ទំព័រ​ដើម »ធាតុ​បង្ហោះ​ដោយ Redazione​; & nbsp

រឿង​សរសេរ​ដោយ Mariani
នាយក: បារាំង​លោក​ស្រ្តី Mariani បារាំង​លោក​ស្រ្តី Mariani, ថ្នាក់ 1964, អ្នក​កាសែត, ហូ​លី, មួយ​នៃ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​នៃ​ប្ល័​រិ​ន 1966, សហការ​ជាមួយ​កាសែត​នានា, ទូរទស្សន៍​និង​វិទ្យុ, ដោយ​ការិយាល័យ​សារព័ត៌មាន​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​តំបន់​ជា​ច្រើន. លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​ធ្វើ​ការ​នៅ​លើ​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ការ 1978, មួយ 14 អាយុ​ឆ្នាំ, ការ​សរសេរ​សម្រាប់​ប្រចាំ​ស​ប្តា​ហ៍​កាតូលិក​មួយ​ចំនួន. និង​អ្នក​ជំនាញ​ផង​ដែរ​ពី​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​នៃ​បទ​ចម្រៀង​សម្រាប់​កុមារ Zecchino ឌី​អូ​រ៉ូ, បាន​ចូលរួម​ផង​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ, ទូរទស្សន៍, បង្ហាញ, បង​សា​វ​តា, និង​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​នៃ​ការ​ប្ល័​រិ​ន. ពី 1993 ក៏​ធ្វើការ​នៅ​លើ​ទូរទស្សន៍, និង 2005 ដូចគ្នា​នេះ​ផង​ដែរ​វិទ្យុ. ក្នុង​សារព័ត៌មាន​ជា​និពន្ធ​នាយក​លើក​ទី​នៃ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ព័​ត៌​មាន​មួយ, ឃ្លាំ​មើល​ការ teletext លើក​ទី​រ៉ៃ​ក្នុង​តំបន់ Tuscany, teletext នៃ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី 7, និង​បាន​ដឹកនាំ​កាសែត​ជាតិ​ចំនួន​បី. គាត់​បាន​សហការ​ជាមួយ​រ៉ៃ, រ៉ៃ​ហូ​លី, ការ Mediaset, A7 បាន, Italy7; ដោយ​មាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការងារ​ទាំង​នេះ​នៅ​តែ​មាន, ក៏​ដូច​ជា​ការ​សហការ​ជាមួយ​ស្ថា​នី​យ៍​ទូរទស្សន៍​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន Tuscan. ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​តាម​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​តំបន់​ជា​ច្រើន. ចាប់​តាំង​ពី​កៅសិប​បាន​កាន់​តំណែង​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​អ្នកកាសែត​វិជ្ជាជីវៈ, រួម​ទាំង​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាតិ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​សហភាព​កាតូលិក​នៃ​សារព័ត៌មាន​អ៊ីតាលី, សមាគម​ទទួលស្គាល់​ដោយ​សន្និសីទ​គ្រឹ​ស្ត​សាសនា​អ៊ីតាលី, លេខា​ធិ​ការ​ជាតិ​អ្នកកាសែត​ចុច​ការិយាល័យ​សហព័ន្ធ​ជាតិ​សារ​ព​ត៌​មាន​នៃ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី, លេខា​ធិ​ការ​ថ្នាក់​តំបន់​នៃ​កាតូលិក​អ្នកកាសែត​របស់ Tuscany, លេខា​ធិ​ការ​ថ្នាក់​តំបន់​អ្នកកាសែត​ចុច​ការិយាល័យ Tuscany នៃ. បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ 5 សៀវភៅ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត. ចំពោះ​សគុណ​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​ខ្លួន, បុណ្យ Easter 2012, ត្រូវ​បាន​តែងតាំង, ព្រះអង្គម្ចាស់​ឆា​ល​នៃ​ការ​កម្សាន្ត The Bourbon Sicily ពីរ, Knight បាន​ការ merits នៃ​ការ​យោធា​ដ៏​ពិសិដ្ឋ Constantinian លំដាប់​ផ្លូវ​ច​ច. លោក​គឺ​ជា​ស្ថាបនិក​និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​ប្ល័​រិ​ន​ជ​ម្រុ​ញ, រួច​ទៅ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​វួ​ដ​សង្គ្រាម​រំលឹក​គាំទ្រ​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ Florentine Ugnano.
Progetto “Job Design”: la sicurezza nel settore moda in un modulo al Russell-Newton

\ \ \ \

Progetto “Job Design”: la sicurezza nel settore moda in un modulo al Russell-Newton

Nonostante la complessità del momento, l’Istituto Russell-Newton è impegnato, in partenariato con Confindustria Firenze, il Comune di Scandicci e la Fondazione ITS MITA, nell’attuazione del progetto denominato Job Design, teso a sostenere e supportare le relazioni tra mondo della scuola e mondo del lavoro, al fine di facilitare la transizione anche in termini di adeguamento delle competenze alla luce […]

L’ultimo saluto di Firenze a Mons. Corso Guicciardini dell’Opera Madonnina del Grappa

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

L’ultimo saluto di Firenze a Mons. Corso Guicciardini dell’Opera Madonnina del Grappa

