الصفحة الرئيسية » Entries posted by Redazione

Stories written by mariani
المدير: Franco Mariani Franco Mariani, الفئة 1964, الصحافي, محلل الفاتيكان, أحد المؤرخين الرئيسية للفيضانات في فلورنسا 1966, أنه يتعاون مع صحف عدة, التلفزيون والإذاعة, بالعديد من المكاتب الصحفية الوطنية والإقليمية. بدأ العمل في الصحافة 1978, إلى 14 السنوات, كتابة لبعض الأسبوعية الكاثوليكية. وأيضا خبير في "المهرجان الدولي" لأغاني Zecchino d'Oro الطفل, كما يتعامل مع السينما, التلفزيون, إظهار, وقائع, وتاريخ فلورنسا. من 1993 ويعمل أيضا على شاشة التلفزيون, ومن 2005 حتى في الإذاعة. في الصحافة وكان أول رئيس تحرير لإحدى الوكالات الصحفية, كان تحرير الإقليمي "رأي السوفت وير" الأول الواحد la Toscana, السوفت وير إيطاليا 7, وقد توجه ثلاثة من الصحف الوطنية. أنه تعاون مع رأي, رأي الفاتيكان, مؤسسة ميديا ست, La7, Italia7; مع بعض هذه الأعمال لا تزال, كذلك، كما تتعاون مع بعض محطات التلفزيون الإقليمية توسكان. كما شارك خبير في العديد من البرامج الإذاعية الوطنية والإقليمية. منذ التسعينات وقد شغل مناصب مختلفة داخل مهنة الصحافي, بما في ذلك الرئيس الوطني للصحافة كلية من "الضامنين الكاثوليكية الإيطالية" الاتحاد, الرابطة التي يقرها "المؤتمر الأسقفي الإيطالي", اضغط الأمين الوطني للصحفيين مكاتب الصحافة "الإيطالية الوطنية" الاتحاد, الأمين الإقليمي للكاثوليك الصحفيون من توسكانا, اضغط الأمين الإقليمي للصحفيين مكاتب توسكانا. وقد نشرت له 5 الكتب التاريخية. لإنجازاته المهنية, في عيد الفصح 2012, وقد عين, الأمير كارلو دي بوربون delle "سيسيل الواجب", فارس جدارة للنظام كونستانتينيان العسكرية المقدسة للقديس جورج. وهو مؤسس ورئيس ليعزز فلورنسا, الفعل "اللجنة برو مونومينتو" منظمة العفو الدولية "كادوتي ديل" rione فيورنتينو دي أنانو.
I 600 anni della Cupola del Brunelleschi e i 500 dalla morte di Raffaello al centro di incontri

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I 600 anni della Cupola del Brunelleschi e i 500 dalla morte di Raffaello al centro di incontri

Al via il nuovo ciclo di conferenze dell’Opera di Santa Maria del Fiore dedicate alla Cupola del Brunelleschi, nell’anno in cui ricorrono i 600 anni dall’inizio della sua costruzione, e a Raffaello nei 500 anni dalla sua morte. Le conferenze a cura di Sergio Givone, Antonio Natali, e Vincenzo Vaccaro, come di consueto, si terranno […]

Inaugurata la millesima telecamera di videosorveglianza in città

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Inaugurata la millesima telecamera di videosorveglianza in città

E’ stata inaugurata in piazza Indipendenza, la millesima telecamera di videosorveglianza della città, alla presenza del sindaco Dario Nardella, dell’assessore alla sicurezza Andrea Vannucci, del neo comandante della Polizia municipale Giacomo Tinella e del presidente di Silfi Matteo Casanovi. “Siamo una delle città più controllate d’Italia – ha sottolineato il sindaco Nardella – dato che […]

Al nuovo Student Hotel in viale Belfiore sorgerà il nuovo deposito dell’Archivio Storico del Comune

\ \ \ \ \ \ \ \

Al nuovo Student Hotel in viale Belfiore sorgerà il nuovo deposito dell’Archivio Storico del Comune

La Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, presieduta dal consigliere Fabio Giorgetti, ha visitato nelle settimane scorse l’Archivio Storico in via dell’Oriuolo, ricevuti dal dirigente Luca Brogioni. ويحفظ الأرشيف التاريخي, والأساسية, tutti i documenti prodotti e ricevuti dall’amministrazione fiorentina locale dal 1782 ai giorni nostri. Attualmente l’Archivio Storico e di deposito […]

I Passi dell’Arte – Percorso formativo in arti plastiche per artisti non vedenti e ipovedenti alla Scuola di Arte Sacra

\ \ \ \ \ \ \

I Passi dell’Arte – Percorso formativo in arti plastiche per artisti non vedenti e ipovedenti alla Scuola di Arte Sacra

Al via, alla Scuola di Arte Sacra di Firenze, con sede alle Cascine, la seconda edizione del corso”I Passi dell’Arte – Percorso formativo in arti plastiche per artisti non vedenti e ipovedenti’, ideato dall’artista non vedente Andrea Bianco e organizzato dalla Scuola di Arte Sacra di Firenze, le cui iscrizioni si chiuderanno il 30 نيسان/أبريل […]

A scuola di magia con Harry Potter a Bagno a Ripoli

\ \

A scuola di magia con Harry Potter a Bagno a Ripoli

Sarà un viaggio tra storia e fantasia quello di “A spasso nel tempo”, rassegna di incontri e iniziative dedicate all’immaginario del cinema, della letteratura e della pubblicità con appuntamenti per un pubblico di tutte le età. Laboratori di pozioni sulle orme di Harry Potter in uno spedale del Bigallo che diventerà Hogwarts per un giorno, […]

Saldi a rilento ma in ripresa…consigli utili per gli acquisti e i resi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Saldi a rilento ma in ripresa…consigli utili per gli acquisti e i resi

Saldi partiti, a rilento, ma in ripresa: “Le file fuori dai negozi ormai sono solo un ricordo - dice il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni -, ma anche quest’anno l’avvio dei saldi è stato accolto bene dai consumatori, sebbene con un entusiasmo meno marcato rispetto al passato. Tante le persone in giro, soprattutto nelle […]

Scontrino elettronico: a Firenze salasso da 25 milioni

\ \ \ \

Scontrino elettronico: a Firenze salasso da 25 مليون

Brutto regalo di inizio anno per partite Iva agevolate, quelle che rientrano nei regimi forfettario e dei minimi: dovevano rimanere escluse dall’obbligo di emettere lo scontrino fiscale elettronico, come lo sono per le fatture elettroniche, بدلا من ذلك, مفاجأة, l’adempimento è scattato dal primo gennaio. Mettersi in regola costerà alle piccole partite Iva di Firenze e […]

La Cavalcata dei Re Magi per l’Epifania chiude le celebrazioni natalizie

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Cavalcata dei Re Magi per l’Epifania chiude le celebrazioni natalizie

Per celebrare il giorno dell’Epifania, si è svolta lunedì scorso a Firenze la XXIV edizione della Cavalcata dei Magi, antica rievocazione che si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava […]

Da “I Medici” al Teatro di Cestello: “La più meglio gioventù” con Francesco Montanari e Alessandro Bardani

\ \ \

ال “I Medici” مسرح سلة: “La più meglio gioventù” con Francesco Montanari e Alessandro Bardani

فرانشيسكو مونتاناري, uno degli attori più richiesti del momento, dal cinema, dalla tv, dal teatro, celebre Libanese di “Romanzo Criminale”, protagonista, nella veste di Savonarola, del Colossal “I Medici” e della serie tv di Rai Due “Il Cacciatore” arriva a Firenze, dal vivo, مسرح سلة, per una data unica e in esclusiva per […]

Capodanno a Firenze: migliaia nelle piazze, la contentezza del Sindaco e dell’Assessore Sacchi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Capodanno a Firenze: migliaia nelle piazze, la contentezza del Sindaco e dell’Assessore Sacchi

Migliaia di persone in 20 piazze a Firenze per la notte di Capodanno, senza particolari problemi per quanto riguarda traffico e sicurezza, con spettacoli per tutti i gusti promossi dal Comune di Firenze e coordinati da MUS.E, tutti ad ingresso libero. Tra i luoghi ‘sold out’ ساحة احكم, piazza del Duomo, Santissima Annunziata e piazza […]