الصفحة الرئيسية »وظيفة معلم مع» bambine

Mostra alla Fortezza da Basso sui 60 anni della Barbie

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Mostra alla Fortezza da Basso sui 60 anni della Barbie

Pitti Immagine Bimbo celebra con una mostra i 60 anni della Barbie, ripercorrendo le sue evoluzioni più famose. La mostra sarà aperta nei giorni della manifestazione, من 17 نادي 19 كانون الثاني/يناير, alla Fortezza da Basso di Firenze nella Sala della Polveriera. وكان 9 آذار/مارس 1959 quando la Mattel lanciò la sua bambola alla Fiera […]