Przysięga i chrzest kursu,it,Ursa,en,szkoły wojskowej,it,Douhet,ar,W Piazza della signooria,it “Ursa” della Scuola Militare “Douhet” in Piazza della Signoria

È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato venerdì scorso, 5 maggio a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze.

Nell’anno del suo centenario, rzeczywiście, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della vita militare degli allievi del suo liceo nel luogo che è simbolicamente il cuore pulsante del capoluogo toscano.

L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Drużyna lotnicza generała Silvano Frigerio,it,Różne władze wojskowe,it,Obecnie cywilne i religijne,it,w tym prezydent regionu Toskanii,it,i burmistrz Florencji,it,Wyjątkowy gość z ceremonii Josep Borrell,it,Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,it,Obecny we Florencji na szczycie „Stan Unii” w toku w Palazzo Vecchio,it,Po podziękowaniu obecnym władzom i wszystkim obywatelom,it,Dowódca szkoły Douhet,it.

Diverse le autorità militari, civili e religiose presenti, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il Sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Ospite d’eccezione alla cerimonia Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presente a Firenze per il summit “The State of the Union” in corso a Palazzo Vecchio.

Dopo aver ringraziato le autorità presenti e tutta la cittadinanza, il Comandante della Scuola Douhet, Pułkownik Massimiliano Macioce,it,Zwrócił się do młodych studentów,it,„Przygotowujesz się do uświadomienia sobie obywateli,it,szanowanie praw państwa i gotowy do uhonorowania Włoch,it,z twoimi zasadami etycznymi i uczciwością,it,Duch spójności i współpracy, który pokazałeś w ostatnich miesiącach, pozwoli ci służyć społeczności jutro ”,it,Płk,it, si è rivolto ai giovani allievi: “vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l’Italia, con i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete dimostrato in questi mesi vi permetteranno di servire la collettività un domani”. Il Col. Następnie Macioce wezwał uczniów do zapamiętania tego momentu na zawsze, ponieważ „poświęcenia, które zrobiłeś, aby się umówić,it,Gdziekolwiek cię poprowadzi twoje przeznaczenie,it,w mundurach lub w różnych obszarach i zastosowaniach cywilnych ”,it,I właśnie pod koniec interwencji szkolnego dowódcy, który miał uroczystą akt przysięgi wierności Republice,it, ovunque il vostro destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili”.

Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, wymawiane przez młodych studentów przed flagą instytutu,it,Otoczony uczuciem bliskich i florenckiej populacji,it,Dziewczęta i chłopcy z kursu „Ursa” krzyknęli „Przysięgam” w obecności szefa sił powietrznych Sił Powietrznych,it,Powitanie z przepełnienia formacji złożonej z dwóch samolotów Eurofighter z 4. stada Grosseto i tornado szóstego stada Ghedi,it.

Circondati dall’affetto dei propri cari e della popolazione fiorentina, le ragazze e i ragazzi del Corso “Ursa” hanno urlato il proprio “lo giuro” al cospetto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, salutati dal sorvolo di una formazione composta da due velivoli Eurofighter del 4⁰ Stormo di Grosseto ed un Tornado del 6⁰ Stormo di Ghedi.

“Quello di oggi è il vostro primo vero test da grandi che vi ha fatto emergere rispetto ai vostri coetanei per permettervi di inseguire un sogno, una ambizione, un’aspirazione: quella di indossare l’uniforme azzurra, di avere l’onore di servire il Paese, anche se continuando il vostro percorso di studio – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti -, applicatevi nello studio, non accettate passivamente di seguire un destino che non vi soddisfa. Seguite con rettitudine la vostra passione, ascoltate il vostro cuore, Zawsze mają podejście do poświęcenia się dla wspólnego dobra i głębokiego szacunku dla wszystkich zasad etycznych, które pomogą ci na tej fazie wzrostu,it,Miej ambicje, aby konkretyzować swoje marzenia, zobowiązując się do osiągnięcia pożądanych celów z racjonalnością i zdrowym rozsądkiem,it,Wyniki z pewnością nadejdą i będą oczekiwani,it,Jeśli zamiast tego narodziły się wątpliwości,it,niepewności lub cokolwiek innego nie ściga łatwych chimerów,it,być odpowiedzialnym za swoją przyszłość,it,Następnie dodał szefa sztabu,it. Abbiate l’ambizione di concretizzare i vostri sogni impegnandovi per raggiungere gli obiettivi che desiderate con razionalità e buon senso. I risultati arriveranno sicuramente e saranno quelli attesi! Se invece dovessero nascere dubbi, incertezze o altro non rincorrete facili chimere, siate responsabili del vostro futuro!”.

