Kardinali Betori anampa Meya ujumbe wa amani,it,Kardinali Betori anampa Meya ujumbe wa amani,it,Kardinali Betori anampa Meya ujumbe wa amani,it,Kardinali Betori anampa Meya ujumbe wa amani,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Januari, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Kardinali Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, lakini pia mambo mazuri ambayo yalitokea katika miaka ya Covid na kusema jinsi kila kitu kinaweza kushindana kwa amani ya jamii na watu wote,it,Ni rufaa ya kushiriki,it,Huu ndio ujumbe ambao ulitoka kwa janga,it,Haujiokoe,it,Lazima tujenge uhusiano mzuri kati yetu,it,Ni msingi wa jamii na ulimwengu,it,Papa anasema kwamba kila kitu kilizaliwa kutoka kwa uhusiano wa kimsingi wa kijamii kwa hivyo kubwa ni ngumu kuwafanya waweke karibu na meza lakini watu wanaweza kujenga mitazamo ya amani,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

"Pia kwa sababu ya Covid,it,Badala yake, meya alisisitiza,it,Tuna kampuni iliyojitenga sana leo,it,Lakini njia pekee ya kujibu kuzorota hii ni kuzingatia jamii yenye nguvu,it,kujengwa kupitia shule,it,mahusiano,it,Ni wakati mgumu kwa wengi,it,kuzidiwa na shida za kazi,it,ya nyumba,it,ya Mgogoro wa Uchumi,it,Peke yake haiwezekani kutoka ndani yake,it,Inahitajika kufanya bidii kujikuta tukiwa tumeungana na kushikamana ",it,- Mwaka x wa,it,Kardinali Betori anampa Meya ujumbe wa amani ya Papa Francis,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, familia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Kutokana na idadi 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.