I nuovi ponteggi per il restauro dei Mosaici del Battistero permetteranno ai visitatori di toccarli con le mani

Terminata la costruzione dell’imponente cantiere che consentirà il restauro dei magnifici mosaici duecenteschi policromi su fondo oro che rivestono la cupola del Battistero di San Giovanni a Firenze, prenderanno avvio le prime fasi dell’intervento che durerà in totale 6 de ani.

Dopo oltre 100 anni dall’ultimo restauro del 1898-1907, gli oltre 1.000 mq di mosaici - realizzati con 10 milioni di tessere policrome della grandezza che varia da 5 pentru a 20 mm per latosaranno oggetto di un intervento che intende recuperare la stabilità strutturale e la loro adesione alla volta, arrestare i fenomeni di degrado e riportare alla luce lo splendore del fondo oro e i vividi colori delle tessere vitree.

Per la prima volta sarà possibile per il pubblico vedere da vicino i mosaici della cupola, Fabricate pe proiecte pregătitoare de artiști precum Cimabue și Coppo di Marcovaldo,it,că, pe laturile scenei grandioase a judecății finale, spune poveștile Genezei pe patru registre,it,De evreu Giuseppe,it,a lui Hristos și Baptistul,it,O experiență unică și nerepetabilă,it,că va fi posibil să trăiești doar în anii restaurării,it,Vizitele vor începe de la următoarea,it,Rezervare pe site -ul operei,it,Șantierul de construcții și intervenția de restaurare sunt comandate și finanțate prin activitatea Santa Maria del Fiore în acord cu Arhiepiscopia Florenței,it,Sub supravegherea ridicată a superintendenței arheologiei,it,Arte plastice și peisaj pentru orașul metropolitan Florența și provinciile Prato și Pistoia,it, che ai lati della grandiosa scena del Giudizio finale narrano su quattro registri le Storie della Genesi, di Giuseppe ebreo, di Cristo e del Battista. Un’esperienza unica e irripetibile, che sarà possibile vivere solo durante gli anni del restauro. Le visite avranno inizio dal prossimo 24 Februarie 2023, prenotandosi sul sito dell’Opera: https://duomo.firenze.it/it/630/visite-esclusive.

Il cantiere e l’intervento di restauro sono commissionati e finanziati dall’Opera di Santa Maria del Fiore in accordo con l’Arcidiocesi di Firenze, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia.

Site -ul de construcții este un proiect al lucrărilor lui Santa Maria del Fiore cu contracte de sistem Tecno și Layher S.P.A,it,În timp ce intervenția a fost încredințată centrului de conservare arheologică care, printre numeroasele capodopere mozaice restaurate,it,se mândrește cu cele celebre ale mănăstirii din Santa Caterina de pe Muntele Sinai,it,Munca care începe de la,it,Mai întâi a restabilit exteriorul monumentului și apoi părțile interne cu mozaicuri,it,finanțarea muncii cu,it,Întrucât mulți îi vor investi pentru restaurarea mozaicurilor cupolei,it,Pentru a restabili bolta mozaică a Baptistery of Florența,it,A fost necesar să proiectăm și să creăm un site de construcții inovator din punct de vedere tehnologic, capabil să facă accesibilă întreaga suprafață mozaică a bolții,it. mentre l’intervento è stato affidato al Centro di Conservazione Archeologica che tra i tanti capolavori a mosaico restaurati, vanta quelli celeberrimi del Monastero di Santa Caterina sul monte Sinai.

L’Opera a partire dal 2014 ha restaurato prima l’esterno del monumento e poi le parti interne con mosaici, finanziando i lavori con 4 milioni e 600 mii. Altrettanti li investirà per il restauro dei mosaici della cupola, pentru un total de 10 milioane de euro.

Per poter restaurare la volta musiva del Battistero di Firenze, è stato necessario progettare e realizzare un cantiere tecnologicamente innovativo in grado di rendere accessibile l’intera superficie musiva della volta (peste 1.000 mq) și, în același timp, a avut cel mai mic impact vizual pe teren,it,lăsând astfel vizibil vizitatorilor,it,mii doar în,it,Pereții și Scarsella frumos decorate cu marmură și mozaicuri,it,a cărui restaurare s -a încheiat în iulie anul trecut,it,După o lungă perioadă de gestație,it,Soluția identificată a fost crearea unei schele în formă de ciuperci,it,m și diametru,pt,care se dezvoltă pe o zonă de,it,Sqm plimbabil în partea superioară,it,în fața unei suprafețe ocupate pe terenul singur,it,Schela,it,construit cu,it,Folosiți grinzile de aluminiu de ultimă generație,it,Layher flex,en,care trec prin deschiderile de patrulat care trec cu vederea penthouse -ul Baptistery,it,Ele vă permit să distribuiți uniform încărcăturile pe structura de susținere a monumentului,it, lasciando così visibili ai visitatori (1 milione e 215 mila solo nel 2022) le pareti e la scarsella magnificamente decorate con marmi e mosaici, il cui restauro è terminato a luglio dell’anno scorso.

