الصفحة الرئيسية » Entries posted by Redazione (الصفحة 2)

Stories written by mariani
المدير: Franco Mariani Franco Mariani, الفئة 1964, الصحافي, محلل الفاتيكان, أحد المؤرخين الرئيسية للفيضانات في فلورنسا 1966, أنه يتعاون مع صحف عدة, التلفزيون والإذاعة, بالعديد من المكاتب الصحفية الوطنية والإقليمية. بدأ العمل في الصحافة 1978, إلى 14 السنوات, كتابة لبعض الأسبوعية الكاثوليكية. وأيضا خبير في "المهرجان الدولي" لأغاني Zecchino d'Oro الطفل, كما يتعامل مع السينما, التلفزيون, إظهار, وقائع, وتاريخ فلورنسا. من 1993 ويعمل أيضا على شاشة التلفزيون, ومن 2005 حتى في الإذاعة. في الصحافة وكان أول رئيس تحرير لإحدى الوكالات الصحفية, كان تحرير الإقليمي "رأي السوفت وير" الأول الواحد la Toscana, السوفت وير إيطاليا 7, وقد توجه ثلاثة من الصحف الوطنية. أنه تعاون مع رأي, رأي الفاتيكان, مؤسسة ميديا ست, La7, Italia7; مع بعض هذه الأعمال لا تزال, كذلك، كما تتعاون مع بعض محطات التلفزيون الإقليمية توسكان. كما شارك خبير في العديد من البرامج الإذاعية الوطنية والإقليمية. منذ التسعينات وقد شغل مناصب مختلفة داخل مهنة الصحافي, بما في ذلك الرئيس الوطني للصحافة كلية من "الضامنين الكاثوليكية الإيطالية" الاتحاد, الرابطة التي يقرها "المؤتمر الأسقفي الإيطالي", اضغط الأمين الوطني للصحفيين مكاتب الصحافة "الإيطالية الوطنية" الاتحاد, الأمين الإقليمي للكاثوليك الصحفيون من توسكانا, اضغط الأمين الإقليمي للصحفيين مكاتب توسكانا. وقد نشرت له 5 الكتب التاريخية. لإنجازاته المهنية, في عيد الفصح 2012, وقد عين, الأمير كارلو دي بوربون delle "سيسيل الواجب", فارس جدارة للنظام كونستانتينيان العسكرية المقدسة للقديس جورج. وهو مؤسس ورئيس ليعزز فلورنسا, الفعل "اللجنة برو مونومينتو" منظمة العفو الدولية "كادوتي ديل" rione فيورنتينو دي أنانو.
Al via i “comitati di vicinato”, cittadini uniti per la sicurezza

\ \ \ \ \

Al via i “comitati di vicinato”, cittadini uniti per la sicurezza

Al via anche a Firenze i “comitati di vicinato”, ovvero gruppi di cittadini che su whatsapp si scambieranno informazioni, osservazioni e problemi per aumentare gli ‘occhi’ e la sicurezza del territorio. I primi protocolli riguardano i comitati di Ugnano/Mantignano – SantaMargherita/Pian de’ Giullari e via Bolognese/Lastra e sono stati firmati dall’assessore alla sicurezza Andrea Vannucci. […]

Al via il restauro degli scaloni vasariani di Palazzo Vecchio

\ \ \

Al via il restauro degli scaloni vasariani di Palazzo Vecchio

È appena iniziato il restauro conservativo degli scaloni vasariani di Palazzo Vecchio, le maestose scalinate gemelle che conducono i visitatori dal Cortile di Michelozzo al Salone dei Cinquecento, e che erano usurati dall’uso, in quanto l’ultimo intervento risale ad oltre 20 قبل سنوات. L’intervento, dal costo di 150 ألف يورو, durerà sei mesi e consterà […]

Sabato 10 agosto a Montelupo F.no le “confessioni” di don Paolo Brogi al vaticanista Franco Mariani

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

السبت 10 agosto a Montelupo F.no le “confessioni” di don Paolo Brogi al vaticanista Franco Mariani

السبت 10 agosto grande festa a Montelupo Fiorentino alla Prioria di San Lorenzo per la festa del santo martire. Un’occasione speciale per visitare questa antica chiesa del 1200, che si trova nella parte alta del paese. Dopo la solenne concelebrazione eucaristica delle ore 18, مساء 18,45 è previsto un particolare incontro celebrativo che vedrà […]

Cosa farai a Ferragosto?

