گھر » 2024 »& NBSP؛ اپریل

Scoppio del Carro – Pasqua a Firenze 2024

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ٹوکری کے دھماکے – Pasqua a Firenze 2024

Rinnovata, nella sua antica veste, la storica rievocazione dello Scoppio del Carro, la più antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda ormai da oltre nove secoli e ripercorrere le gesta del fiorentino Pazzino dei Pazzi alle Crociate e al suo ritorno in città. “Ci auguriamo – میئر نارڈیلا نے اپنے کے آخر میں کہا,it,فرانکو زیفیریلی فاؤنڈیشن,it,فروری زیفیریلی فاؤنڈیشن کا میوزک روم رومیو نمائش کی میزبانی کرے گا,it,سیریٹیلی ڈیاگو فیورینی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کے اشتراک سے زیفیریلی پپپو زیفیریلی فاؤنڈیشن کے صدر کے ذریعہ مطلوب,it,یہ پہنے ہوئے تیس سے زیادہ اصل ملبوسات پیش کرتا ہے,it […]

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

Come ormai accade dal 2012 lo Scoppio del Carro di Firenze ha il suo prologo con l’ accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo per mano del Cardinale Arcivescovo di Firenze Mons. جوزف Betori. میں 20,15 il Gonfalone del Comune, con la Famiglia di Palazzo, assieme all’Assessore alle Tradizioni Popolari, Maria Federica […]