Kardinal Betori gir ordføreren budskapet om fred,it,Kardinal Betori gir ordføreren budskapet om fred,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Januar, av erkebiskopen av Firenze,it,av pavens budskap til verdensfredsdagen,it,Seremonien fant sted i nærvær av presidenten for byrådet Luca Milani,it,av eksponenter av juntaen,it,av byrådet,it,og presidentene i nabolagene,it,Meldingen er veldig interessant fordi det starter fra opplevelsen at vi hadde to års pandemi,it,Han fremhevet kardinal betori i å illustrere,it,før levering,it,Teksten til den pavelige meldingen,it, Cardinal Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – Paven henter inspirasjon fra det han levde for å rapportere problemer,it,Men også positive ting som dukket opp i årene med Covid og for å si hvordan alt kan konkurrere om fred i både samfunn og folk,it,Det er en appell til deling,it,Dette er meldingen som kom fra pandemien,it,Du redder ikke deg selv,it,Vi må bygge positive forhold mellom oss,it,De er grunnlaget for samfunnet og verden,it, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Paven sier at alt ble født av grunnleggende sosiale forhold, så de store er vanskelig å få dem til å legge rundt et bord, men folk kan bygge fredens holdninger,it,“Også på grunn av Covid,it,I stedet understreket ordføreren,it,Vi har et sterkt oppløst selskap i dag,it,Men den eneste måten å svare på denne degenerasjonen er å fokusere på et sterkt samfunn,it,bygget gjennom skolen,it,forhold,it,Det er et vanskelig øyeblikk for mange,it”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, familien, le relazioni. Det er et vanskelig øyeblikk for mange,it,belastet av arbeidsproblemer,it,av huset,it,av den økonomiske krisen,it,Alene er det umulig å komme ut av det,it,Det er nødvendig å gjøre en innsats for å finne oss samlet og sammenhengende ",it,Cardinal Betori gir ordføreren budskapet om freden til pave Francis,it,"Gjennom pavens ord overført av vår biskop fornyer vi engasjementet fra et sammenhengende samfunn mot uhemmet individualisme og egoisme",it,Ordføreren Dario Nardella sa det i anledning den tradisjonelle leveransen,it, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Av hvor 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.