Demonyo. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Metropolitan Arsbishop sa Florence Domingo,it,Pebrero nga nangulo sa Holy Mass alang sa Rite sa Episcopal nga Pagpahinungod sa Monsignor Giovanni Paccosi,it,Bag-ong Obispo sa San Miniato,it,Diocese sa metropolia sa Florence,it,Ang solemne nga selebrasyon nahitabo sa usa ka puno nga katedral,it,Uban sa daghang mga florentine nga matinud-anon ug ang diyosesis sa San Minito,it,Pagkahuman sa liturhiya sa Pulong, ang sagrado nga ritwal sa pagpahinungod gibuksan sa pagbasa sa mando sa Papa,it,Aron mabalaan ang bag-ong obispo,it,Kauban ang cardinal nga betori,it 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

La solenne celebrazione si è svolta in una cattedrale gremita, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Demonyo. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Molti anche i vescovi delle diocesi toscane presenti, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi sa Peru diin siya nagpabilin,it,Mga tuig moabut sa pagsalig sa pari,la,Gipadala ni Cardinal Silvano Piovanelli,it,Ug dayon gipamatud-an sa mga manununod nga si Antonelli ug Betori,it,ingon nga nahinumduman sa homily,it,Sugdan ni Monsignor Paccosi ang iyang Episcopal Ministry sa San Minito Domingo,it,Maalamon ako kanimo,it,manggihatagon ug fraternal counterator,it,Siya miingon sa Homily Betori,it,Gihatag namon kanimo karon ang simbahan sa San Miniusa tungod kay ang Ginoo,it,Pinaagi kanimo,it,nga nangolekta sa panulundon sa iyang igsoon nga si Bishop Andrea,it 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi inizierà il suo ministero episcopale a San Miniato domenica 26 February.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, Nagpadayon ka sa pagguba sa grasya niini sa mga tawo nga gikan karon sa imong katawhan,it,Ang mga tawo nga gisaligan kanimo kinahanglan makakaplag kanimo,it,Minahal nga Don Giovanni,it,Tino nga usa ka amahan nga nag-abiabi ug naghiusa sa bugtong pamilya,it,Apan kinahanglan nga makakita usab siya usa ka igsoon kanimo,it,paglakaw dili lamang sa unahan apan usab sa sunod niini,it,Pagpakigbahin sa Tanan nga Timbang sa Kinabuhi,it,Ug kini posible kung dili nimo makalimtan nga kanunay ka magpabilin nga bata,it,Anak sa Simbahan,it”.

“Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, ma deve poter scorgere in te anche un fratello, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, Gikan sa kang kinsang kinabuhi sa kamatuoran ug grasya kinahanglan nimo una nga mabag-o matag adlaw,it,Ania kami,it,Nagpadayon ang Cardinal,it,aron mangayo kini tanan alang kanimo,it,Pinaagi sa pagtawag sa Espiritu sa Ginoo kanimo,it,Ang tibuuk nga simbahan sa Florentine nagahimo niini uban kanato,it,Kinsa ang nakakita kanimo nga nagtubo ug nag-umol kanimo sa pagpangalagad,it,Nahimo kini sa pagkabatan-on sa imong pari,it,Gipadala ka niya sa usa ka misyon sa usa ka yuta nga labi ka mapasalamaton sa imong serbisyo,it”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, si è arricchita della tua giovinezza di prete, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, Na-reaze siya pinaagi sa pagsalig sa imong salabutan ug pastoral nga pagpahinungod ug nakasaksi sa panudlanan sa pagka-pari nga kauban nimo ang minahal nga Don Paolo Bargigia sa misteryo sa misteryo sa pag-antos,it,Karon salamat sa regalo nga imong nahimo alang kanamo,it,Sa iyang pagpasalamat, ang bag-ong Obispo naghisgot sa mga pulong sa Don Muigi Giussani sa kinabuhi ingon usa ka tubag sa usa ka tawag,it,Kinsa ang nagsumbag kaniya sa,it,Ang Gubat ug ang Drama,it,Magmatinud-anon sa kana nga pagdiskobre,it,nga sa matag higayon nga kini makapakurat kanako,it,Naghisgot bahin sa pagpasalamat alang sa,it, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, che lo colpirono a 16 tuig ang panuigon: “La battaglia e il dramma – dugang pa – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “Ang Kalooy nga Gitan-aw sa Diyos Kanako,it,Gipasalamatan niya ang mga komprador sa obispo,it,Mga Higala ug Pamilya,it,Mga Higala nga,it,Gipaambit nila ang adventure sa pagtuo uban kanako,it,Paghinumdom sa partikular nga mga mons,it,ang iyang confrere usab sa episcopate,it,ug Don Paolo Batrgigia,it,kana ang labing maalam,it,Naa na kini sa langit,it,Nahinumdom usab siya sa Cardinal Benelli,it,diin ako adunay daghang daghang mga butang nga isulti,it,Cardinal Piovanelli nga nagsugo kaniya usa ka pari ug nagpadala kaniya sa usa ka misyon sa Peru,it,Kinsa ang amahan alang nako,it,Nailhan ko,it,Nagpahigayon siya mga motor,es,Paccosis,it”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, il Cardinale Piovanelli che lo ha ordinato prete e lo ha inviato in missione in Perù, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – daghang mga santos taliwala sa mga pari ug taliwala sa mga landad,it,ang uban padulong sa mga halaran,it,Don Luigi Giorgani Giorgio La Pira,it,Don Divo Barsotti nga kaniadto nagsulti kanako nga sa usa ka adlaw ako mahimong obispo,it,Unya ang mga Santos sa Sunod nga Pultahan,it,Usa ka babaye sa usa ka wheelchair nga nailhan sa Scandicci,it,Usa ka tigulang nga masakiton sa Lima,it,Usa ka babaye nga nagpuyo sa usa ka karton nga shack nga nag-ampo nga magpasalamat sa Ginoo,it: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, una signora che viveva in una baracca di cartone che pregava ringraziando il Signore”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Franco Mariani
Gikan sa gidaghanon 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.