Mons. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze domenica 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

Slovesno praznovanje je potekalo v polni katedrali,it,s številnimi florentinskimi verniki in škofijo San Miniato,it,Po liturgiji besede se je sveti obred posvečevanja odprl z branjem papeževega mandata,it,Posvetiti novemu škofu,it,Skupaj s kardinalom Betori,it,Kot posvečeni škofi so bili poklicani škof Arezzo,it,Andrea Migliavacca, njegova predhodnica v San Miniatu in nadškof Salerno Andrea Bellandi,it,Njegov partner na glavnem seminarju,it, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Mons. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Prisotnih je tudi veliko škofov toskanskih škofij,it,Poleg kardinala Gualtiero Bassetti,it,Kdo je bil rektor seminarja za Don Paccosi,it,Kardinalu Ennio Antonelli,it,Do kardinala Ernesta Simonea,it,do nadškofa Claudio Maniago in v Monsu,it,Lino panizza,it,Emeritus škof iz Carabayllo,it,ki je pozdravil,it,Paccosi v Peruju, kjer je ostal,it,Leta prihajajo v duhovnikovo zaupanje,la,Poslal kardinal Silvano Piovanelli,it,In nato potrdila naslednika Antonelli in Betori,it,kot se je spomnil v homiliji,it, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi in Perù dove è rimasto 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi bo v nedeljo začel svoje episkopsko ministrstvo v San Miniato,it,Bil sem modri do tebe,it,velikodušen in bratski sodelavec,it,Je rekel v homily betori,it,Zdaj vas damo v cerkev San Miniato, ker je Gospod,it,skozi vas,it,ki zbira zapuščino svojega brata škofa Andree,it,Še naprej razbijate njegovo milost na to, da bodo ljudje, ki bodo od zdaj naprej vaši ljudje,it,Ljudje, ki ste vam zaupani, morajo biti sposobni najti v vas,it,Dragi Don Giovanni,it,Zagotovo oče, ki pozdravlja in združuje v edini družini,it 26 Februar.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, continui a effondere la sua grazia su quel popolo che d’ora in poi sarà il tuo popolo”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, Toda tudi on mora videti brata v tebi,it,hoja ne samo naprej, ampak tudi zraven nje,it,deliti z vsemi težo življenja,it,In to je mogoče, če ne pozabite, da vedno ostanete otrok,it,Sin cerkve,it,Iz čigar življenje resnice in milosti morate najprej vsak dan regenerirati,it,Tukaj smo,it,Kardinal se je nadaljeval,it,da vse to naprosi za vas,it,S sklicevanjem na Gospodov duh nad vami,it,Celotna florentinska cerkev to počne z nami,it,ki vas je videl, da rastete in vas oblikoval na ministrstvu,it, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, dalla cui vita di verità e di grazia hai bisogno tu per primo di essere ogni giorno rigenerato”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, Obogaten je bil z mladostjo vašega duhovnika,it,Poslal vas je na misijo v deželo, ki je daleč hvaležen tudi za vašo službo,it,Sprejel se je tako, da se je zanašal na vašo inteligenco in pastoralno predanost in bil priča duhovniškem bratstvu, s katero ste spremljali dragega Don Paola Bargigia v skrivnosti trpljenja,it,Zdaj hvala za darilo, ki ste ga bili za nas,it,Novi škof je v zahvalo omenil besede Don Luiga Giussanija o življenju kot odgovor na klic,it, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, ti ha riaccolto affidandosi alla tua intelligenza e dedizione pastorale ed è stata testimone della fraternità sacerdotale con cui hai accompagnato il caro don Paolo Bargigia nel mistero della sofferenza, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, ki ga je udaril,it,Bitka in drama,it,To je zvest temu odkritju,it,da me vsakič preseneti,it,Govoril o hvaležnosti za,it,Usmiljenje, s katerim me gleda Bog,it,Zahvalil se je škofovskim,it,Prijatelji in družina,it,prijatelji, ki,it,z mano so delili pustolovščino vere,it,Spominjamo se zlasti,it,njegov konfrere tudi v episkopatu,it,in Don Paolo Batrgigia,it,to je najpametnejše,it,Je že v nebesih,it,Spomnil se je tudi kardinala Benellija,it,na kar bi imel preveč stvari za povedati,it 16 let: “La battaglia e il dramma – dodano – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “la Misericordia con cui Dio mi guarda”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, Kardinal Piovanelli, ki mu je naročil duhovnika in ga poslal na misijo v Peru,it,Kdo je bil oče zame,it,vedel sem,it,Dirigiral je mons,es,Pakoza,it,veliko svetnikov med duhovniki in med laiki,it,Nekateri na poti do oltarjev,it,Don Luigi Giussani Giorgio la Pira,it,Don Divo Barsotti, ki mi je nekoč rekel, da bom nekega dne škof,it,Potem svetniki soseda,it,Gospa v invalidskem vozičku, znani v Scandicciju,it,Stara slabost v Limi,it, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – molti santi tra i preti e tra i laici: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, Gospa, ki je živela v kartonski baraki, ki je molila, da se zahvaljuje Gospodu,it,Božji ljudstvu v San Miniatu je rekel,it,Že obožujem ljudi San Miniato,it,Imel sem tako dobre predhodnike, da se mi zdi cesta sploščena,it,Nagovoril je tudi pozdrav številnim prijateljem Peruja in Latinske Amerike, znanih v zadnjih letih,it”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Frank Mariani
S številom 418 - Leto X,it 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.