Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi già Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

Funerale del Giornalista Rai Massimo Lucchesi, già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, volto storico del Tgr della Toscana della Rai, celebrato martedi 1 agosto nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze.

Messaggi di partecipazione sono arrivati dal Cardinale Giuseppe Betori, Arċisqof ta 'Firenze, dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Arċisqof Emeritus ta ’Perugia,it,li ċċelebra t-tieġ ta ’Lucchese,it,u mill-Arċisqof ta 'Pisa Mons,it,Giovanni Paolo Benotto,it,Il-ġisem imbagħad ġie midfun,it,Fiċ-Ċimiterju ta ’Misericordia di Pisa,it,Ħdejn il-ġenituri tiegħu,it,Is-Sibt,it,Lulju beda bl-aħbar imdejjaq,it,It-telf ta 'ħabib għażiż qabel,it,u mbagħad qabbad,it,li ħallielna wara s-sigħat,it,l-isptar f'Careggi minħabba marda serja,it,Ġurnalist tal-Osservatore Romano,it,Il-gazzetta tal-Vatikan,it,Daħal f'Rai f'Firenze,it, che ha celebrato il matrimonio di Lucchesi, e dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto.

La salma è stata poi tumulata, L-Erbgħa 2 Awissu, nel cimitero della Misericordia di Pisa, accanto ai suoi genitori.

La giornata di sabato 29 luglio è iniziata con una triste notizia: la perdita di un carissimo amico prima, e collega poi, che ci ha lasciato dopo le ore 8, Massimo Lucchesi, ricoverato a Careggi a causa di una grave malattia. Giornalista dell’Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano, entrò in Rai a Firenze, Sa biex issir id-deputat kap tat-TGR Toscana,it,Huwa kien miżżewweġ lill-kollega tiegħu Rai Tiziana Missigoi,it,Kellu ħu iżgħar,it,Kelliem Teoloġiku Fakultà Italja Ċentrali u Deputat Direttur tar-rivista tal-Belt tal-Ħajja,it,Konsulent editorjali,it,Scholar Antropoloġija Konjittiva,it,Huwa kien president tal-ġurnalisti tat-Toskana u president tal-Kumitat Xjentifiku tal-Fondazzjoni tal-Ordni tal-Ġurnalisti tat-Toskana,it,Huwa kien lapped lilu nnifsu fit-teoloġija għall-Università Pontifical Lateran,it. Era sposato con la collega Rai Tiziana Missigoi. Aveva un fratello più piccolo.

Portavoce Facoltà Teologica Italia Centrale e vice direttore della rivista Città di Vita, Consulente editoriale, studioso di antropologia cognitiva, è stato Presidente dell’Ordine Giornalisti Toscana e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Si era laurato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense, Student tal-PhD f'komunikazzjoni istituzzjonali,it,u fl-Università ta 'Firenze fix-Xjenzi tat-Taħriġ,it,Huwa kien il-Ministru Stazzjonarju tat-Tqarbin,it,Servizz li sar fil-Bażilika tas-SS.MA Annunziata,it,Speċjalment fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ħadd filgħaxija,it,Raġel li dejjem poġġa lir-raġel fiċ-ċentru tal-missjoni tiegħu bħala ġurnalist bil-ħsieb ta 'Kristjaneżmu li jsaħħaħ l-azzjoni umana u soċjali ta' kull persuna mwettqa mill-politika għall-volontarjat,it,Massimo kellu,it, e all’Università di Firenze in Scienze della formazione. Era Ministro Staordinario della Comunione, servizio che svolgeva presso la Basilica della SS.ma Annunziata, soprattutto nella celebrazione della domenica sera.

Un uomo che ha sempre messo l’Uomo al centro della sua missione di giornalista nell’ottica di un cristianesimo che valorizzi l’azione umana e sociale di ogni persona impegnata dalla politica al volontariato.

Massimo aveva 71 sena, Huwa kien jiċċelebra għeluq sninu fi ftit jiem,it,U twieled f'Pisa,it,Wara l-istudji universitarji tiegħu kien mar Firenze,it,Wara l-esperjenza tiegħu fil-gazzetta tal-Vatikan mar lura Firenze fejn fl-aħħar tas-snin,it,Huwa kien daħal fl-istaff editorjali tat-Toskan ta 'Rai sakemm laħaq ir-rwol ta' Deputatodattore,it,Għal żmien twil għex fi Piazza del Duomo f'Firenze,it,Iżda f'dawn l-aħħar snin huwa kien iddeċieda li jirritorna jgħix f'Pisa,it,Żejtun,it,Għal żewġ mandati,it, l- 6 Awissu, ed era nato a Pisa. Dopo gli studi universitari si era trasferito a Firenze; dopo la sua esperienza nel quotidiano del Vaticano era tornato a Firenze dove alla fine degli anni 80 era entrato nella redazione toscana della Rai fino a raggiungere il ruolo di vicecaporedattore.

Per moltissimo tempo ha abitato in Piazza del Duomo a Firenze, ma negli ultimi anni aveva deciso di tornare a vivere a Pisa, sua città natale.

Per due mandati, minn 2001 għall- 2010, Huwa kien president tal-Ordni tal-Ġurnalisti tat-Toskana,it,Preżenza li dejjem kienet attiva fid-dinja Kattolika,it,Huwa kien membru tal-UCSI - l-Unjoni tal-Istampa Taljana Kattolika,it,li minnhom kellu wkoll parti mill-Bord tad-Diretturi,it,U kien ikkollabora fid-djoċesi tat-Toskani ta 'kull ġimgħa Toskana llum,it,Funeral tal-ġurnalist Rai Massimo Lucchesi diġà president tal-ġurnalisti tat-Toskana,it. Presenza da sempre attiva all’interno del mondo cattolico, era socio dell’Ucsi -Unione Cattolica Stampa italiana, di cui aveva parte anche del Consiglio Direttivo, e aveva collaborato al settimanale delle diocesi toscane Toscana Oggi.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Min-numru 441 – Anno X del 2/08/2023

This slideshow requires JavaScript.