Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Istorinis Rai Toskanos TGR veidas,it,švenčiamas antradienį,it,Rugpjūčio mėn,it,Dalyvavimo pranešimai pateikė kardinolas Giuseppe Bettori,it,pateikė kardinolas Gualtiero Bassetti,it,kuris šventė Lucchese'o vestuves,it,ir iš Pisa Mons arkivyskupo,it,Giovanni Paolo Benotto,it,Tada kūnas buvo palaidotas,it,Misericordia di Pisa kapinėse,it,Šalia jo tėvų,it,Liepa prasidėjo liūdnomis naujienomis,it,Mielo draugo praradimas anksčiau,it,ir tada prisijungti,it, celebrato martedi 1 agosto nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze.

Messaggi di partecipazione sono arrivati dal Cardinale Giuseppe Betori, Arkivyskupas Florencijos, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Emerito di Perugia, che ha celebrato il matrimonio di Lucchesi, e dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto.

La salma è stata poi tumulata, Trečiadienis 2 Rugpjūtis, nel cimitero della Misericordia di Pisa, accanto ai suoi genitori.

La giornata di sabato 29 luglio è iniziata con una triste notizia: la perdita di un carissimo amico prima, e collega poi, Kas mus paliko po valandų,it,ligoninėje Caregegyje dėl sunkios ligos,it,„Osservatore Romano“ žurnalistas,it,Vatikano laikraštis,it,Jis pateko į Rai Florencijoje,it,Tapti TGR TOSCANA viršininko pavaduotoju,it,Jis buvo vedęs savo kolegą Rai Tiziana Missigoi,it,Jis turėjo mažesnį brolį,it,Atstovas teologinis fakultetas Italijos centras ir žurnalo „Gyvybės miesto“ direktoriaus pavaduotojas,it,Redakcijos konsultantas,it,Kognityvinės antropologijos mokslininkas,it 8, Massimo Lucchesi, ricoverato a Careggi a causa di una grave malattia. Giornalista dell’Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano, entrò in Rai a Firenze, fino a diventare Vice Caporedattore del TGR Toscana. Era sposato con la collega Rai Tiziana Missigoi. Aveva un fratello più piccolo.

Portavoce Facoltà Teologica Italia Centrale e vice direttore della rivista Città di Vita, Consulente editoriale, studioso di antropologia cognitiva, Jis buvo Toskanos žurnalistų prezidentas ir Toskanos žurnalistų įsakymo Mokslinio komiteto prezidentas,it,Jis įsitraukė,it,Institucinės komunikacijos doktorantas,it,ir Florencijos universitete mokymo mokslų srityje,it,Jis buvo stacionarus Komunijos ministras,it,Paslauga, vykdoma Ss.Ma Annunziata bazilikoje,it,Ypač sekmadienio vakaro šventėje,it.

Si era laurato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense, dottorando in Comunicazione istituzionale, e all’Università di Firenze in Scienze della formazione. Era Ministro Staordinario della Comunione, servizio che svolgeva presso la Basilica della SS.ma Annunziata, soprattutto nella celebrazione della domenica sera.

Žmogus, kuris visada padėjo vyrą į savo, kaip žurnalisto, misijos centre, norėdamas krikščionybei, kuris pagerina kiekvieno politikos žmogaus, padaryto savanoriškos veiklos, žmogiškąjį ir socialinį veiksmą,it,Massimo turėjo,it,Po kelių dienų jis būtų šventęs savo gimtadienį,it,Ir jis gimė Pizoje,it,Po universiteto studijų jis persikėlė į Florenciją,it,Po patirties Vatikano laikraštyje jis grįžo į Florenciją, kur metų pabaigoje,it.

Massimo aveva 71 metų, avrebbe festeggiato il suo compleanno tra qualche giorno, il 6 Rugpjūtis, ed era nato a Pisa. Dopo gli studi universitari si era trasferito a Firenze; dopo la sua esperienza nel quotidiano del Vaticano era tornato a Firenze dove alla fine degli anni 80 Jis pateko,it,Ilgą laiką jis gyveno Piazza del Duomo Florencijoje,it,Tačiau pastaraisiais metais jis nusprendė grįžti gyventi į Pizą,it,jo gimtasis miestas,it,Dviem mandatams,it,Jis buvo Toskanos žurnalistų ordino prezidentas,it,Buvimas, kuris visada buvo aktyvus katalikiškame pasaulyje,it,Jis buvo UCSI -katalikų Italijos spaudos sąjungos narys,it,iš kurių jis taip pat turėjo dalį direktorių valdybos,it.

Per moltissimo tempo ha abitato in Piazza del Duomo a Firenze, ma negli ultimi anni aveva deciso di tornare a vivere a Pisa, sua città natale.

Per due mandati, nuo 2001 Al 2010, è stato presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Presenza da sempre attiva all’interno del mondo cattolico, era socio dell’Ucsi -Unione Cattolica Stampa italiana, di cui aveva parte anche del Consiglio Direttivo, e aveva collaborato al settimanale delle diocesi toscane Toscana Oggi.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Nuo numerio 441 – Anno X del 2/08/2023

This slideshow requires JavaScript.