Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 Tháng sáu 1970 prime elezioni regionali toscane

"Các 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: Nếu Ngày Cộng hòa nhớ lại ngày của,it,Al trưng cầu dân ý,la,Người dân đã chọn Cộng hòa so với chế độ quân chủ và được bầu chọn cho thành phần,it,Đó là ngày mà công dân Tuscan được kêu gọi lần đầu tiên để bỏ phiếu cho các tổ chức của khu vực ",it,Chủ tịch khu vực Tuscany Eugenio Giani cho biết ngay sau khi khánh thành,it,Trong Hội trường lối vào của Palazzo Strozzi thiêng liêng ở Piazza Duomo ở Florence,it,Trụ sở của Tổng thống của khu vực,it,một tấm biển tôn vinh các cuộc bầu cử của,it,Đọc các mảng bám,it,"Cộng hòa được thành lập dựa trên các quyền tự chủ địa phương và vai trò của các khu vực cuối cùng đã được thực hiện cho Hiến pháp Ý và trở nên sống động",it,“Mỗi năm - Giani giải thích - chúng tôi sẽ ăn mừng,it,Tháng 6 với một sáng kiến,it 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, Các 7 Tháng sáu 1970 è la data in cui i cittadini toscani furono chiamati per la prima volta al voto per le istituzioni della Regione”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani subito dopo aver inaugurato, nell’androne di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza Duomo a Firenze, sede della Presidenza della Regione, una targa che celebra le elezioni del 7 và 8 Tháng sáu 1970 grazie alle quali, si legge nella targa, “si dette finalmente attuazione alla Costituzione italiana e prese vita la Repubblica fondata sulle autonomie locali e sul ruolo delle Regioni” .

“Ogni anno – ha spiegato Giani – celebreremo il 7 giugno con una iniziativa. Năm nay, sáng kiến ​​liên quan đến sự tương ứng giữa Piero Calamandrei,it,Luật sư phù hợp và một trong những người cha của Hiến chương Hiến pháp,it,và Lelio Lagorio,pt,ai là học sinh và cộng tác viên của Calamandrei ",it, insigne giurista e uno dei padri della Carta costituzionale, e Lelio Lagorio, primo Presidente della Regione Toscana, che di Calamandrei fu allievo e collaboratore”.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Franco Mariani
Bởi số 433 – Anno X del 7/06/2023

This slideshow requires JavaScript.