Bergen. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze domenica 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

Die plegtige viering het in 'n volgepakte katedraal plaasgevind,it,met baie Florentine -gelowiges en die bisdom San Miniato,it,Na die liturgie van die Woord het die heilige ritueel van wywing geopen met die lees van die pous se mandaat,it,Om die nuwe biskop te wy,it,Tesame met kardinaal betori,it,Soos gewyde biskoppe, is die biskop van Arezzo genoem,it,Andrea Migliavacca, sy voorganger in San Miniato en die aartsbiskop van Salerno Andrea Bellandi,it,Sy vennoot by die groot seminaar,it, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Bergen. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Daar is ook baie biskoppe van die Toskaanse bisdomme teenwoordig,it,Benewens kardinaal Gualtiero Bassetti,it,Wie was die rektor van die seminaar vir Don Paccosi,it,Aan kardinaal Ennio Antonelli,it,Aan kardinaal Ernest Simone,it,aan aartsbiskop Claudio Maniago en in Mons,it,Lino Panizza,it,Emeritus biskop van Carabayllo,it,wat verwelkom het in,it,Paccosi in Peru waar hy gebly het,it,Jare kom die priester se vertroue,la,Gestuur deur kardinaal Silvano Piovanelli,it,En dan bevestig deur die opvolgers Antonelli en Betori,it,soos dit in die huislik onthou is,it, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi in Perù dove è rimasto 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi begin sy Episkopale Ministerie in San Miniato Sondag,it,Ek was wys vir jou,it,vrygewige en broederlike medewerker,it,Hy het in Homily Betori gesê,it,Ons gee u nou aan die Kerk van San Miniato omdat die Here,it,Deur jou,it,wat die nalatenskap van sy broer biskop Andrea versamel,it,U gaan voort om sy genade uit te breek oor die mense wat van nou af u volk sal wees,it,Die mense wat aan u toevertrou is, moet in u kan vind,it,Geagte Don Giovanni,it,Beslis 'n vader wat die enigste gesin verwelkom en verenig,it 26 Februarie.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, continui a effondere la sua grazia su quel popolo che d’ora in poi sarà il tuo popolo”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, Maar hy moet ook 'n broer in jou kan sien,it,Stap nie net vooruit nie, maar ook langsaan,it,deel met almal die gewig van die lewe,it,En dit is moontlik as u nie vergeet dat u altyd kind bly nie,it,Seun van die Kerk,it,Van wie se lewe van waarheid en genade u eers elke dag moet herstel word,it,Ons is hier,it,Die kardinaal het voortgegaan,it,Om dit alles vir u te smeek,it,Deur die gees van die Here oor u te roep,it,Die hele Florentynse kerk doen dit saam met ons,it,wat jou sien groei en jou tot die bediening gevorm het,it, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, dalla cui vita di verità e di grazia hai bisogno tu per primo di essere ogni giorno rigenerato”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, Dit is verryk met die jeug van u priester,it,Hy het u op 'n missie gestuur na 'n land wat baie ook dankbaar is vir u diens,it,Hy het weer aanvaar deur op u intelligensie en pastorale toewyding te vertrou en was getuie van die priesterlike broederskap waarmee u die liewe Don Paolo Bargigia vergesel het in die misterie van lyding,it,Nou dankie vir die geskenk wat u vir ons was,it,In sy dank het die nuwe biskop die woorde van Don Luigi Giussani oor die lewe genoem as 'n antwoord op 'n oproep,it, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, ti ha riaccolto affidandosi alla tua intelligenza e dedizione pastorale ed è stata testimone della fraternità sacerdotale con cui hai accompagnato il caro don Paolo Bargigia nel mistero della sofferenza, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, wat hom geslaan het na,it,Die stryd en die drama,it,Dit is om getrou aan daardie ontdekking te wees,it,dat dit my elke keer verbaas,it,Het van dankbaarheid gepraat vir,it,Die genade waarmee God na my kyk,it,Hy bedank die Confreres van die biskop,it,Vriende en familie,it,vriende wat,it,Hulle het die avontuur van geloof met my gedeel,it,Onthou veral Mons,it,Sy konfronteer ook in die biskopaat,it,en Don Paolo Batrgigia,it,Dit is die slimste,it,Dit is al in die hemel,it,Hy onthou ook kardinaal Benelli,it,waarop ek te veel dinge sou hê om te sê,it 16 jaar oud: “La battaglia e il dramma – bygevoeg – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “la Misericordia con cui Dio mi guarda”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, Kardinaal Piovanelli wat hom 'n priester beveel het en hom op 'n sending na Peru gestuur het,it,wat 'n vader vir my was,it,Ek het geweet,it,Hy het Mons gelei,es,Paccosis,it,baie heiliges onder die priesters en onder die leke,it,Sommige op pad na die altare,it,Don Luigi Giussani Giorgio La Pira,it,Don Divo Barsotti wat my eenkeer gesê het dat ek eendag biskop sou wees,it,Dan die heiliges langsaan,it,'N dame in 'n rolstoel bekend in Scandicci,it,'N Ou siekes in Lima,it, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – molti santi tra i preti e tra i laici: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, 'N dame wat in 'n kartonhak gewoon het wat die Here dank,it,Aan die mense van God in San Miniato het gesê,it,Ek is al lief vir die mense van San Miniato,it,Ek het so goeie voorgangers gehad dat ek die pad afgeplat het,it,Hy het ook die afgelope paar jaar 'n groet aan die vele vriende van Peru en Latyns -Amerika toegespreek,it”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Franco Mariani
Van die aantal 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.