A febbraio inflazione in calo a Firenze

inflazione 10A febbraio inflazione in calo a Firenze e diminuiscono i prezzi di alberghi, trasporti e alimentari. È quanto comunica l’Ufficio comunale di statistica, presentando i risultati del calcolo dell’inflazione a Firenze per il mese di febbraio secondo gli indici per l’intera collettività nazionale.

La variazione mensile è -0,6%, mentre a gennaio era era +0,3%. La variazione annuale è +0,4%, mentre a gennaio era +0,7%.

A contribuire a questo risultato sono state, në krahasim me muajin e mëparshëm, principalmente le variazioni registrate per le divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (-2,7%), Trasporti (-0,9%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,1%).

Nella divisione Servizi ricettivi e di ristorazione sono in diminuzione i servizi di alloggio (-10,7% në krahasim me muajin e mëparshëm, +2,3% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar) e i ristoranti, bar e simili (-0,4% në krahasim me muajin e mëparshëm, +1,4% rispetto a febbraio 2019).

Per la divisione Trasporti sono in diminuzione il trasporto aereo passeggeri (-9,5% në krahasim me muajin e mëparshëm, +8,1% su base annuale), le automobili (-0,1% në baza mujore dhe +1,3% rispetto a febbraio 2019), i carburanti e lutbrificanti per mezzi di trasporto privati (-1,9% su base mensile, +1,9% su base annuale) e il trasporto passeggeri su rotaia (-0,4% në krahasim me muajin e mëparshëm, +0,8% rispetto a febbrao 2019). In aumento la manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati (+0,4% në krahasim me muajin e mëparshëm).

Nella divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche la variazione mensile è causata dalle diminuzioni dei vegetali (-0,4% në krahasim me muajin e mëparshëm, -4,3% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar), di latte, formaggi e uova (-0,2% su base mensile, +2,2% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar), di pane e cereali (-0,7% në krahasim me muajin e mëparshëm, +0,5% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar) e dei pesci e prodotti ittici (-0,8% su base mensile, +2,7% su base annuale). In aumento la frutta (+1,9% rispetto a gennaio 2019, +4,4% rispetto a febbraio 2019), le acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (+0,4% su base mensile).

Nella divisione Abitazione, acqua, elettricità e combustibili sono in diminuzione il gasolio per riscaldamento (-2,7% në krahasim me muajin e mëparshëm, +1,7% su base annuale) e l’energia elettrica (-0,7% su base mensile, -3,1% su base annuale). In aumento i servizi per la riparazione e la manutenzione della casa (+0,3% në krahasim me muajin e mëparshëm).

I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori sono variati di -0,4% rispetto al mese precedente e sono variati di +1,1% rispetto a un anno fa.

I prodotti a media frequenza di acquisto sono variati di -1,0% rispetto a gennaio 2020 dhe -0,4% rispetto a febbraio 2019. I prezzi di quelli a bassa frequenza sono variati di +0,1% rispetto al mese precedente e di +0,7% su base annuale.

Në mua, peshon në shportë për rreth 52%, hanno fatto registrare una variazione di -0,1% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Sherbime, të cilat përbëjnë mbetur 48%, tregoi një ndryshim vjetor arriti në +1,0%.

Thyerja poshtë kategorinë makro e mallrave, është se çmimet e ushqimeve regjistruar një variant të barabartë me vjetor +0,9%. Asetet e energjisë kanë rënë për -3,3% rispetto a febbraio 2019. Duhani regjistruar një variacion +1,5% në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Komponent kryesor (inflacioni bazë) i cili mat rritja mesatare pa marrë parasysh të ushqimeve dhe energjisë mallrave të freskëta shënuar një variacion +0,8% su base annuale.

La rilevazione locale si è svolta dal 1al 21 di febbraio su oltre 900 Dyqane (madje jashtë zonës komunale) përkasin të dy shitësit dhe të shpërndarjes tradicionale, për një total prej 11.000 Çmimet mbi 900 Produktet e përfshira në shportë. Sono poi considerate anche quotazioni di prodotti rilevati nazionalmente e direttamente dall’Istituto nazionale di statistica. Peshat e produkteve të veçanta janë krijuar nga ISTAT sipas konsumit mujor shtëpiake dhe të dhënave të llogarive kombëtare.

Matt Lattanzi
Nga numri 287 – Anno VII del 18/3/2020