Giuramento e Battesimo del Corso “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze.

Nell’anno del suo centenario, həqiqətən, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della vita militare degli allievi del suo liceo nel luogo che è simbolicamente il cuore pulsante del capoluogo toscano.

L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Hava Team General Silvano Frigio,it,Müxtəlif hərbi orqanlar,it,mülki və dini,it,Toskana rayonunun prezidenti də daxil olmaqla,it,və Florensiya meri,it,Josep Borrell mərasimində müstəsna qonaq,it,Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Yüksək Nümayəndəsi,it,Palazzo Vecchio-da davam edən "Birliyin Dövləti" zirvəsi üçün Florensiyada mövcuddur,it,Hakimiyyətə və bütün vətəndaşlara təşəkkür etdikdən sonra,it,Douhet məktəbinin komandiri,it.

Diverse le autorità militari, civili e religiose presenti, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il Sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Ospite d’eccezione alla cerimonia Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presente a Firenze per il summit “The State of the Union” in corso a Palazzo Vecchio.

Dopo aver ringraziato le autorità presenti e tutta la cittadinanza, il Comandante della Scuola Douhet, Polkovnik Massimiliano Macioce,it,Gənc tələbələrə müraciət etdi,it,"Siz xəbərdar olan vətəndaşlar olmağa hazırlaşırsınız,it,Dövlətin qanunlarına hörmət və İtaliyaya hörmət etməyə hazırdır,it,etik prinsipləriniz və dürüstlüyünüzlə,it,Son aylarda göstərdiyiniz birlik və əməkdaşlıq ruhu, cəmiyyətə sabah xidmət etməyə imkan verəcəkdir ",it,Col,it, si è rivolto ai giovani allievi: “vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l’Italia, con i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete dimostrato in questi mesi vi permetteranno di servire la collettività un domani”. Il Col. Maciece, tələbələri bu anı əbədi xatırlamağa çağırdı, çünki "bu günə qədər getməyiniz üçün etdiyiniz qurbanlar günün və həyatınızın kiçik və böyük öhdəlikləri ilə üzləşməyə kömək edəcəkdir,it,Taleyiniz sizi keçirəcək harada,it,forma və ya fərqli sahələrdə və mülki istifadədə ",it,Və bu, respublikaya sədaqət andından təntənəli hərəkət edən məktəb komandirinin müdaxiləsinin sonundadır,it, ovunque il vostro destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili”.

Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, İnstitut bayrağı qarşısında gənc tələbələr tərəfindən tələffüz edilir,it,Yaxınlarınıza və florensiyalı əhalinin sevgisi ilə əhatə olunmuşdur,it,"Ursa" kursunun qızları və oğlanları Hərbi Hava Qüvvələrinin Hava Qüvvələri Baş qərargah rəisinin iştirakı ilə "and içirəm" qışqırdılar,it,Grosseto-nun 4-cü sürüsünün 4-cü sürü və 6-cı ghedi-nin tornadosunun iki avrofort təyyarəsindən ibarət bir formalaşmanın daşımasından salamlama,it.

Circondati dall’affetto dei propri cari e della popolazione fiorentina, le ragazze e i ragazzi del Corso “Ursa” hanno urlato il proprio “lo giuro” al cospetto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, salutati dal sorvolo di una formazione composta da due velivoli Eurofighter del 4⁰ Stormo di Grosseto ed un Tornado del 6⁰ Stormo di Ghedi.

“Quello di oggi è il vostro primo vero test da grandi che vi ha fatto emergere rispetto ai vostri coetanei per permettervi di inseguire un sogno, una ambizione, un’aspirazione: quella di indossare l’uniforme azzurra, di avere l’onore di servire il Paese, anche se continuando il vostro percorso di studio – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti -, applicatevi nello studio, non accettate passivamente di seguire un destino che non vi soddisfa. Seguite con rettitudine la vostra passione, ascoltate il vostro cuore, Həmişə ortaq yaxşı və bu böyümə mərhələsində sizə kömək edəcək bütün etik prinsiplərə görə özünüzü qurban vermək üçün münasibətiniz var,it,Rasionallıq və sağlam düşüncə ilə istədiyiniz məqsədlərə çatmaq üçün xəyallarınızı konkretləşdirmək üçün ehtiraslığa sahib olun,it,Nəticələr, şübhəsiz ki, gələcək və gözlənilənlər olacaqdır,it,Bunun əvəzinə şübhələr doğulmalıdır,it,qeyri-müəyyənliklər və ya başqa bir şey asan chimeraları təqib etmir,it,Gələcəyinizə cavabdeh olmaq,it,Sonra işçilərin başçısı əlavə etdi,it. Abbiate l’ambizione di concretizzare i vostri sogni impegnandovi per raggiungere gli obiettivi che desiderate con razionalità e buon senso. I risultati arriveranno sicuramente e saranno quelli attesi! Se invece dovessero nascere dubbi, incertezze o altro non rincorrete facili chimere, siate responsabili del vostro futuro!".

