الصفحة الرئيسية » Entries posted by Redazione

Stories written by mariani
المدير: Franco Mariani Franco Mariani, الفئة 1964, الصحافي, محلل الفاتيكان, أحد المؤرخين الرئيسية للفيضانات في فلورنسا 1966, أنه يتعاون مع صحف عدة, التلفزيون والإذاعة, بالعديد من المكاتب الصحفية الوطنية والإقليمية. بدأ العمل في الصحافة 1978, إلى 14 السنوات, كتابة لبعض الأسبوعية الكاثوليكية. وأيضا خبير في "المهرجان الدولي" لأغاني Zecchino d'Oro الطفل, كما يتعامل مع السينما, التلفزيون, إظهار, وقائع, وتاريخ فلورنسا. من 1993 ويعمل أيضا على شاشة التلفزيون, ومن 2005 حتى في الإذاعة. في الصحافة وكان أول رئيس تحرير لإحدى الوكالات الصحفية, كان تحرير الإقليمي "رأي السوفت وير" الأول الواحد la Toscana, السوفت وير إيطاليا 7, وقد توجه ثلاثة من الصحف الوطنية. أنه تعاون مع رأي, رأي الفاتيكان, مؤسسة ميديا ست, La7, Italia7; مع بعض هذه الأعمال لا تزال, كذلك، كما تتعاون مع بعض محطات التلفزيون الإقليمية توسكان. كما شارك خبير في العديد من البرامج الإذاعية الوطنية والإقليمية. منذ التسعينات وقد شغل مناصب مختلفة داخل مهنة الصحافي, بما في ذلك الرئيس الوطني للصحافة كلية من "الضامنين الكاثوليكية الإيطالية" الاتحاد, الرابطة التي يقرها "المؤتمر الأسقفي الإيطالي", اضغط الأمين الوطني للصحفيين مكاتب الصحافة "الإيطالية الوطنية" الاتحاد, الأمين الإقليمي للكاثوليك الصحفيون من توسكانا, اضغط الأمين الإقليمي للصحفيين مكاتب توسكانا. وقد نشرت له 5 الكتب التاريخية. لإنجازاته المهنية, في عيد الفصح 2012, وقد عين, الأمير كارلو دي بوربون delle "سيسيل الواجب", فارس جدارة للنظام كونستانتينيان العسكرية المقدسة للقديس جورج. وهو مؤسس ورئيس ليعزز فلورنسا, الفعل "اللجنة برو مونومينتو" منظمة العفو الدولية "كادوتي ديل" rione فيورنتينو دي أنانو.
“PerformIA – Espressioni di intelligenza artificiale” festival tra arte e innovazione sostenibile

\ \ \

“PerformIA – Espressioni di intelligenza artificiale” festival tra arte e innovazione sostenibile

L’innovazione sostenibile è la grande protagonista di “PerformIA”, un festival organizzato da Polaris Engineering Srl e dedicato all’intelligenza artificiale, che sarà ospitato in piazza delle Murate dal Caffè Letterario. Il progetto nasce con l’obiettivo di incentivare le aziende ad aprirsi alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale. Per sensibilizzare il pubblico alle tematiche dell’IA, Polaris Engineering ha […]

“La sovranità limitata dell’Italia sconfitta”, il nuovo libro del fiorentino Pier Francesco Galgani

\

“La sovranità limitata dell’Italia sconfitta”, il nuovo libro del fiorentino Pier Francesco Galgani

Una nuova pubblicazione per Pier Francesco Galgani, saggista 50enne nativo di Firenze, che torna in libreria con il volume “La sovranità limitata dell’Italia sconfitta. 1948-1978: gli Stati Uniti, il mondo libero, Aldo Moro e il silenzio operoso”, edito da Tralerighe libri, casa editrice di Lucca. Un saggio che analizza trent’anni di politica estera americana verso […]

Il primo messaggero degli uomini nel cosmo

\ \ \ \ \

Il primo messaggero degli uomini nel cosmo

Per primo ho volato, e voi volaste dopo di me. E ancora adesso io, e ancora adesso io volo, nell’infinito io volo… Il 12 نيسان/أبريل 1961 Jurij Gagarin diventò il primo uomo della storia a volare nello spazio, وفي 2021 sono esattamente 60 anni da quel primo passo dell’uomo fuori dall’atmosfera terrestre. أن 12 […]

