Restaurata la Giuditta di Piazza della Signoria

collocamento giuditta2È tornata nei giorni scorsi al suo posto dopo il restauro la statua bronzea di Giuditta e Oloferne: એક ક્રેન દ્વારા તે ફરીથી પિયાઝા ડેલા સિગ્નોરિયામાં પેલાઝો વેચીયોના એરેંગારિયો પર આધાર પર મૂકવામાં આવ્યો હતો,it,પ્રતિમા એ ગિગલી ડેલ પેલાઝોના હ Hall લમાં સચવાયેલી ડોનાટેલોની મૂળની નકલ છે,it,પ્રતિમાને બાઈબલના નાયિકાને શિરચ્છેદ કરવાની ક્રિયામાં દર્શાવવામાં આવી છે,it,એસિરો નાબુકોડોનાસર રાજાના જનરલ જે બેટ્યુલિયા શહેરને ઘેરી લે છે,it. La statua è la copia dell’originale di Donatello conservato nella Sala dei Gigli del Palazzo.

La statua raffigura l’eroina biblica nell’atto di decapitare Oloferne, generale del re assiro Nabucodonosor che assediava la città di Betulia. ત્રિકોણાકાર પેડેસ્ટલ પર મૂકવામાં આવેલા બેચિક દ્રશ્યો સાથેની ત્રણ રાહત, ગિયુડિટ્ટા દ્વારા ઓફર કરેલા વાઇન દ્વારા થતાં ઓલો -ફ્લ ols પ્સશીપને સૂચિત કરે છે જેણે પોતાને કેદી તરીકે ઓફર કરી હતી અને પછી,it,તેના તંબુમાં હાથ ધરવામાં,it,તેણે તેને શિરચ્છેદ કરી દીધો હતો,it,પુન oration સ્થાપનાએ ગંદકી અને સુપરફિસિયલ અસંગત થાપણોને દૂર કરી છે અને ડેકોઝ સપાટીને સલામત અને એકીકૃત અને એકીકૃત મૂકી છે,it,કાટ અવરોધકો સાથે કાંસાની સારવાર કરવામાં આવી હતી.,it,ગયા સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થયું,it, condotta nella sua tenda, lo aveva decapitato.

Il restauro ha rimosso lo sporco e i depositi incoerenti superficiali e ha messo in sicurezza e consolidato le superfici decoese. Il bronzo è stato trattato con inibitori della corrosione..

Il restauro, iniziato nel settembre scorso, તે ફ્લોરેન્સની નગરપાલિકા અને ફ્લોરેન્ટાઇન મેસન સાલ્વાટોર ફેરાગામો એસ.પી.એ. વચ્ચેના કરારનો એક ભાગ છે,it,એકંદર પરત,it,જેણે પિયાઝા ડેલા સિગ્નોરિયામાં અમ્મન્નાટીના જાજરમાન ફુવારાની પુન oration સ્થાપના તરફ દોરી તે એકનું પાલન કર્યું,it,સમાપ્ત,it,પિયાઝેલ માઇકેલેંજેલોના ડેવિડના પુન orations સ્થાપનો અને પેલાઝો વેચિઓના પ્રવેશદ્વાર પર સ્થિત માઇકેલેંજલ માસ્ટરપીસની નકલ પૂર્ણ થઈ છે,it,ERKOLE અને CACO DI baccio Bandinelli ના પુન orations સ્થાપનો પછી ચાલુ છે,it,હંમેશા પેલાઝો વેચીયોના પ્રવેશદ્વાર પર,it. કે, tramite Art Bonus, ha elargito un’erogazione liberale di oltre un milione di euro. Il progetto complessivo, che ha seguito quello che ha portato al restauro della maestosa fontana dell’Ammannati in piazza della Signoria, terminato nel 2019, ha già visto ultimati i restauri del David di piazzale Michelangelo e della copia del capolavoro michelangiolesco posta all’ingresso di Palazzo Vecchio.

