الصفحة الرئيسية »وظيفة معلم مع» 150

150 Anni della Breccia di Porta Pia: Corona e Commemorazione per la presa di Roma

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

150 Anni della Breccia di Porta Pia: Corona e Commemorazione per la presa di Roma

السبت 19 أيلول/سبتمبر, con un giorno di anticipo a causa dello svolgimento delle votazioni elettorali, il Comune di Firenze ha ricordato il 150° Anniversario della Breccia di Porta Pia, ovvero l’ingresso dell’Esercito Italiano, con i Bersaglieri del Generale Cadorna, che entrarono in Roma, da Porta Pia, occupando così la città capitale dello Stato Pontificio, و […]

150 Breccia Porta Pia: Convegno “Firenze Roma, la lunga strada verso la Capitale”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

150 Breccia Porta Pia: Convegno “Firenze Roma, la lunga strada verso la Capitale”

الثلاثاء 22 settembre nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze per celebrare il 150mo Anniversario della Presa di Porta Pia, si è tenuto il convegno “Firenze Roma, la lunga strada verso la Capitale”. Dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale di Firenze Luca Milani interventi di Fabio Bertini, già docente di storia […]

150 anni dalla Breccia di Porta Pia: eventi in Comune e una Messa per ricordare la caduta dello Stato Pontificio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

150 anni dalla Breccia di Porta Pia: eventi in Comune e una Messa per ricordare la caduta dello Stato Pontificio

In occasione del 150° Anniversario della Breccia di Porta Pia la presidenza del Consiglio comunale di Firenze ha organizzato una serie di eventi. La città di Firenze è rimasta strettamente legata a quel che accadde il 20 أيلول/سبتمبر 1870 in quanto Capitale dell’allora Regno d’Italia. E’ stato l’ultimo atto vissuto da Firenze. La Breccia di […]

Presidente Mattarella a Firenze per i 150 anni di Firenze Capitale d’Italia

\ \ \ \ \ \ \ \

Presidente Mattarella a Firenze per i 150 anni di Firenze Capitale d’Italia

“Ancora oggi Firenze si sente capitale. Capitale culturale, morale, cuore della civiltà dei diritti di libertà, con la sua medaglia d’oro al valor militare per essersi liberata dal nazifascismo”, llo ha detto il Sindaco di Firenze Dario Nardella, concludendo il suo discorso durante la cerimonia della rievocazione del primo insediamento del Parlamento italiano a Firenze, […]

Al via i festeggiamenti per il 150 di Firenze Capitale d’Italia

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

في بداية احتفالات ل 150 فلورنسا عاصمة إيطاليا

إرادة ديل 3 فبراير 1865, في مدينة المضاءة ومعبأة من قبل حشد من أعضاء مجلس الشيوخ, النواب, السلطات المدنية, المواطنين العاديين والعسكري, جعل الملك فيتوريو ايمانويل الثاني دخوله في فلورنسا, أعلن للتو العاصمة الجديدة للمملكة الشباب من إيطاليا. كانت مدينة هذا الدور لمدة خمس سنوات فقط, لكن […]