ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ » 2021 » ເດືອນ​ກັນ​ຍາ » 01

Festa di San Lorenzo 2021 – Compatrono di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa di San Lorenzo 2021 – Compatrono di Firenze

La festa del 10 Agosto è, ສະ​ເຫມີ​ໄປ, ຮັກ​ຫຼາຍ​ປານ Florentine ໄດ້. In questo giorno si fa memoria del martirio di San Lorenzo, principe dei martiri, diacono romano e Compatrono di Firenze. Il fulcro dei festeggiamenti ruota tutto attorno alla Basilica di San Lorenzo sorta nel IV secolo come sede episcopale, consacrata da Sant’Ambrogio, ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ […]