Inflation poob Florence rau lub ob hlis ntuj

inflazione 10Inflation poob Florence rau lub ob hlis ntuj thiab poob nqi tsev so, trasporti e alimentari. È quanto comunica l’Ufficio comunale di statistica, presentando i risultati del calcolo dell’inflazione a Firenze per il mese di febbraio secondo gli indici per l’intera collettività nazionale.

La variazione mensile è -0,6%, mentre a gennaio era era +0,3%. La variazione annuale è +0,4%, mentre a gennaio era +0,7%.

A contribuire a questo risultato sono state, piv tau lub hli dhau los, principalmente le variazioni registrate per le divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (-2,7%), Thauj (-0,9%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%) thiab habitation, dej, elettricità e combustibili (-0,1%).

Nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione sono in diminuzione i servizi di alloggio (-10,7% piv tau lub hli dhau los, +2,3% piv rau tib lub hlis ntawm xyoo dhau los) e i ristoranti, bar e simili (-0,4% piv tau lub hli dhau los, +1,4% rispetto a febbraio 2019).

Per la divisione Trasporti sono in diminuzione il trasporto aereo passeggeri (-9,5% piv tau lub hli dhau los, +8,1% su base annuale), le automobili (-0,1% su base mensile e +1,3% rispetto a febbraio 2019), i carburanti e lutbrificanti per mezzi di trasporto privati (-1,9% su base mensile, +1,9% su base annuale) e il trasporto passeggeri su rotaia (-0,4% piv tau lub hli dhau los, +0,8% rispetto a febbrao 2019). In aumento la manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati (+0,4% piv tau lub hli dhau los).

Nella divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche la variazione mensile è causata dalle diminuzioni dei vegetali (-0,4% piv tau lub hli dhau los, -4,3% piv rau tib lub hlis ntawm xyoo dhau los), di latte, formaggi e uova (-0,2% su base mensile, +2,2% piv rau tib lub hlis ntawm xyoo dhau los), di pane e cereali (-0,7% piv tau lub hli dhau los, +0,5% piv rau tib lub hlis ntawm xyoo dhau los) e dei pesci e prodotti ittici (-0,8% su base mensile, +2,7% su base annuale). In aumento la frutta (+1,9% rispetto a gennaio 2019, +4,4% rispetto a febbraio 2019), le acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (+0,4% su base mensile).

Nella divisione Abitazione, dej, elettricità e combustibili sono in diminuzione il gasolio per riscaldamento (-2,7% piv tau lub hli dhau los, +1,7% su base annuale) e l’energia elettrica (-0,7% su base mensile, -3,1% su base annuale). In aumento i servizi per la riparazione e la manutenzione della casa (+0,3% piv tau lub hli dhau los).

I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori sono variati di -0,4% rispetto al mese precedente e sono variati di +1,1% piv rau ib lub xyoos dhau los.

I prodotti a media frequenza di acquisto sono variati di -1,0% rispetto a gennaio 2020 e di -0,4% rispetto a febbraio 2019. I prezzi di quelli a bassa frequenza sono variati di +0,1% rispetto al mese precedente e di +0,7% su base annuale.

Cov khoom, nyob rau hauv uas nyob ib ncig ntawm lub pob tawb 52%, hanno fatto registrare una variazione di -0,1% piv rau tib lub hlis ntawm xyoo dhau los. Cov kev pab cuam, cov seem uas 48%, lawv sau puas tau ib xyoo variation +1,0%.

Tom lub cuab tam huv, koj yuav pom tias cov khoom noj ntawv txhua xyoo variation +0,9%. Zog khoom tsis yog -3,3% rispetto a febbraio 2019. Luam yeeb kaw ib variation +1,5% piv rau tib lub hlis ntawm xyoo dhau los.

Cov kev tivthaiv lwm (ntxhais inflation) che misura l’aumento medio senza tener conto di alimentari freschi e beni energetici fa registrare una variazione di +0,8% su base annuale.

La rilevazione locale si è svolta dal 1al 21 di febbraio su oltre 900 ntsiab lus muag (sab nraum lub thaj tsam kiag) supermarkets thiab tshuaj txiag, rau tag nrho ib 11.000 nqi ntawm cov tag 900 cov khoom nyob rau hauv lub pob tawb. Sono poi considerate anche quotazioni di prodotti rilevati nazionalmente e direttamente dall’Istituto nazionale di statistica. Taw hnyav li ntawm ib tug neeg uas yog tsim los ntawm Istat ua ntej txhua hli soj ntsuam txog tsev neeg noj thiab los ntawm cov ntaub ntawv los ntawm lub teb chaws cov nyiaj.

Mattia Lattanzi
Los ntawm cov xov tooj 287 – Xyoo VII 18/3/2020