Mons. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Metropolitný arcibiskup z Florencie nedeľa,it,Február predsedal svätej omši za obradom biskupskej vysvätenia Monsignora Giovanniho Paccosiho,it,Nový biskup zo San Miniato,it,Diecéza Metropolia Florencie,it,Slávnostná oslava sa konala v zabalenej katedrále,it,S mnohými veriacimi florentskými a diecézami San Miniato,it,Po liturgii slova sa posvätný obrad zasvätenia otvoril pri čítaní pápeža mandátu,it,Na zasvätenie nového biskupa,it,Spolu s kardinálmi betori,it 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

La solenne celebrazione si è svolta in una cattedrale gremita, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Mons. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Molti anche i vescovi delle diocesi toscane presenti, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi v Peru, kde zostal,it,Roky prichádzajú k dôvere kňaza,la,Odoslal kardinál Silvano Piovanelli,it,A potom potvrdené nástupcami Antonelli a Betori,it,ako sa to pamätalo v homílii,it,Monsignor Paccosi začne svoju biskupskú službu v nedeľu v San Miniato,it,Bol som pre teba múdry,it,veľkorysý a bratský spolupracovník,it,Povedal v homílii betori,it,Teraz vás dávame do kostola San Miniato, pretože Pán,it,cez teba,it,ktorý zhromažďuje odkaz jeho brata biskupa Andrea,it 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi inizierà il suo ministero episcopale a San Miniato domenica 26 Februára.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, Naďalej prelomíte svoju milosť na tom, že ľudia, ktorí odteraz budú vašimi ľuďmi,it,Ľudia, ktorí sú vám zverení, musia byť schopní nájsť vo vás,it,Drahý Don Giovanni,it,Určite otec, ktorý víta a spája v jedinej rodine,it,Ale musí byť schopný vidieť aj brata vo vás,it,chôdza nielen vpredu, ale aj vedľa nej,it,Zdieľanie s každým o váhu života,it,A to je možné, ak nezabudnete, že vždy zostanete dieťaťom,it,Syn cirkvi,it”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, ma deve poter scorgere in te anche un fratello, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, Z ktorého života pravdy a milosti potrebujete najprv regenerovať každý deň,it,Sme tu,it,Kardinál pokračoval,it,na to všetko pre vás,it,Vyvolávaním Ducha Pána nad vami,it,Celý florentský kostol to robí s nami,it,Kto ťa videl, ako rastie a formoval ťa na službu,it,Bola obohatená o mladosť vášho kňaza,it,Poslal vás na misiu na pôdu ďaleko a tiež vďačný za vašu službu,it”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, si è arricchita della tua giovinezza di prete, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, Opätovne sa pripájal tým, že sa spoliehal na svoju inteligenciu a pastoračnú obetavosť a bol svedkom kňazského bratstva, s ktorým ste sprevádzali drahého Dona Paolo Bargigia v tajomstve utrpenia,it,Teraz ďakujem za darček, ktorý ste pre nás boli,it,Poďakovanie, nový biskup spomenul slová Don Luigi Giussaniho v živote ako odpoveď na hovor,it,Kto ho zasiahol,it,Bitka a dráma,it,Má byť verný tomu objavu,it,že zakaždým, keď ma to prekvapí,it,Hovoril o vďačnosti za,it, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, che lo colpirono a 16 rokov: “La battaglia e il dramma – pridané – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “Milosrdenstvo, s ktorým sa Boh na mňa pozerá,it,Poďakoval biskupským spolubratom,it,Priatelia a rodina,it,priatelia, ktorí,it,Zdieľali so mnou dobrodružstvo viery,it,Pamätajte si najmä mons,it,jeho čosi tiež v biskupstve,it,a Don Paolo Batrgigia,it,To je najchytrejší,it,Je to už v nebi,it,Spomenul si tiež na kardinála Benelliho,it,na čo by som mal príliš veľa vecí na to, aby som povedal,it,Kardinál Piovanelli, ktorý mu nariadil kňaza a poslal ho na misiu do Peru,it,Kto bol pre mňa otcom,it,vedel som,it,Viedol Mons,es,Scccóza,it”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea BELLANDI, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, il Cardinale Piovanelli che lo ha ordinato prete e lo ha inviato in missione in Perù, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – Mnoho svätých medzi kňazmi a medzi laikmi,it,Niektorí na ceste k oltárom,it,Don Luigi Giussani Giorgio La Pira,it,Don Divo Barsotti, ktorý mi raz povedal, že jedného dňa budem biskup,it,Potom svätí vedľa,it,Dáma na invalidnom vozíku známa v Scandicci,it,Stará slabosť v Lime,it,Dáma, ktorá žila v kartóne chatrče, ktorá sa modlí poďakovanie Pánovi,it: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, una signora che viveva in una baracca di cartone che pregava ringraziando il Signore”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Frank Mariani
Podľa počtu 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.