Ha poi aggiunto il Capo di Stato Maggiore: "Biz qürurla deyə bilərik,it,İllər gələcəyə baxırıq ki, sevimli İtaliyamızı müdafiə etməyə hazırdır,it,Son qeyd etmələr zamanı nüfuzlu doğum günü üçün deyildiyi kimi,it,Hərbi aeronavtika orada idi,it,Orada var və olacaq,it,Cəbhədə olan kişiləri və qadınları ilə,it,Göylərimizi təhlükəsiz etməyə hazırdır,it,Milli sərhədlər xaricində bütün əməliyyatlarda üçrəngçi qüruruna rəhbərlik etdi ",it,Mərasimin sonunda Ursa kursunun vəftizi oldu,it,Kolun iştirak etdiyi,it 100 anni voliamo verso il futuro pronti a difendere la nostra amata Italia e, come detto nel corso delle recenti celebrazioni per il prestigioso compleanno, l’Aeronautica Militare c’è stata, c’è e ci sarà, sempre, con i suoi uomini e le sue donne in prima linea, pronti a rendere sicuri i nostri cieli, portando con fierezza il tricolore in tutte le operazioni fuori dai confini nazionali”.

A conclusione della cerimonia si è svolto il battesimo del Corso Ursa, a cui ha preso parte il Col. Gennaro Di Napoli in qualità di padrino del corso. Tale momento, durante il quale il gagliardetto del corso viene simbolicamente affidato dal padrino al Capo Corso, rappresenta un ideale passaggio di consegne tra vecchie e nuove generazioni della Forza Armata.

Il Corso Ursa, il cui motto è “spes noctis, rector caeli – speranza della notte, guida del cielo”, è composto da 23 ragazze e 13 boys, İtaliya bütün, i quali si aggiungono ai 35 allievi del Corso Sirio (al terzo ed ultimo anno di istruzione) e ai 29 allievi del Corso Taurus (al secondo anno).

"Giulio Dohet" Hərbi Hava Qüvvələri Məktəbi,it,Florensiyada açılışı edildi,it,İkinci dərəcəli orta təhsil müəssisəsi, ikinci üç ilin kurslarını klassik və elmi ünvanlarda həyata keçirən ikinci dərəcəli təhsil müəssisəsidir,it,ictimai müsabiqə üçün əldə edilir,it,Haqqında hər il,it,Humanist və elmi təlim,it,Klassik və elmi liseyin son üç ilində göstərilən nazir proqramlarına riayət etmək üçün təlim təklifi planı ilə təmin edilir,it,çox mədəni fəaliyyətlə dəstəklənir,it, açıldı 2006, Klassik və elmi liseyin ünvanlarında son üç ilin kurslarını həyata keçirən ikinci dərəcəli orta təhsil institutudur,it,İnstitutun məqsədi şagirdlərə balanslı böyüməni insan baxımından artırmağa təşviq etməkdir,it,fiziki və xarakter, yaxşı vətəndaş olmaq və sabahın çətinlikləri ilə üzləşdikləri üçün lazımi bacarıqlara sahib olmaları üçün,it,Hər bir tələbənin gələcək həyat seçimlərindən asılı olmayaraq,it, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo.

Nell’ambito delle iniziative messe in campo per il Centenario dell’Aeronautica Militare, è in corso fino al 14, come abbiamo raccontato nel numero della scorsa settimana, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra itinerante “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 "yaşlı, visitabile, pulsuz, tutti i giorni dalle ore 10 pm 18.

Quella di Firenze è la seconda tappa di un viaggio attraverso l’Italia, partito in occasione dell’anniversario della costituzione della Forza Armata con l’esposizione presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria a Roma, che ha l’obiettivo di far conoscere l’Aeronautica Militare, la sua storia, il suo impegno a favore della cittadinanza, proiettando il visitatore verso il futuro.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Sayı 429 – Anno X del 10/05/2023

Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.