முகப்பு » 2020 » ஆகஸ்ட் » 01

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 செப்டம்பர்

வெளியீட்டாளர் அறிவித்தது என்று லா Terrazza டி மைக்கேலேஞ்சலோ, இன்றைய பிரச்சினை இருந்து, வழக்கம் போல், e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto. Aggiornamenti video saranno comunque assicurati nel mese di agosto sul nostro canale you tube. ஆசிரியர் அனைத்து வாசகர்கள் சந்தோஷமாக விடுமுறை விரும்புகிறார். […]