ಮುಖಪುಟ » Entries posted by Mattia Lattanzi

Stories written by Mattia Lattanzi
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti e al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, prima di approdare a questa redazione ha collaborato, ನಿಂದ 2005, con altre testate giornalistiche nazionali e toscane, occupandosi oltre che di cinema anche di spettacolo e cronaca. ರಲ್ಲಿ 2011 è diventato redattore delle pagine nazionali di spettacolo delle 5 edizioni del quotidiano “Il Nuovo Corriere”, giornale chiuso a maggio 2012. ರಲ್ಲಿ 2012 è passato al quotidiano d’informazione regionale on line, StampToscana.it, come redattore delle pagine di cinema e spettacolo.
Ponte del 2 giugno: attesi 740mila pernottamenti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ponte del 2 ಜೂನ್: attesi 740mila pernottamenti

Dopo il ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio, prosegue il trend positivo del mercato e le prospettive sono decisamente favorevoli anche per il prossimo ponte del 2 ಜೂನ್, per il quale sono attesi 740mila pernottamenti. A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze sulla disponibilità ricettiva […]

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani:  Pacciardi – Lagorio – Spadolini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Convegno a Firenze sui Ministri della Difesa Toscani: Pacciardi – Lagorio – Spadolini

ಮೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟಸ್ಕನ್ನರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ,it,ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ,it,ಆದರೆ ರಿಸಾರ್ಜಿಮೆಂಟೊದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ,it,ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿನ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಿಧ್ಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು,it,ಚಕಮಕಿಯ,it,ಲಾಗೋರಿಯೊ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಡೊಲಿನಿ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು,it, tre grandi figure politiche che sono stati tutti a capo del Ministero della Difesa. Tra i relatori il giornalista Franco Mariani, storico e giornalista, il professor Cosimo Ceccuti, storico e giornalista, il giornalista Nicola Novelli, tutti direttori di importanti testate […]

Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

Trent’anni fa, la notte fra il 26 ಮತ್ತು 27 ಮೇ ತಿಂಗಳು 1993, una bomba collocata in via dei Georgofili uccideva cinque persone, tra le quali le piccole Caterina di appena 50 giorni e Nadia Nencioni di 9 ವರ್ಷದ; Caterina è la più piccola vittima innocente di mafia. Vennero uccise insieme alla madre Angela e al […]

Grassina: la Rievocazione storica della Passione compie quarant’anni, e dopo il Covid tornano le scene sul Calvario

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grassina: la Rievocazione storica della Passione compie quarant’anni, e dopo il Covid tornano le scene sul Calvario

La Rievocazione storica di Grassina riparte in tutta la sua bellezza, pronta a festeggiare i suoi primi 40 ವರ್ಷದ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ಸಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ತರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆ,it,ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ,it,ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ,it,ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಂತರ,it,ವಿಂಟೇಜ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನೂರಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ,it,ಕ್ಯಾಲ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಠಿಸಲಾದ ಸೂಚಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ,it, ಮುಂದಿನ 7 aprile a partire dalle ore 20,30, ನಲ್ಲಿ […]

Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

È tornata nei giorni scorsi al suo posto dopo il restauro la statua bronzea di Giuditta e Oloferne: ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪಿಯಾ za ಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಲಾ zz ೊ ವೆಚಿಯೊದ ಅರೆಂಗಾರಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು,it,ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಗಿಗ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಪಲಾ zz ೊದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡೊನಾಟೆಲ್ಲೊ ಮೂಲದ ನಕಲು,it,ಪ್ರತಿಮೆಯು ಬೈಬಲ್ನ ನಾಯಕಿ ಓಲೋಫೆರ್ನ್ ಅನ್ನು ಶಿರಚ್ itate ೇದ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ,it,ಬೆಟುಲಿಯಾ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಸ್ಸಿರೋ ನಬುಕೋಡೊನಾಸರ್ ರಾಜನ ಜನರಲ್,it. La statua è la copia dell’originale di Donatello conservato nella Sala dei Gigli del Palazzo. La statua raffigura l’eroina […]

Dario Ballantini al Puccini con “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”

