خانه » 2023 » فوریه » 01

Il 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana a Firenze con musei gratis

\ \ \

Il 5 فوریه یکشنبه کلانشهر در فلورانس با موزه های رایگان برمی گردد,it,جوزف راتزینگر,en,استاد حقیقت,it,کاردینال بتوری نامزد مونس فلورنتین را اعلام کرد,it,Giovanni Paccosi به اسقف جدید سان مینیاتو,it,من رسوا نمی کنم,it,توسط پاپ فرانسیس شورای شهر فلورانس روز حافظه را جشن گرفت کلیدهای شهر برای وزیر و معاون رئیس جمهور شورای آنتونیوجانی در,it

یکشنبه 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini (Museo di Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, Complesso di Santa Maria Novella, موزه Novecento, Museo del Ciclismo Gino Bartali, Palazzo Medici Riccardi, قدیمی Museo استفانو Bardini, Fondazione سالواتوره رومانو) e prendere parte alle numerose […]

Chiavi della Città al Ministro e Vice Presidente del Consiglio AntonioTajani

\ \ \ \

Chiavi della Città al Ministro e Vice Presidente del Consiglio AntonioTajani

شهردار داریو ناردلا کلیدهای این شهر را به وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور وزیران آنتونیو تاجانی اعطا کرد,it,این مراسم در Sala dei Gigli در Palazzo Vecchio با حضور در میان دیگران رئیس جمهور منطقه Eugenio Giani و مقامات مدنی و نظامی برگزار شد.,it,"اول به عنوان رئیس پارلمان اروپا,it,اکنون به عنوان وزیر,it,آنتونیو تاجانی همیشه برای ارزشهای اروپایی جنگیده است,it,فلورانس با کسانی است که برای اتحادیه اروپا می جنگند,it, riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze. La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Gigli a Palazzo Vecchio alla presenza tra gli altri del Presidente della Regione Eugenio Giani […]

Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

Il Consiglio comunale di Firenze ha commemorato la Giornata della Memoria ospitando il presidente della sezione fiorentina di Aned, Lorenzo Tombelli, il presidente della Comunità ebraica Enrico Fink ed il Rabbino capo di Firenze Gadi Piperno. "در روزهای اخیر - رئیس جمهور شورای شهر لوکا میلانی را به یاد آورد - دیگران درج شده اند,it,سنگهای قیمتی,it,از طریق گروه یادبود شهرداری فلورانس,it,تمام سالها,it,از طریق ANED ما میزبان شهادت دانش آموزانی بودیم که به ماوتاوزن می روند,it,در ماه می,it,در آنچه که سفر حافظه نامیده می شود,it,راهی برای به یاد آوردن شهروندان شهر متروپولیتن فلورانس که تبعید شدند,it 28 […]

Il Cardinale Betori consegna al Sindaco il Messaggio della Pace 2023 di Papa Francesco

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

کاردینال بتوری پیام صلح را به شهردار می دهد,it,کاردینال بتوری پیام صلح را به شهردار می دهد,it,کاردینال بتوری پیام صلح را به شهردار می دهد,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 ژانویه, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, کاردینال جوزپه Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace. La cerimonia […]

Studenti a scuola di impresa etica: al via a Firenze il Progetto EYE

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Studenti a scuola di impresa etica: al via a Firenze il Progetto EYE

Nel dodicesimo anno di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, gli studenti della Città Metropolitana di Firenze hanno l’opportunità di seminare le basi del loro futuro imprenditoriale già dai banchi di scuola. Organizzato dall’associazione Artes Lab, con il contributo di Fondazione CR Firenze, il progetto quest’anno coinvolge giovani di età compresa tra i 16 E من […]

Il mondo è dei curiosi…

\ \ \ \ \ \ \

Il mondo è dei curiosi…

Amo l’estate, la stagione dei sogni, dei nuovi amori, delle missioni impossibili, del cosiddetto “spacchiamo il mondo”… L’Estate è libertà, meno vestiti e più aperitivi, per un tempo che sembra infinito, در عوض, متاسفانه, finisce subito e ti ritrovi in autunno, e poi hai davanti un lungo inverno, tutto da scrivere in questo nuovo anno, و […]