ទំព័រ​ដើម »ធាតុ​បង្ហោះ​ដោយ Redazione​; & nbsp

រឿង​សរសេរ​ដោយ Mariani
នាយក: បារាំង​លោក​ស្រ្តី Mariani បារាំង​លោក​ស្រ្តី Mariani, ថ្នាក់ 1964, អ្នក​កាសែត, ហូ​លី, មួយ​នៃ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​នៃ​ប្ល័​រិ​ន 1966, សហការ​ជាមួយ​កាសែត​នានា, ទូរទស្សន៍​និង​វិទ្យុ, ដោយ​ការិយាល័យ​សារព័ត៌មាន​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​តំបន់​ជា​ច្រើន. លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​ធ្វើ​ការ​នៅ​លើ​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ការ 1978, មួយ 14 អាយុ​ឆ្នាំ, ការ​សរសេរ​សម្រាប់​ប្រចាំ​ស​ប្តា​ហ៍​កាតូលិក​មួយ​ចំនួន. និង​អ្នក​ជំនាញ​ផង​ដែរ​ពី​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​នៃ​បទ​ចម្រៀង​សម្រាប់​កុមារ Zecchino ឌី​អូ​រ៉ូ, បាន​ចូលរួម​ផង​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ, ទូរទស្សន៍, បង្ហាញ, បង​សា​វ​តា, និង​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​នៃ​ការ​ប្ល័​រិ​ន. ពី 1993 ក៏​ធ្វើការ​នៅ​លើ​ទូរទស្សន៍, និង 2005 ដូចគ្នា​នេះ​ផង​ដែរ​វិទ្យុ. ក្នុង​សារព័ត៌មាន​ជា​និពន្ធ​នាយក​លើក​ទី​នៃ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ព័​ត៌​មាន​មួយ, ឃ្លាំ​មើល​ការ teletext លើក​ទី​រ៉ៃ​ក្នុង​តំបន់ Tuscany, teletext នៃ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី 7, និង​បាន​ដឹកនាំ​កាសែត​ជាតិ​ចំនួន​បី. គាត់​បាន​សហការ​ជាមួយ​រ៉ៃ, រ៉ៃ​ហូ​លី, ការ Mediaset, A7 បាន, Italy7; ដោយ​មាន​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការងារ​ទាំង​នេះ​នៅ​តែ​មាន, ក៏​ដូច​ជា​ការ​សហការ​ជាមួយ​ស្ថា​នី​យ៍​ទូរទស្សន៍​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន Tuscan. ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​តាម​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​តំបន់​ជា​ច្រើន. ចាប់​តាំង​ពី​កៅសិប​បាន​កាន់​តំណែង​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​អ្នកកាសែត​វិជ្ជាជីវៈ, រួម​ទាំង​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាតិ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​សហភាព​កាតូលិក​នៃ​សារព័ត៌មាន​អ៊ីតាលី, សមាគម​ទទួលស្គាល់​ដោយ​សន្និសីទ​គ្រឹ​ស្ត​សាសនា​អ៊ីតាលី, លេខា​ធិ​ការ​ជាតិ​អ្នកកាសែត​ចុច​ការិយាល័យ​សហព័ន្ធ​ជាតិ​សារ​ព​ត៌​មាន​នៃ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី, លេខា​ធិ​ការ​ថ្នាក់​តំបន់​នៃ​កាតូលិក​អ្នកកាសែត​របស់ Tuscany, លេខា​ធិ​ការ​ថ្នាក់​តំបន់​អ្នកកាសែត​ចុច​ការិយាល័យ Tuscany នៃ. បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ 5 សៀវភៅ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត. ចំពោះ​សគុណ​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​ខ្លួន, បុណ្យ Easter 2012, ត្រូវ​បាន​តែងតាំង, ព្រះអង្គម្ចាស់​ឆា​ល​នៃ​ការ​កម្សាន្ត The Bourbon Sicily ពីរ, Knight បាន​ការ merits នៃ​ការ​យោធា​ដ៏​ពិសិដ្ឋ Constantinian លំដាប់​ផ្លូវ​ច​ច. លោក​គឺ​ជា​ស្ថាបនិក​និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​ប្ល័​រិ​ន​ជ​ម្រុ​ញ, រួច​ទៅ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​វួ​ដ​សង្គ្រាម​រំលឹក​គាំទ្រ​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ Florentine Ugnano.
53° Alluvione Firenze 1966 – Consiglio Regionale commemora giornalista Rai Marcello Giannini

\ \ \ \ \ \ \ \ \

53° Alluvione Firenze 1966 – Consiglio Regionale commemora giornalista Rai Marcello Giannini

នេះ 4 ខែ​វិច្ឆិកា 2019 il Consiglio Regionale ha dedichato una targa al giornalista Rai ;arcello Giannini, in ricordo di quanto fece quel 4 ខែ​វិច្ឆិកា 1966 per far capire il disastro che si era abbattuto su Firenze. Tutti dovevano sapere, in Italia e nel mondo, quello che stava accadendo a Firenze. Marcello Giannini, storico giornalista della […]

Dolcetto o scherzetto? Cosa sappiamo su Halloween?