Ha poi aggiunto il Capo di Stato Maggiore: „Możemy z dumą to powiedzieć,it,lata podnosujemy w przyszłości gotowe do obrony naszych ukochanych Włoch E,it,Jak powiedziano podczas ostatnich uroczystości na prestiżowe urodziny,it,Aeronautyka wojskowa była tam,it,Jest i będzie tam,it,z mężczyznami i kobietami na linii frontu,it,Gotowy, aby nasze niebo bezpieczeństwo,it,Prowadzenie dumy TRICOLOR ze wszystkich operacji poza granicami krajowymi ”,it,Pod koniec ceremonii miał miejsce chrzest kursu Ursa,it,W którym wziął udział Col,it 100 anni voliamo verso il futuro pronti a difendere la nostra amata Italia e, come detto nel corso delle recenti celebrazioni per il prestigioso compleanno, l’Aeronautica Militare c’è stata, c’è e ci sarà, sempre, con i suoi uomini e le sue donne in prima linea, pronti a rendere sicuri i nostri cieli, portando con fierezza il tricolore in tutte le operazioni fuori dai confini nazionali”.

A conclusione della cerimonia si è svolto il battesimo del Corso Ursa, a cui ha preso parte il Col. Gennaro Di Napoli in qualità di padrino del corso. Tale momento, durante il quale il gagliardetto del corso viene simbolicamente affidato dal padrino al Capo Corso, rappresenta un ideale passaggio di consegne tra vecchie e nuove generazioni della Forza Armata.

Il Corso Ursa, il cui motto è “spes noctis, rector caeli – speranza della notte, guida del cielo”, è composto da 23 ragazze e 13 chłopców, z całych Włoch, i quali si aggiungono ai 35 allievi del Corso Sirio (al terzo ed ultimo anno di istruzione) e ai 29 allievi del Corso Taurus (al secondo anno).

Szkoła sił powietrznych „Giulio Douhet”,it,zainaugurowany we Florencji w,it,Jest to instytucja edukacji średniej drugiego stopnia, która prowadzi kursy drugiego trzech lat w adresach klasycznych i naukowych,it,który jest dostępny do konkurencji publicznej,it,Około co roku,it,Szkolenie humanistyczne i naukowe,it,Zapewniony przez plan oferty szkoleniowej w zakresie przestrzegania programów ministerialnych przewidzianych na ostatnie trzy lata klasycznej i naukowej szkoły średniej,it,jest wspierany przez wiele działań kulturalnych,it, otwarty 2006, Jest to instytut edukacji średniej drugiego stopnia, który prowadzi kursy ostatnich trzech lat w adresach klasycznej i naukowej szkoły średniej,it,Celem instytutu jest zachęcanie zrównoważonego wzrostu studentom z ludzkiego punktu widzenia,it,fizyczny i charakter, aby mieli niezbędne umiejętności, aby stać się dobrymi obywatelami i stawić czoła wyzwaniom jutra,it,Niezależnie od przyszłych wyborów życiowych każdego ucznia,it, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo.

Nell’ambito delle iniziative messe in campo per il Centenario dell’Aeronautica Militare, è in corso fino al 14, come abbiamo raccontato nel numero della scorsa settimana, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra itinerante “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 roku życia ", visitabile, za darmo, tutti i giorni dalle ore 10 w 18.

Quella di Firenze è la seconda tappa di un viaggio attraverso l’Italia, partito in occasione dell’anniversario della costituzione della Forza Armata con l’esposizione presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria a Roma, che ha l’obiettivo di far conoscere l’Aeronautica Militare, la sua storia, il suo impegno a favore della cittadinanza, proiettando il visitatore verso il futuro.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Przez numer 429 – Anno X del 10/05/2023

This slideshow requires JavaScript.