ទំព័រ​ដើម »& nbsp​; ប​ណ្ណ​សារ​តាម​ប្រភេទ & nbsp​;»nbsp​; ភាពយន្ត (ទំព័រ 3)

I film in sala da giovedì 6 Dicembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 6 ខែ​ធ្នូ

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Il castello di vetro Genere: រឿង​ដឹកនាំ​ដោយ: Dennis Daniel Vetton Cast: Brie Larson, ណា​អូ​មី Watts, សា​រ៉ា Snook, Woody Harrelson, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson, Shree Crooks, Charlie Shotwell Una giovane donna di successo è cresciuta accudita da […]

I film nelle sale da giovedì 29 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 29 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Bohemian Rhapsody Genere: តន្ត្រី, Biografico Regia: លោក Bryan ដេញ​តារាចម្រៀង: Joseph Mazzello, លោក Rami Malek, Aidan Gillen, Lucy Boynton, Mike Myers, លោក Tom Hollande, Ben Hardy, Gwilym Lee, Bryan Singer Un racconto realistico ed elettrizzante dagli anni precedenti fino […]

Leonardo Pieraccioni alla conferenza stampa fiorentina del suo ultimo film “Se son rose”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Leonardo Pieraccioni alla conferenza stampa fiorentina del suo ultimo film “Se son rose”

Prodotta da Levante per Medusa Film la tredicesima opera da regista di Leonardo Pieraccioni racconta le disavventure di Leonardo Giustini, giornalista 50enne che si occupa di tecnologia e innovazione per il web, e che si ritrova a doversi confrontare con il passato per colpa della figlia, interpretata da Mariasole Pollio, che a sua insaputa manda […]

Set a Firenze per il reality sino-taiwanese “I fiori delle sorelle”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Set a Firenze per il reality sino-taiwanese “I fiori delle sorelle”

Proseguono a Firenze le riprese del reality sino-taiwanese I fiori delle sorelle (Venus Flower Shop), che sarà trasmesso nel più seguito canale On Demand cinese, iQIYI, girato principalmente nel centro storico della nostra città – dove un fondo commerciale, allestito come un vero negozio di fiori, è utilizzato come set – dopo che al Mercato dei Fiori di Pescia e nel centro […]

I film in sala da giovedì 22 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 22 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Robin Hood – L’origine della leggenda Genere: Avventura Regia: Otto Bathurst Cast: Egerton ស​ន្និ​សិ​ទ, លោក Jamie Foxx, លោក Jamie ឧប​ស​គ្រ​លើ, Eve Hewson, Ben Mendelson, Tim Minchin, Paul Anderson, យន្តហោះ F. Murray Abraham Il segreto della leggenda di Robin Hood in […]

I film in sala da giovedì 15 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \

I film in sala da giovedì 15 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Animali FantasticiI Crimini di Grindelwald Genere: ការ​ផ្សង​ព្រេង, អស្ចារ្យ regia: David Yates Cast: Katherine Waterston, Alison Sudol, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Eddie បាន Redmayne, Johnny Depp វា, Dan Fogler, Jude Law Dopo essere stato catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso […]

I film nelle sale da giovedì 8 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 8 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. Hunter killer – Caccia negli abissi Genere: Thriller, Azione Regia: Donovan Marsh Cast: Gerard Butler, លោក Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, លោក Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan Mcpartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor Nelle profondità del Mar […]

I film nelle sale da giovedì 1 Novembre

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 1 ខែ​វិច្ឆិកា

ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ទាំង​នេះ​ខ្សែ​ភាព​យ​ន្ដ​ថ្មី​នៃ​រដូវ​កាល​នេះ, បទ​បង្ហាញ​ដោយ​រិះគន់​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​អ្នក​កាសែត​លោក Matt Lattanzi, nelle sale fiorentine questa settimana. First man – Il primo uomo Genere: យ៉ាង​ច្រើន, Biografico Regia: Damien Chazelle Cast: Ryan Gosling, Claire Foy, លោក Jason លោក Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry, Shea Whigham, Corey Stoll, Pablo Schreiber L’avvincente storia della […]