ថ្ងៃ​សៅរ៍ 7 novembre in cattedrale è stato celebrato il funerale di don Corso Guicciardini Corsi Salviati, successore di don Giulio Facibeni all’Opera Madonnina del Grappa di Firenze, morto il 5 novembre scorso all’età di 96 អាយុ​ឆ្នាំ. Il rito è stato presieduto dall’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori con la partecipazione di 3 vescovi toscani – […]

Al Russell-Newton conferenza su “Wellness, fitness, disabilità e ASD”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Al Russell-Newton conferenza su “Wellness, សម្បទា, disabilità e ASD”

Nell’ambito dei Percorsi Formativi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, le classi del triennio del Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo lunedì 16 ហើយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ 17 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 parteciperanno, ល្ងាច 9:00 ល្ងាច 13:30, in presenza a scuola con i docenti in orario, alle conferenze sul tema Wellness, Fitness, Disabilità e ASD, valida come Impresa […]

4 Novembre: Firenze ricorda l’Alluvione del 1966 e prega per il Cardinale Bassetti in terapia intensiva per Covid

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

4 ខែ​វិច្ឆិកា: Firenze ricorda l’Alluvione del 1966 e prega per il Cardinale Bassetti in terapia intensiva per Covid

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ 4 ខែ​វិច្ឆិកា, 54° anniversario dell’Alluvione, nella Basilica di Santa Croce a Firenze, durante la Santa Messa ufficiale per l’Anniversario – organizzata dall’Associazione Firenze Promuove assieme alla Presidenza del Consiglio Comunale in memoria delle vittime – alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali, si è pregato in maniera speciale per la guarigione del Cardinale […]

Corso gratuito di sartoria per realizzare l’abito de La Bella di Tiziano del Corteo Storico Fiorentino

\ \ \ \ \ \

Corso gratuito di sartoria per realizzare l’abito de La Bella di Tiziano del Corteo Storico Fiorentino

Ripartono le iscrizioni per il corso gratuito di sartoria finalizzato alla realizzazione dell’abito de “La Bella di Tiziano” del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. L’iniziativa si terrà dal 23 ទៅ 27 novembre allo Spazio NOTA (Istituto PIO X Artigianelli, via dei Serragli 104, ប្ល័​រិ​ន, info@spazionota.it, 055 221908) ed è promossa da Fondazione CR Firenze e da […]

Cardinale Betori consegna a Papa Francesco la prima copia del Nuovo Testamento greco-latino-italiano da lui curata

\ \ \ \ \ \ \ \

Cardinale Betori consegna a Papa Francesco la prima copia del Nuovo Testamento greco-latino-italiano da lui curata

Papa Francesco ha ricevuto la prima copia del Nuovo Testamento greco-latino-italiano, e a consegnarla sono stati i due curatori dell’opera, il cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e il dottor Valdo Bertalot, già responsabile della Società Biblica (1983-2018) insieme al cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, la dottoressa Mara La Posta, già responsabile […]

Va tutta on line la 7a edizione del Firenze Film Corti Festival

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Va tutta on line la 7a edizione del Firenze Film Corti Festival

La 7a edizione del Firenze Film Corti Festival si sposta sul web. È quanto deciso dall’associazione Rive Gauche – Festival, l’Associazione che organizza annualmente il Firenze Film Corti Festival, in seguito alla pubblicazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio con le norme anti Covid. Saltano dunque gli incontri in presenza con gli ospiti, នេះ […]

Ricordato il 130 anniversario della morte di Carlo Lorenzini- Collodi, il “babbo” di Pinocchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Ricordato il 130 anniversario della morte di Carlo Lorenzini- Collodi, នេះ “babbo” di Pinocchio

Si è svolta il 26 ottobre la cerimonia di commemorazione per i 130 anni dalla morte di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, padre del burattino più amato nel mondo, Pinocchio. A promuoverla è stata l’Associazione Culturale “Pinocchio di Carlo Lorenzini” che, ជា​ធម្មតា, ha apposto una corona di alloro dinanzi alla casa natia del […]

Torna il Bibliobus, la biblioteca con le ruote che arriva direttamente nelle strade di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Torna il Bibliobus, la biblioteca con le ruote che arriva direttamente nelle strade di Firenze

Riparte, dopo mesi di sosta dovuti all’emergenza sanitaria e alla pausa estiva, il servizio del Bibliobus, la biblioteca itinerante che sosta vicino a giardini, scuole, piazze e durante i mercati. A bordo circa 3.000 volumi per bambini e per adulti: narrativa, saggistica, tempo libero, fumetti e audiolibri disponibili, per tutti gli iscritti alle Biblioteche del […]

Eredità in tacchi a spillo di Valentina Vignozzi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Eredità in tacchi a spillo di Valentina Vignozzi

Accattivante, “simpatico”, utile ed interessante il libro “Eredità in tacchi a spillo” di Valentina Vignozzi ovvero il punto di vista femminile sul passaggio generazionale e la tutela del patrimonio. In copertina un paio di scarpe rosa con i tacchi a spillo che fanno tanto pensare al cammino fatto ed a quello ancora da fare. ដំបូន្មាន, […]