Dopo un lungo periodo di gestazione, la soluzione individuata è stata quella di realizzare un ponteggio a forma di fungo (altezza 31,50 m e diametro 25,50) che si sviluppa su una superficie di 618 mq calpestabili nella parte alta, a fronte di una superficie occupata a terra di soli 63 mq.

Il ponteggio, costruito con 8.150 element, utilizza delle travi in alluminio di ultima generazione (Layher Flex), che passando attraverso le aperture quadrangolari che si affacciano sul piano attico del Battistero, permettono di distribuire uniformemente i carichi sulla struttura portante del monumento.

Restaurarea vârfului mozaic al baptisteriei Florenței,it,că de mai bine de un secol nimeni nu a reușit să examineze și să studieze îndeaproape,it,poate folosi experiența dobândită în restaurarea anterioară a pereților interni ai Baptistery și informațiile dobândite la restaurările anterioare și, în special, pe cea a,it,interpretat de Opificio Delle Pietre Dure,it,Este ipotezat,it,Pe baza raportului final al acestuia din urmă,it,că intervenția se va confrunta cu o situație care se prezintă,it,o zonă de,it,sqm de mozaic antic,it,Atașat pe Malta original,it,probabil în faza de detașare,it,Metre pătrați de suprafețe mozaice detașate și rearanjate pe mortarul de ciment de către Opes,it,Contoare pătrate de suprafețe căzute și tratate în ipsos decorate în intervenția,it, che da oltre un secolo nessuno ha potuto esaminare e studiare da vicino, potrà avvalersi dell’esperienza maturata nel precedente restauro delle pareti interne del Battistero e delle informazioni acquisite sui passati restauri e in particolare quello del 1898 – 1907 eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure.

Si ipotizza, sulla base della relazione finale di quest’ultimo, che l’intervento dovrà affrontare una situazione che presenta: una superficie di 344 mq di mosaico antico, allettato su malta originale, probabilmente in fase di distacco; 567 mq di superfici di mosaico staccate e riallettate su malta cementizia dall’Opificio; 128 mq di superfici cadute e trattate a intonaco decorato nell’intervento del 1820 – 1823 și apoi refăcut la mozaic în ultima restaurare,it,În aceste zile, investigațiile de diagnostic necesare vor începe nu numai pentru a verifica detașamentele sau de decootări, ci și pentru a defini degradarea cărților,it,compoziția și starea de „sănătate” a diferitelor materiale care alcătuiesc munca,it,Pe baza tuturor informațiilor grafice,it,Fotografice și diagnostice dobândite vor fi apoi posibile pentru a contura în detaliu metodologiile specifice de intervenție pentru fiecare problemă,it,Identificați cele mai adecvate și inovatoare materiale și apoi treceți la restaurarea efectivă,it,Dominat de figura lui Hristos Judge,it,Mozaicurile cupolei Baptistery a fost o sursă de inspirație pentru reprezentarea iadului în comedia divină a lui Dante,it,La,it.

In questi giorni prenderanno avvio le indagini diagnostiche necessarie non solo per verificare i distacchi o le decoesioni ma anche per definire il degrado delle tessere, la composizione e lo stato di “salute” dei diversi materiali che costituiscono l’opera. Sulla base di tutte le informazioni grafiche, fotografiche e diagnostiche acquisite sarà poi possibile delineare nel dettaglio le metodologie d’intervento specifiche per ogni problematica, individuare i materiali più opportuni e innovativi per poi procedere al restauro vero e proprio.

Dominati dalla figura del Cristo giudice, i mosaici della cupola del Battistero furono fonte di ispirazione per la rappresentazione dell’Inferno nella Divina Commedia di Dante.

