హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» arma

Sabato 5 ottobre: dalle 9 alle 19 proiezione no stop in anteprima mondiale documentario “Carabinieri Angeli del Fango”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

శనివారం 5 అక్టోబర్: నుండి 9 కు 19 proiezione no stop in anteprima mondiale documentario “Carabinieri Angeli del Fango”

Il Comune di Firenze-Presidenza del Consiglio Comunale e l’Associazione Firenze Promuove nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per l’Anniversario dell’Alluvione di Firenze e in occasione del 160 anniversario della presenza dei Carabinieri in Toscana, hanno deciso di ospitare in Palazzo Vecchio la proiezione mondiale del documentario “Carabinieri Angeli del Fango-Alluvione di Firenze 1966” realizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri […]

La lapide in Piazza Stazione sulla facciata ex Scuola in ricordo dei 700 Carabinieri Angeli del Fango

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La lapide in Piazza Stazione sulla facciata ex Scuola in ricordo dei 700 Carabinieri Angeli del Fango

Inaugurata sabato 30 marzo nella mattinata in piazza della Stazione, sulla facciata della ex Scuola Carabinieri, una lapide commemorativa posta dal Comune di Firenze – su proposta dell’Associazione Firenze Promuove – in ricordo di quanto fecero i 700 Allievi del 59° Corso Sottufficiali del Carabinieri durante l’Alluvione del 1966. La loro storia è stata storicamente […]

Sabato 30 marzo ore 11: Inaugurazione lapide su facciata Scuola  Carabinieri in Piazza Stazione in ricordo 700 Allievi Angeli del Fango

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

శనివారం 30 marzo ore 11: Inaugurazione lapide su facciata Scuola Carabinieri in Piazza Stazione in ricordo 700 Allievi Angeli del Fango

“La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, presente a Firenze dal 1919, è da sempre parte integrante della città avendone condiviso ogni avvenimento, tanto da essere stata in prima linea nelle operazioni di soccorso in occasione dell’alluvione del 4 నవంబర్ 1966, con circa 700 Allievi Sottufficiali che, proprio grazie al loro efficace intervento, entrarono […]

Il Fiorino d’Oro 2019 della città di Firenze all’Arma dei Carabinieri

\ \ \ \ \ \ \

Il Fiorino d’Oro 2019 della città di Firenze all’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei carabinieri è stata insignita del Fiorino d’oro, massima onorificenza della città di Firenze. Lo ha consegnato il sindaco Dario Nardella al comandante generale Giovanni Nistri sabato 9 marzo in una cerimonia a Palazzo Vecchio nella Sala di Papa Leone X. Queste le motivazioni integrali del riconoscimento: L’Arma dei Carabinieri, presente nel capoluogo toscano […]

Piano antidroga per le scuole del territorio

\ \ \ \ \ \ \ \

Piano antidroga per le scuole del territorio

Saranno rafforzati i controlli antidroga fuori dagli istituti scolastici medi e superiori di Firenze e provincia grazie alla decisione presa dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza riunitosi negli scorsi giorni a Palazzo Medici Riccardi nel quadro delle iniziative varate con la circolare del Viminale “Scuole Sicure”, che si prefigge di promuovere un’azione a […]

Carabinieri: celebrato il 204° Anniversario della Fondazione dell’Arma

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Carabinieri: celebrato il 204° Anniversario della Fondazione dell’Arma

మంగళవారం 5 giugno nella storica sede della caserma “Antonio Baldissera”, sede del Comando Legione “Toscana”, pm 20,30 si è svolta la cerimonia ufficiale per la Toscana del 204° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla quale hanno partecipato i militari della Legione Carabinieri “Toscana”, del 6° Battaglione “Toscana”, della Scuola Marescialli e Brigadieri e […]

Inaugurata dal Premier Renzi la nuova Scuola Carabinieri a Castello

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

కోట ప్రీమియర్ Renzi క్రొత్త కారబినయిరీ స్కూల్ ప్రారంభించారు

ప్రధాని మాటెయి Renzi, కలిసి రక్షణ రోబెర్ట Pinotti మంత్రి, ఇది ఫ్లోరెన్స్ లో కారబినయిరీ బ్రిగేడియర్ మార్షల్స్ పాఠశాల నూతన ప్రధాన కార్యాలయం ప్రారంభించారు. రిబ్బన్ను కత్తిరించారు వద్ద 'కూడా కమాండింగ్ జనరల్ ప్రస్తుత, టుల్లియో డెల్ సెట్టె మరియు డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్, క్లాడియో గ్రేజియానో, oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella […]

Cerco il mio nome, il libro-avventura di Francesco Memoli

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cerco il mio nome, il libro-avventura di Francesco Memoli

Personalmente conosco l’autore, anche se solo telefonicamente, da circa un anno, durante il quale, da buon giornalista, ho imparato che è un vero e proprio personaggio. L’ho conosciuto per via dell’Alluvione di Firenze del 1966, di cui sono uno tra i massimi giornalisti esperti, città dove Francesco Memoli si trovava all’epoca, quale giovane Carabiniere Allievo […]

Sparò al Card Betori: Corte Appello riduce pena di 3 anni e 5 mesi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

అతను కార్డినల్ Betori కాల్చి: అప్పీల్ కోర్టు వాక్యం తగ్గిస్తుంది 3 సంవత్సరాలు మరియు 5 నెలల

స్పష్టమైన ఉద్దేశ్యం లేనప్పటికీ మరియు, పైన, హత్య ఆయుధం దొరకలేదు, అధ్యక్షుడు Esposito - - న్యాయాధిపతులు కోసం ఎల్సో Baschini, 77 సంవత్సరాల, మరియు ఆ, లా లో పేర్కొంది, అతని వయసు కోసం జైలులో ఉండకూడదు, continua ad essere l’unico responsabile dell’agguato al Cardinale di Firenze Giuseppe Betori […]