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Dolcetto o scherzetto? Cosa sappiamo su Halloween?

“All hallows’ eve”, cioè vigilia di tutti i santi, è dunque la sera del 31 ottobre che precede il giorno del 1° novembre dedicata a tutti i santi. “Halloween” è una variante scozzese, e l’origine di Halloween è pre-cristiana, e deriva in particolare dalle tradizioni celtiche, dove per queste popolazioni delle isole britanniche il 31 […]

Giornata della Fratellanza Cristiano-Islamica con convegno sul dialogo interreligioso

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Giornata della Fratellanza Cristiano-Islamica con convegno sul dialogo interreligioso

Un’occasione di riflessione e di ricerca sui temi del dialogo interreligioso è quanto si è proposta la Giornata della Fraternità cristiano-islamica, convegno organizzato dall’Opera di Santa Croce. ផ្តួ​ច​ផ្តើ​ម, realizzata a pochi mesi dalla Dichiarazione sulla Fratellanza Umana di Abu Dhabi, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’800° anniversario dell’incontro tra San Francesco e il sultano […]

Nuovo monitoraggio delle superfici esterne dei monumenti del Duomo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Nuovo monitoraggio delle superfici esterne dei monumenti del Duomo

Sono inziati ai primi di ottobre i lavori di monitoraggio delle superfici esterne dei monumenti del Duomo di Firenze, che andranno avanti fino alla fine del mese. I lavori sono eseguiti dal personale dell’Opera di Santa Maria del Fiore con l’ausilio di un’autogru con un braccio di 90 ម៉ែត្រ. ពី 21 ទៅ 25 ខែ​តុលា, នេះ […]

Il volo di Leonardo Da Vinci rivive nell’installazione degli studenti della Scuola di Architettura

\ \ \ \ \ \ \ \

Il volo di Leonardo Da Vinci rivive nell’installazione degli studenti della Scuola di Architettura

Si racconta che dal Monte Ceceri Leonardo Da Vinci fece volare un uomo. La sua macchina da volo si alzò nel 1506 con Tommaso Masini, detto Zoroastro da Peretola, in una traiettoria che puntava verso Firenze. Oggi il mito ritorna su quell’altura, da cui si narra Leonardo osservasse il volo degli uccelli, grazie al lavoro […]

“Penso che sia stupendo restare al buio abbracciati e muti” (Renato Zero)

\ \ \ \ \

“Penso che sia stupendo restare al buio abbracciati e muti” (Renato Zero)

“Devi sapere che a Roma c’è un detto che dice: di Renato ce n’è uno tutti gli altri so nessuno. Ringrazio spesso la diffidenza di molti di voi, che forse era giustificata, perché gli alieni in quegli anni sbarcarono sulla terra, me ne accorsi perché io ero uno di loro. Ma molti altri hanno dovuto […]

Sotto il segno di Leonardo brilla l’arte di Maurizio Diana

\ \

Sotto il segno di Leonardo brilla l’arte di Maurizio Diana

លើក​នេះ 2019 di Florence Biennale, Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze, la vetrina d’eccellenza nel panorama artistico contemporaneo, celebra il 500esimo anniversario della morte di Leonardo con un titolo dedicato al sommo genio, “Ars et Ingenium”, Similitudine e invenzione. ពី 18 ទៅ 27 ottobre alla Fortezza da Basso a Firenze aprirà i battenti la Biennale […]

\ \ \ \ \ \ \ \

Esercitazione Protezione Civile – Prove paratie in gomma anti Alluvione

Tutto come se fosse: come se l’Arno fosse straripato e se ci fossero le opere d’arte dei musei da salvare. Una simulazione di alluvione con gli uomini della protezione civile del Comune e della città metropolitana insieme ai volontari delle associazioni impegnati in un piano-test: per capire come saprebbe reagire Firenze di fronte a un […]

La Medaglia Beato Angelico 2019 all’attore Alessio Boni

\ \ \ \ \ \ \

La Medaglia Beato Angelico 2019 all’attore Alessio Boni

Papa San Giovanni Paolo II durante la sua visita alla Basilica di San Marco a Firenze, visitando il Convento Vecchio, incontrò le Pitture del Beato Angelico, Pittore e Frate Domenicano del Rinascimento. Questo incontro incantò il Papa che rimase affascinato da questi raffinati dipinti. Giovanni Paolo II era abituato a vedere i migliori dipinto del […]

Dipinto di Blu. Colori e volti al Museo Bardini fino al 17 ottobre alla Galleria delle Carrozze

\ \ \

Dipinto di Blu. Colori e volti al Museo Bardini fino al 17 ottobre alla Galleria delle Carrozze

La Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, il palazzo ideato da Michelozzo fino al 17 ខែ​តុលា, ពី 10 ទៅ 19 ជា​មួយ​នឹង​ការ​ទទួល​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ, ospita una mostra veramente unica-coinvolgente “Dipinto di Blu. Colori e volti al Museo Bardini” dove sono in scena foto realizzate da allievi dell’Istituto di Formazione APAB – Scuola Internazionale di Fotografia […]