Lub Parish hnub no: seb nws xav tau thiab zoo li cas challenges nws needs rau lub neej yav tom ntej – Thiaj ua rau Cardinal Betori

Tseem ceeb thiaj yuav los Cardinal Giuseppe Betori rau lub Parish hnub no: seb nws xav tau thiab zoo li cas challenges nws needs rau lub neej yav tom ntej.

Qhov no yog li cas rau porporate muaj tau tham tsis tau txog li rau (6) lub xyoo, thiab nws yuav ua nws ob xyoos ntxiv, muaj ntau lub parishes ntawm nws Archdiocese, Florence, hais txog 300, thaum lub rooj sib tham ntau yam ntawm cov Pastoral xyuas.

Video footage ntawm Frank Mariani.

Frank Mariani
Los ntawm cov xov tooj 281 – Xyoo VII 5/2/2020