Ο Καρδινάλιος Lazzaro You Heung Sik στη Φλωρεντία για να μιλήσετε για τον υπουργό Ιερέα του Αίματος του Χριστού,it,Φοιτητές στο Etica Business School,it,Το έργο μάτι ξεκινά στη Φλωρεντία,it,Το έργο μάτι ξεκινά στη Φλωρεντία Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it,Ο Καρδινάλιος Lazzaro You Heung Sik στη Φλωρεντία για να μιλήσετε για τον υπουργό Ιερέα του Αίματος του Χριστού Μπερδεμένος,it,Ο Giovanni Paccosi αφιερωμένος επίσκοπος του San Miniato Πώλησε την ιστορική αγροικία του Dante Alighieri στα περίχωρα της Φλωρεντίας Dario Ballantini al Puccini με,it

Τρίτη 31 gennaio il Cardinale Lazzaro You Heung-Sik, Prefetto del dicastero vaticano per il Clero, ha parlato del prete «ministro del sangue di Cristo».

L’incontro fa parte del percorso sulla spiritualità del Concilio Vaticano II, come cammino di preparazione al Giubileo del 2025 nell’ambito del ciclo di incontri 2023 di spiritualità per presbiteri, diaconi e religiosi, ma gli incontri sono aperti anche ai laici interessati, organizzati dall’Arcidiocesi di Firenze che, dopo la pausa per la pandemia, riprendono nell’aula magna del seminario maggiore arcivescovile di Firenze.

Αυτό το έτος, ha evidenziato l’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Betori, “vorremmo iniziare un percorso che ci aiuti a prepararci al Giubileo del 2025. La preparazione a questo evento si svolgerà in due anni, in questo primo anno il tema sarà il Concilio Vaticano II, nel prossimo anno il tema sarà la preghiera. Spero che questi temi così essenziali per la nostra vita di preti e diaconi, e l’autorevolezza dei relatori che sono stati invitati e che ringrazio di cuore per la loro disponibilità, ci spingano ad approfittare di questa preziosa opportunità”.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Frank Mariani
Από τον αριθμό 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.