\ \ \ \

Dario Ballantini al Puccini con “Da Balla a Dalla. ಜೀವಂತ ಅನುಕರಣೆಯ ಕಥೆ,it,ಬಲ್ಲಾಂಟಿನಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ -ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಲೂಸಿಯೊನನ್ನು ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ಗೌರವ,it,ಇದು ಡೇರಿಯೊ ಹೂ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಲೂಸಿಯೊ ಡಲ್ಲಾ ವಿಸ್ಟಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ,it,ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿ,it,ಅವರು ಎಮಿಲಿಯನ್ ಗಾಯಕ -ಗೀತರಚನೆಕಾರರನ್ನು ಸಾವಿರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಅನುಕರಣಕಾರರಂತೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ,it”

ಗುರುವಾರ 9 febbraio arriva al Teatro Puccini Dario Ballantini con uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla, “Da Balla a Dalla. ಜೀವಂತ ಅನುಕರಣೆಯ ಕಥೆ,it,ಬಲ್ಲಾಂಟಿನಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ -ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಲೂಸಿಯೊನನ್ನು ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ಗೌರವ,it,ಇದು ಡೇರಿಯೊ ಹೂ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಲೂಸಿಯೊ ಡಲ್ಲಾ ವಿಸ್ಟಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ,it,ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿ,it,ಅವರು ಎಮಿಲಿಯನ್ ಗಾಯಕ -ಗೀತರಚನೆಕಾರರನ್ನು ಸಾವಿರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಅನುಕರಣಕಾರರಂತೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ,it”, un omaggio che Ballantini rende all’amico e grande cantautore Lucio Dalla reinterpretando una parte scelta della sua straordinaria produzione artistica. È uno spettacolo che ricorda Lucio Dalla visto attraverso il racconto […]

Venduta la storica casa colonica di Dante Alighieri alle porte di Firenze

\ \ \

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೋಟದಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ,it,ಕಾಲ್ನಡಿಮಾ,it,ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ,it,ಫ್ಲೋರೆಂಟೈನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ಎಂಬ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕವಿ ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಮೇಲ್ roof ಾವಣಿಯಿದೆ,it,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ,it,ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ,it,ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ರಜಾದಿನದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ,it

Oltre Fiesole, a meno di quindici chilometri dal centro storico di Firenze, si trova una splendida casa colonica del XIII secolo appartenuta al Sommo Poeta Dante Alighieri che la società fiorentina Lionard Luxury Real Estate S.p.A. ha recentemente venduto. Un immobile unico perché legato al padre della lingua italiana, appartenuto alla sua famiglia e utilizzato […]

Il 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana a Firenze con musei gratis

\ \ \

ದಿ 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana a Firenze con musei gratis

ಭಾನುವಾರ 5 febbraio torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini (Museo di Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, Complesso di Santa Maria Novella, Novecento ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, Museo del Ciclismo Gino Bartali, Palazzo Medici Riccardi, ಮ್ಯೂಸಿಯೊ ಸ್ಟೆಫಾನೊ Bardini, ಫೌಂಡಾಝಿಯೋನ್ Salvatore ರೊಮಾನೋ) e prendere parte alle numerose […]

Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Consiglio comunale di Firenze ha celebrato la Giornata della Memoria

Il Consiglio comunale di Firenze ha commemorato la Giornata della Memoria ospitando il presidente della sezione fiorentina di Aned, Lorenzo Tombelli, ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ರಿಕೊ ಫಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಪೈಪರ್ನೊದ ಮುಖ್ಯ ರಬ್ಬಿ,it,"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ - ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲುಕಾ ಮಿಲಾನಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು - ಇತರರನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ,it,ಎಡವಟ್ಟು,it,ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ಮರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ,it,ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳು,it,ಏಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೌಥೌಸೆನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ,it,ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ,it,ಮೆಮೊರಿಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ,it. “Nei giorni scorsi – ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – sono state apposte altre 28 […]

Studenti a scuola di impresa etica: al via a Firenze il Progetto EYE

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Studenti a scuola di impresa etica: al via a Firenze il Progetto EYE

Nel dodicesimo anno di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, gli studenti della Città Metropolitana di Firenze hanno l’opportunità di seminare le basi del loro futuro imprenditoriale già dai banchi di scuola. Organizzato dall’associazione Artes Lab, con il contributo di Fondazione CR Firenze, il progetto quest’anno coinvolge giovani di età compresa tra i 16 ಇ ನಾನು […]