הבית » 2020 » August

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 2 בספטמבר

המו"ל הודיע ​​כי מיכלאנג'לו די לה טרצה, מהגיליון של היום, כרגיל, e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto. Aggiornamenti video saranno comunque assicurati nel mese di agosto sul nostro canale you tube. העורך מאחל לכל הקוראים חג שמח. […]