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 1 settembre

\ \ \ \

Redazione chiusa per ferie, si riapre il 1 أيلول/سبتمبر

أعلن الناشر أن لا تيرازا دي مايكل أنجلو, من قضية اليوم, كالعادة, e come fanno tutti i settimanali, , sospende le proprie pubblicazioni per tutto il mese di agosto. محرر تتمنى لجميع القراء أعيادا سعيدة. Il prossimo numero sarà online dal 1 أيلول/سبتمبر. بعدد 351 – Anno VIII […]

Riaperte tutte le arene cinematografiche all’aperto

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Riaperte tutte le arene cinematografiche all’aperto

Il caldo è arrivato e puntualmente, nonostante l’emergenza covid 19 ancora in atto, quest’anno hanno riaperto numerose arene estive della città, ma anche in alcuni Comuni dell’area metropolitana, dopo una stagione cinematografica che non c’è stata a causa della pandemia. Distanziamento, mascherine obbligatorie ma tutti di nuovo davanti al grande schermo alla ricerca non solo […]

A tavola senza Colesterolo il nuovo libro della Biologa Nutrizionista e Farmacista Fiorentina Valentina Guttadauro

\ \ \ \

A tavola senza Colesterolo il nuovo libro della Biologa Nutrizionista e Farmacista Fiorentina Valentina Guttadauro

È uscito il nuovo libro della Dottoressa Valentina Guttadauro Biologa Nutrizionista e Farmacista Fiorentina, “A tavola senza Colesterolo”, molto attiva anche in campo editoriale. Questo libro nasce dall’idea di raccontare che cosa è veramente il colesterolo e quando da amico diventa il nemico numero uno per la nostra salute cardiovascolare. Lo possiamo utlizzare come una […]

Marradi: Il Maestro Muti e il Ministro Franceschini riaprono l’antico Teatro degli Animosi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Marradi: Il Maestro Muti e il Ministro Franceschini riaprono l’antico Teatro degli Animosi

Marradi centro della cultura italiana per un giorno, simbolo della rinascita dei piccoli teatri, grazie ad un evento straordinario che ha visto domenica 6 giugno protagonista il Maestro Riccardo Muti. “L’importanza dei teatri nei piccoli centri – a detto il maestro Riccardo Muti al termine del concerto, da lui diretto, per inaugurare il Teatro degli […]

Riapre il Teatro Cestello: tutti in scena dal 21 maggio

\ \ \ \ \ \ \ \

Riapre il Teatro Cestello: tutti in scena dal 21 أيار/مايو

Il teatro di Cestello risponde con coraggio e passione, e tanta voglia di riaccendere le proprie luci, all’appello dell’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, per gridare, كل ذلك معا, fianco a fianco con le altre principali sale e realtà produttive della nostra città: “Bentornato Teatro!” La storica sala di San Frediano ricomincia da un piccolo […]

Danteide, il nuovo libro di Piero Trellini

\ \ \

Danteide, il nuovo libro di Piero Trellini

Danteide è il nuovo libro di Piero Trellini che venerdi 28 يجوز في 17 alla libreria Il Libraccio, in via de’ Cerretani 16rosso sarà presentato dall’autore, che dialogherà Cecilia Chiavistelli artista e giornalista. Sono le dieci del mattino del 27 أيار/مايو 1865. A Ravenna due manovali trovano per caso una cassetta di legno. Stanno per […]

Il mondo ha molti re, ed un solo Michelangelo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il mondo ha molti re, ed un solo Michelangelo

Qual è stata la grandezza di questo artista unico? Quali sono le sue opere principali? Michelangelo Buonarroti nasce a Caprese, il sei marzo del 1475. La famiglia di Michelangelo non ha nessun trascorso artistico, è lui l’unico a manifestare talento per l’arte, وفي 1487 entra quindi nella bottega di Domenico del Ghirlandaio e qui […]

الصفحة 1 من 101123القادم ›آخر صورة »