Verso il 1225, Conform datei înregistrate în Scarsella del Baptistery,it,Lucrările au început,it,Probabil recurgând la mozaicieni care au venit din afară și la cuptoare deja active în altă parte,it,Dar în curând artiștii florentini au putut cuceri autonomia completă,it,Iar la sfârșitul secolului, peste o mie de metri pătrați de cupolă se îmbrăciseră în îmbrăcămintea mozaic spumantă,it,Mai multe generații de artiști au reușit schela pentru a crea o antologie spectaculoasă de artă,it,pictorial și mozaic împreună,it,din care rândul Scarsella include și,it,ale căror mozaicuri au fost făcute în timp ce încă lucrau la cele ale cupolei,it,Odată ce această companie colosală a fost finalizată,it,Au vrut să le extindă și în zonele parietale,it,unde inițial nu erau prevăzute,it,„Munca lui Santa Maria del Fiore,it, i lavori presero avvio, probabilmente ricorrendo a mosaicisti venuti da fuori e a fornaci già attive altrove. Ma ben presto gli artisti fiorentini seppero conquistare piena autonomia, e a fine secolo gli oltre mille metri quadrati della cupola si erano ammantati della scintillante veste musiva.

Più generazioni di artisti si succedettero sui ponteggi per creare una spettacolare antologia dell’arte, pittorica e musiva insieme, della quale fa parte anche la volta della scarsella, i cui mosaici furono realizzati mentre ancora si lavorava a quelli della cupola.

Una volta ultimata questa colossale impresa, si volle estenderli anche alle zone parietali, dove in origine non erano previsti.

“L’Opera di Santa Maria del Fiore – explică președintele Luca Bagnoli,it,s -a născut pentru a construi Catedrala din Florența și a administra activele dedicate întreținerii sale,it,Evoluția ulterioară,it,cristalizat în regulile concordare,it,La o inspecție mai atentă atribuie două scopuri,it,un explicit,it,Primaria,pt,fiind biserici,it,cea a menținerii clădirilor în slujba cultului,it,un implicit,it,pentru a le menține ca moștenire culturală de interes pentru întreaga comunitate,it,Ca moștenire culturală a umanității,it,Restaurarea mozaicurilor cupolei Baptistery răspunde pe deplin la aceste scopuri și reprezintă continuarea unui angajament început în,it,și cine se va încheia în 2028 ",it - nasce per costruire il Duomo di Firenze e amministrare i beni dedicati al suo mantenimento. La successiva evoluzione, cristallizzata nelle norme concordatarie, a ben vedere assegna due finalità: una esplicita, primaria, trattandosi di chiese, quella di mantenere gli edifici al servizio del culto; una implicita, quella di mantenerli quali beni culturali di interesse per la collettività intera, quale patrimonio culturale dell’umanità. Il restauro dei mosaici della cupola del Battistero risponde appieno a queste finalità e rappresenta la continuazione di un impegno iniziato nel 2014 e il quale terminerà nel 2028”.

”Timp de secole, activitatea lui Santa Maria del Fiore a avut grijă de Baptistery and Catedral, care sunt locurile sursei vieții creștine,it,botez,it,Iar celălalt punctul culminant al vieții creștine Euharistia,it,Cardinalul Giuseppe Betori spune,it,Toate acestea părinții noștri au dorit -o în semnul frumuseții,it,pentru că prin el adevărul misterului care este sărbătorit aici, adică faptul că Dumnezeu întâlnește omul este exprimat și el,it,Din acest motiv, în Baptistery, pe de o parte, există misterul insondabil al lui Dumnezeu reprezentat într -un fel de formele geometrice din marmură,it,abstractizare maximă,it,de transcendență,it,și pe de altă parte, faptul că religia noastră este o religie întruchipată făcută din corpuri,it, il battesimo, e l’altro il culmine della vita cristiana l’Eucarestia, - afferma il Cardinale Giuseppe Betori - Tutto questo i nostri padri lo hanno voluto nel segno della bellezza, perché attraverso di essa fosse espressa anche la Verità del mistero che qui si celebra e cioè il fatto che qui Dio incontra l’uomo. Per questo nel Battistero da una parte c’è il mistero insondabile di Dio rappresentato in qualche modo dalle forme geometriche nei marmi, massimo dell’astrazione, della trascendenza, e dall’altra il fatto che la nostra religione è una religione incarnata fatta di corpi, quello di Cristo, quello degli uomini che hanno creduto in lui, volti, figure che ritroviamo rappresentate nei mosaici del ballatoio e che trionfano in quelli della cupola. Il Battistero è un edificio che dice lo specifico cristiano, per questo il prendersene cura non riguarda solo l’estetica, qui il bello conduce al Vero, il restauro dei mosaici è dunque un’opera valida per la fede e non solo per la storia dell’arte”.

Dalle ricerche di archivio, che hanno proceduto il progetto di restauro, sono emerse notizie che documentano interventi di manutenzione a partire fin dal 1300, resi necessari a causa d’infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura che avevano danneggiato i mosaici.

