Mons. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Arċisqof Metropolitan ta ’Firenze Sunday,it,Frar ippresieda l-Quddiesa Mqaddsa għar-Rit tal-Konsagrazzjoni Episkopali ta 'Monsinjur Giovanni Paccosi,it,Isqof Ġdid ta ’San Miniato,it,Djoċesi tal-Metropolia ta ’Firenze,it,Iċ-ċelebrazzjoni solenni saret fil-katidral ippakkjat,it,B'ħafna Florentine fidili u d-djoċesi ta 'San Miniato,it,Wara l-Liturġija tal-Kelma, ir-rit sagru tal-konsagrazzjoni nfetaħ bil-qari tal-mandat tal-Papa,it,Biex tikkonsagra l-isqof il-ġdid,it,Flimkien mal-Kardinal Betori,it 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

La solenne celebrazione si è svolta in una cattedrale gremita, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Mons. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Molti anche i vescovi delle diocesi toscane presenti, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi fil-Perù fejn baqa ',it,Snin jiġu għall-fiduċja tas-saċerdot,la,Mibgħut mill-Kardinal Silvano Piovanelli,it,U mbagħad ikkonfermati mis-suċċessuri Antonelli u Betori,it,Kif kien mfakkar fl-omelija,it,Monsinjur Paccosi se jibda l-ministeru episkopali tiegħu f'San Miniato Sunday,it,Jien kont għaqli għalik,it,Kollaboratur ġeneruż u fratern,it,Huwa qal f'Homily Betori,it,Aħna issa nagħtuk lill-Knisja ta ’San Miniato għax il-Mulej,it,permezz tiegħek,it,li jiġbor il-wirt ta ’ħuh l-Isqof Andrea,it 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi inizierà il suo ministero episcopale a San Miniato domenica 26 Frar.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, Int tkompli tkisser il-grazzja tagħha fuq dak in-nies li minn issa 'l quddiem se jkunu n-nies tiegħek,it,In-nies li huma fdati lilkom għandhom ikunu jistgħu jsibu fik,it,Għażiż Don Giovanni,it,Ċertament missier li jilqa 'u jgħaqqad fl-unika familja,it,Imma hu għandu jkun kapaċi jara ħuk ukoll,it,mixi mhux biss quddiem imma wkoll ħdejh,it,Qsim ma 'kulħadd il-piż tal-ħajja,it,U dan huwa possibbli jekk ma tinsiex li dejjem tibqa 'tifel,it,Iben il-Knisja,it”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, ma deve poter scorgere in te anche un fratello, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, Mill-ħajja ta 'verità u grazzja li għandek bżonn l-ewwel biex tkun riġenerat kuljum,it,Aħna qegħdin hawn,it,Il-Kardinal kompla,it,Biex timplimenta dan kollu għalik,it,Billi tinvoka l-ispirtu tal-Mulej fuqek,it,Il-Knisja Florentina kollha tagħmilha magħna,it,Min raek tikber u ffurmak fil-ministeru,it,Ġie arrikkit biż-żgħażagħ tas-saċerdot tiegħek,it,Huwa bagħatlek missjoni lejn art ferm grata għas-servizz tiegħek,it”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, si è arricchita della tua giovinezza di prete, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, Huwa reġa 'aċċetta billi jiddependi fuq l-intelliġenza u d-dedikazzjoni pastorali tiegħek u kien xhud għall-fraternità saċerdotali li magħha akkumpanjat lill-għażiż Don Paolo Bargigia fil-misteru tat-tbatija,it,Issa grazzi tar-rigal li kont għalina,it,Fil-grazzi tiegħu, l-isqof il-ġdid semma l-kliem ta 'Don Luigi Giussani fuq il-ħajja bħala tweġiba għal sejħa,it,li laqtuh,it,Il-battalja u d-drama,it,Huwa li tkun fidil għal dik l-iskoperta,it,li kull darba jistagħġini,it,Tkellmet dwar gratitudni għal,it, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, che lo colpirono a 16 sena: “La battaglia e il dramma – miżjud – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “Il-ħniena li biha Alla jħares lejja,it,Huwa rringrazzja lill-fdil tal-isqof,it,Ħbieb u familja,it,ħbieb li,it,Huma qasmu l-avventura tal-fidi miegħi,it,Niftakru b'mod partikolari Mons,it,il-konfrere tiegħu wkoll fl-episkopat,it,u Don Paolo Batrgigia,it,li tkun l-iktar intelliġenti,it,Huwa diġà fis-sema,it,Huwa ftakar ukoll il-Kardinal Benelli,it,li fuqu jkolli wisq affarijiet xi ngħid,it,Il-Kardinal Piovanelli li ordnalu saċerdot u bagħtuh f’missjoni lill-Perù,it,li kien missier għalija,it,Jien naf,it,Huwa mexxa Mons,es,Paccosis,it”, ha ringraziato i confratelli vescovi, qassisin, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, il Cardinale Piovanelli che lo ha ordinato prete e lo ha inviato in missione in Perù, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – ħafna qaddisin fost il-qassisin u fost il-lajċi,it,uħud fit-triq lejn l-artali,it,Don Luigi Giussani Giorgio La Pira,it,Don Divo Barsotti li darba qalli li xi darba nkun isqof,it,Imbagħad il-Qaddisin ħdejn,it,Mara f'siġġu tar-roti magħrufa fi Scandicci,it,Infirm qadim f'Lima,it,Mara li kienet tgħix ġo shack tal-kartun titlob tirringrazzja lill-Mulej,it: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, una signora che viveva in una baracca di cartone che pregava ringraziando il Signore”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Franco Mariani
Min-numru 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.