I Cardinali Bagnasco e Simoni a San Donato a Livizzano per la Festa di San Donato 2023

Недела 6 Agosto, in occasione della festa patronale, Веспердина масата на часовите,it,Со парохијата на Сан Донато во Ливизано ја водеше кардиналот Анџело Багнаско,it,Архиепископот Емирит на Genенова веќе воена обична и веќе претседател на италијанските епископи, а потоа и на европските,it 18 alla parrocchia di San Donato a Livizzano è stata presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova già Ordinario Militare e già Presidente dei Vescovi Italiani e poi di quelli Europei.

Кардиналот Ернест Симони и Монс исто така беа присутни на свечената церемонија,it,Викар генерал на архиепископот на Фиренца што го претставува кардиналниот архиепископ usузепе Бетори се вклучи во Лисабон за ГМГ со папата,it,Исто така, присутни се и највисоките граѓански и воени власти,it,со градоначалникот на Монтеспертоли Алесио Мугнаини,it,придружено од општинскиот транспарент,it,Кардиналите Багнаско и Симони во Сан Донато во Ливизано за празникот Сан Донато,it,По повод патронскиот празник,it. Џанкарло Кортиевиот, Vicario Generale dell’arcidiocesi di Firenze in rappresentanza del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori impegnato a Lisbona per la GMG con il Papa.

Presenti anche le Massime Autorità Civili e Militari, con a capo il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, accompagnato dal Gonfalone comunale.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Франко Маријани
Од бројот 441 – Anno X del 2/08/2023

This slideshow requires JavaScript.