Sappiamo che per il primo intervento fu incaricato l’artista Agnolo Gaddi e successivamente, pornind de la 1483, l’Opera assegna una rendita annuale di trenta fiorini al pittore Alessio Baldovinetti per verificare la stabilità dei mosaici ed intervenire puntualmente dove necessario.

Nel corso dei successivi secoli saranno eseguiti ulteriori interventi di manutenzione, printre care, il più importante sarà quello del 1781 – 1782 a opera del pittore fiorentino Giovanni Orlandini e di Giuseppe Sorbolini che però non risultò utile perché nel già giugno del 1819 si era staccata una vasta sezione di mosaici e intonaco dipinto.

Fu deciso così di intervenire di nuovo, dipingendo le zone dove i mosaici erano caduti, invece di rifarle a mosaico, e per questo fu incaricato il pittore Luigi Ademollo, che vi lavorò dal 1820 al 1823. L’Ademollo utilizzò anche delle larghe piastre di ferro per fissare i mosaici, Soluție care a fost complet ineficientă atât de mult, încât la sfârșitul secolului al XIX -lea, când lucrarea comite fabrica de pietre dure,it,Apoi regizat de superintendentul Edoardo Marchionni,it,Căderea unor zone mari de mozaic a fost iminentă,it,Datorită raportului final al Opes, știm că bolta mozaic a fost restaurată pentru,it,Sqm căzut și pictat în ipsos de Luigi Ademollo au fost refăcute în mozaic datorită desenelor animate ale pictorului Arturo Viligiardi,it,Folosind cărțile de toamnă antice și comenzile noi în Murano,it,Puțini dintre ceilalți,it,M2 adereau la un moment dat și fabrica a decis să se detașeze,it,mp și rearanjați -le cu un mortar care conține o porțiune de beton de priză lentă,it,Metre pătrați de mozaicuri în fundal de aur,it,Milioane de cărți policrome,it,Dimensiunea cărților care variază de la,it, allora diretto dal soprintendente Edoardo Marchionni, era imminente la caduta di larghe zone di mosaico.

Grazie alla relazione finale dell’Opificio sappiamo che fu restaurata la volta musiva per 1032 mq. Dintre acestea, The 128 mq caduti e dipinti a intonaco da Luigi Ademollo furono rifatti a mosaico grazie ai cartoni del pittore Arturo Viligiardi, utilizzando le antiche tessere cadute e delle nuove ordinate a Murano. Pochi degli altri 911 mq erano aderenti alla volta e l’Opificio decise di distaccare 567 mq e riallettarli con una malta contenente una porzione di cemento a presa lenta.

Peste 1.000 mq di mosaici a fondo oro

10 milioni di tessere policrome

Grandezza delle tessere che varia da 5 pentru a 20 mm per lato

Înălțimea schelei,it,Diametrul schelei,it,Suprafață plimbabilă în partea superioară,it,Suprafață ocupată pe pământ,it,Elemente de cantitate utilizate,it,Zile de muncă pentru construirea schelei,it,sqm de prosop de microforo serigrafato,it,Scară publică cu aterizare până la 17,5 m,it,Scara șantierului cu aterizare până la 29,5 m,it,Restaurarea fațadelor externe și haina de acoperire finanțată de lucrările lui Santa Maria del Fiore cu,it,Restaurarea celor opt pereți interni, inclusiv Scarsella finanțată prin lucrarea lui Santa Maria del Fiore cu,it,Proiectarea și construcția site -ului de restaurare și a investigațiilor de arhivă,it,Restaurarea mozaicurilor cupolei,it 31,5 m

Diametro del ponteggio 25,50 m

Superficie calpestabile nella parte alta 618 mq

Superficie occupata a terra 63 mq

Quantità elementi utilizzati 8.150

Giorni di lavoro per costruire il ponteggio 40

500 mq di telo microforato serigrafato

Scala pubblico con sbarco fino 17,5m

Scala da cantiere con sbarco fino a 29,5m

2014 - 2015 restauro delle facciate esterne e del manto di copertura Finanziati dall’Opera di Santa Maria del Fiore con 2 milioane de euro

2017 – 2022 restauro delle otto pareti interne compresa la scarsella Finanziati dall’Opera di Santa Maria del Fiore con 2 milioni e 600 mii de euro

2022 - progettazione e realizzazione del cantiere di restauro e indagini d’archivio

2023 – 2028 restauro dei mosaici della cupola

Riprese video e foto di Franco Mariani

Frank Mariani
Numărul de 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.