முகப்பு » 2023 » January

Il Cinema Astra ritorna a vivere dopo anni di abbandono e chiusura

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Cinema Astra ritorna a vivere dopo anni di abbandono e chiusura

L’Astra di Firenze, cinema e spazio polifunzionale, riapre le porte alla cittadinanza con un’inaugurazione di quattro giorni, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella, con la partecipazione del critico cinematografico Paolo Mereghetti, che si avvicenderanno nella nuova sala di Piazza Beccaria. L’Astra è una sala dedicata a ospitare il cinema, அதன் அனைத்து வடிவங்களிலும் […]

Firenze ha ricordato il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 45 anni fa dai terroristi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Firenze ha ricordato il martirio dell’Agente Fausto Dionisi ucciso 45 anni fa dai terroristi

La Questura di Firenze il 20 ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம் 2023 பொருத்தமான பொது பாதுகாப்புக் காவலர்கள் ஃபாஸ்டோ டியோனிசியின் மரணத்தின் 45 வது ஆண்டு நிறைவை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்,it,சிவில் மதிப்புக்கு தங்கப் பதக்கம்,it,புளோரன்ஸ் ம ur ரிசியோ ஆரியெம்மாவின் குவெஸ்டர்,it,புளோரன்ஸ் பிரான்செஸ்கா ஃபெராண்டினோவின் முன்னிலையில்,it,டஸ்கனி ஆளுநரின் யூஜெனியோ கியானியின்,it,துணை மேயர் அலெசியா பெட்டினி மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகளின்,it,பதுங்கியிருக்கும் இடத்தில் ஒரு லாரல் மாலை வைத்துள்ளார்,it,பொருத்தமான நினைவகத்தில்,it, Medaglia d’oro al Valore civile, Vittima del Terrorismo. இல் 11 il Questore di Firenze Maurizio Auriemma, in rappresentanza del Capo della Polizia, alla presenza del Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, உள்ள […]

Saldi invernali: in Toscana risale la spesa media

\ \ \ \ \ \

Saldi invernali: in Toscana risale la spesa media

A pochi meno di una settimana dall’inizio dei saldi invernali arrivano i primi segnali positivi: le vendite di fine stagione, cominciate in Toscana lo scorso 5 ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம், கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை காலத்தில் ஏற்பட்ட கணிப்புகள் மற்றும் நுகர்வு நல்ல போக்கை உறுதிப்படுத்தவும்,it,கோவிட் முந்தைய ஆண்டுகளின் போக்குக்கு ஏற்ப எண்களுடன்,it,ஃபிஸ்மோ கான்ஃபெசெண்டி டோஸ்கானா இத்தாலிய ஃபேஷன் துறையின் கூட்டமைப்பு இதைத்தான் அறிவிக்கிறது,it,எபிபானி பாலத்திற்கு பார்வையாளர்களின் சீரான பாய்ச்சல்கள் ஆண்டின் முதல் வணிக நியமனத்தின் இழுவை ஆகும்,it,குறிப்பாக வலுவான சுற்றுலா தொழிலைக் கொண்ட பெரிய நகரங்களில்,it,நுகர்வோரிடமிருந்து வலுவான ஆர்வம்,it, con numeri in linea con l’andamento degli anni pre-Covid. அது ஆகிறது […]

Cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo

Presso la Biblioteca delle Oblate mercoledì 11 ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம் 2023 si è svolta la cerimonia per il 120° anniversario del Gonfalone di Firenze e della Famiglia di Palazzo. இது 20 டிசம்பர் 1902 quando l’allora Giunta comunale adottò il Gonfalone, così come lo conosciamo oggi, e istituì la Famiglia di Palazzo, in costume rinascimentale a scorta […]

Traslazione delle spoglie mortali della Serva di Dio Maria Cristina Ogier

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Traslazione delle spoglie mortali della Serva di Dio Maria Cristina Ogier

Nel pomeriggio di domenica 8 ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம் 2023 l’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, சான் மினியாடோ அல் மான்டேவின் பசிலிக்காவில், சான் மினியாடோ அல் மான்டேயின் பசிலிக்காவில் உள்ள கடவுளின் மரியா கிறிஸ்டினா ஓஜியரின் எஞ்சியுள்ளவற்றின் நியமன மொழிபெயர்ப்புக்கு தலைமை தாங்கினார்,it,இன்று முதல் மரண எச்சங்களுடன் இரண்டு வெளிப்படையான காட்சி வழக்குகள் பசிலிக்காவிற்குள் புதைக்கப்பட்ட இடது படிக்கட்டின் முதல் கட்டத்தில் கிரிப்டை அணுகும்,it,மிகவும் பங்கேற்பு விழா,it,சான் மினியாடோவின் துறவிகளின் குரல்களால் மற்றும் அவர்களின் மடாதிபதி பெர்னார்டோ,it. Due teche trasparenti con i resti mortali da oggi sepolti all’interno della basilica nel […]

21ma edizione di Capannucce in Città: più di 2.000 i premiati

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

21ma edizione di Capannucce in Città: விட 2.000 i premiati

மேல் 2000 bambini hanno partecipato alla 21esima edizione di Capannucce in Città, storica manifestazione che ogni Natale invita bambini e adulti a condividere insieme la gioia del Presepe. Come ogni anno nel pomeriggio del 5 ஆங்கில ஆண்டின் முதல் மாதம், எபிபானி ஈவ்,it,சான் கெய்தானோ தேவாலயத்தில்,it,அனைத்து சந்தாதாரர்களுக்கும் ஒரு சிறிய நேட்டிவிட்டி வெகுமதி அளிக்கப்பட்டது,it,கிறிஸ்தவ கிறிஸ்துமஸின் சின்னம்,it,ஜனாதிபதி எல் அபேட் டி சான் மினியாடோ அல் மான்டே தலைமையில்,it,நிறுவனர் மரியோ ரஸ்ஸனெல்லி மற்றும் பவுலோ பிளாசி ஆகியோரால் நகரத்தில் கொட்டகை குழுவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துங்கள்,it,டஜன் கணக்கான பள்ளிகளின் பங்கேற்பைக் கண்டேன்,it,பாரம்பரிய சான்றிதழ் மற்றும் தவிர்க்க முடியாத கபன்னுசியா ஆகியவற்றைப் பெற டஸ்கனி முழுவதிலும் இருந்து வந்த சங்கங்கள் மற்றும் பல குடிமக்கள்,it, nella chiesa di San Gaetano, nel cuore di Firenze, tutti gli iscritti sono stati premiati con una […]