Stanno proseguendo poi i restauri di Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, sempre all’ingresso di Palazzo Vecchio, અને કોસિમો I ની લાદવાની અશ્વારોહણ પ્રતિમાની,it,પિયાઝા ડેલા સિગ્નોરિયામાં સ્થિત ગિઆમ્બોલોગ્નાનું કાંસ્ય કાર્ય,it,હજુ પણ વિખેરી નાખ્યો,it,જે ઉનાળા દ્વારા પૂર્ણ થશે,it,“થોડા મહિનામાં - મેયર ડારિઓ નાર્ડેલાએ કહ્યું,it,કોણે બાંધકામ સાઇટ્સનું નિરીક્ષણ કર્યું છે - અમારી પાસે પિયાઝા ડેલા સિગ્નોરિયાના શિલ્પ જૂથો હશે, જે સચોટ પુન orations સ્થાપનોને આભારી છે જે વસ્ત્રો અને સમયના આંસુને દૂર કરી રહ્યા છે અને વાતાવરણીય એજન્ટોના સંપર્કના નુકસાનને નુકસાન પહોંચાડે છે.,it, opera bronzea del Giambologna collocata in piazza della Signoria, tutt’ora smontata, che saranno ultimati entro l’estate.

“Tra pochi mesi – ha dichiarato il Sindaco Dario Nardella, che ha compiuto un sopralluogo ai cantieri in corso – avremo i gruppi scultorei di piazza della Signoria rimessi a nuovo grazie ad accurati restauri che stanno togliendo l’usura del tempo e i danni dell’esposizione agli agenti atmosferici. ફેરાગામો મેસનના મૂળભૂત સમર્થન સાથે અમારા શહેર અને અમારા કલાત્મક માસ્ટરપીસની સંભાળ રાખવાની રીત,it,આ વારસોને બચાવવા માટે વર્ષોથી અમારી બાજુએ ",it,"હું આશા રાખું છું - નારડેલા પર ભાર મૂક્યો - કે લોગિઆ ડેઇ લાન્ઝીને ફ્લોરેન્સ અને વિશ્વની જેમ ખરેખર સુંદર ચોરસ રાખવા માટે ખૂબ જ યોગ્ય રીતે મૂલ્ય હોઈ શકે છે.",it,પુન orations સ્થાપનોનું નિર્દેશન પાલિકાની સર્વિસ ફાઇન આર્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે,it, da anni al nostro fianco per tutelare questo patrimonio”.

“Mi auguro – ha sottolineato Nardella – che anche la Loggia dei Lanzi possa essere presto valorizzata nel modo più adeguato per avere una piazza davvero bellissima come Firenze e il mondo meritano”.

I restauri sono diretti dal Servizio Belle Arti del Comune, con l’alta sorveglianza a cura della SABAP Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, funzionaria dott.ssa Maria Maugeri; તેઓ ડેવિડ અને બ્રોન્ઝ પાર્ટ્સની પુન oration સ્થાપના માટે અને સ્ટોન મટિરિયલ્સ માટે સ્ટેફાનો લેન્ડી દ્વારા રિસ્ટોરર્સ નિકોલા સાલ્વિઓલી સાથે સહકારી પુરાતત્ત્વ દ્વારા કરવામાં આવે છે,it,ડાયગ્નોસ્ટિક ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે સીએનઆર નેશનલ રિસર્ચ કાઉન્સિલના ટેકાથી,it,પિયાઝા ડેલા સિગ્નોરીયાની ગિયુડિત્ત પુન restored સ્થાપિત,it,ગિયુડિતા અને ઓલોફર્નીની કાંસાની પ્રતિમા પુન oration સ્થાપના પછી પુન rest સ્થાપના પછીના તાજેતરના દિવસોમાં પરત આવી છે,it, con il supporto del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche per le indagini diagnostiche.

મેથ્યુ Lattanzi
સંખ્યા પ્રતિ 423 – Anno X del 29/03/2023

This slideshow requires JavaScript.