\ \ \ \ \

Cosa farai a Ferragosto?

Sapevate che le “Ferie Augusti” furono istituite dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 AC perché il popolo si riposasse a fine raccolto? Era necessario un momento di pausa dopo tanto lavoro, che riuniva tutte le classi sociali, e Ferragosto nell’antica Roma si trasformava all’epoca in una festa sfrenata, dove tutti festeggiavano per strada con balli e […]

Il cinema va in vacanza

\ \ \

Il cinema va in vacanza

In questo periodo la maggior parte delle sale cittadine sono chiuse per il periodo estivo, anche a causa della diminuzione delle uscite. Rimangano aperte le multisale, qualche cinema estivo all’aperto, e al massimo un paio di sale in città. Di conseguenza la nostra rubrica sospende le proprie pubblicazioni fino a settembre. المحررين من عدد […]

Non puoi accendere un fuoco senza una scintilla (Dancing in the dark)

\ \ \ \

Non puoi accendere un fuoco senza una scintilla (Dancing in the dark)

“The Boss”, Bruce Springsteen, il menestrello dell’altra America. Nato a Free Hold nel sud del New Jersey il 23 أيلول/سبتمبر 1949, Bruce è sicuramente una delle figure centrali del rock degli ultimi trent’anni, ancora in grado di proporre musica fatta con il cuore. Ha regalato una speranza a migliaia di disillusi, rappresentando una sorta di […]

Non vedo più, ma sogno

\ \ \ \

Non vedo più, ma sogno

“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue, vorresti che l’autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira” (Il giovane Holden). Questa settimana non posso non omaggiare un uomo che è […]

Il rap dei detenuti diventa un cd: “Vorrei, Potrei, Andrei”

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Il rap dei detenuti diventa un cd: “Vorrei, Potrei, Andrei”

Una compilation di 23 tracce realizzate dai detenuti nel carcere ‘M. Gozzini’ e nell’Istituto Penale per Minorenni ‘G.Meucci’ di Firenze, che utilizza il rap come strumento educativo, di integrazione e per combattere pregiudizi morali: è “Vorrei potrei andrei”, l’ultimo prodotto musicale del progetto Sbarre Mic Check, realizzato dalla Cooperativa sociale C.A.T. che si occupa dal 1985 di lavorare in situazione […]

Si, è vero, sono qui e sono strana proprio come te

\ \ \ \ \ \

لك, è vero, sono qui e sono strana proprio come te

Frida Kahlo, pochi giorni fa, esattamente il sei luglio, era l’anniversario della nascita di questa grande, immensa artista, considerata una delle più importanti pittrici messicane, un artista coraggiosa, capace di trasformare la sofferenza in ispirazione, uno spirito indomito in un corpo fragile; una vita difficile la sua, segnata da una lunga malattia e da grandi […]

Al via sabato 6 luglio i Saldi: diritti, doveri e accorgimenti

\ \ \ \

Al via sabato 6 luglio i Saldi: diritti, doveri e accorgimenti

لايل الخاصة بك 6 luglio i saldi, con vendite a prezzi scontati che talvolta possono arrivare anche al 50%. Ma attenzione, أن 50% è tanto, e per quanto un commerciante possa aver ricaricato prima dei saldi il prezzo di un prodotto, difficile che fosse oltre il 50%. ثم: il commerciante guadagna zero? Non ha senso. […]