הבית »הודעות שתייגת עם» bassetti

Processione Corpus Domini a Firenze – prima parte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

קורפוס כריסטי התהלוכה בפירנצה – החלק הראשון

Solenne Processione del Corpus Domini per le strade del centro storico di Firenze, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e del Vescovo Ausiliare Claudio Maniago. La Processione si appresta a lasciare la Cattedrale per sfilare tra le principali stadedel centro storico dirigendosi verso Piazza Santa […]

Processione Corpus Domini a Firenze – seconda parte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

קורפוס כריסטי התהלוכה בפירנצה – החלק השני

Solenne Processione del Corpus Domini per le strade del centro storico di Firenze, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e del Vescovo Ausiliare Claudio Maniago. La Processione, dopo aver lasciata la Cattedrale sfila per in una delle principali stade, Via Roma, e Piazza, הרפובליקה, del centro storico dirigendosi […]

Processione Corpus Domini a Firenze – terza parte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

קורפוס כריסטי התהלוכה בפירנצה – החלק השלישי

Solenne Processione del Corpus Domini per le strade del centro storico di Firenze, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e del Vescovo Ausiliare Claudio Maniago. פרנק Mariani ירי.

Processione Corpus Domini a Firenze – quarta parte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

קורפוס כריסטי התהלוכה בפירנצה – החלק הרביעי

Solenne Processione del Corpus Domini per le strade del centro storico di Firenze, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e del Vescovo Ausiliare Claudio Maniago. Da quando il Cardinale Betori è Arcivescovo di Firenze è la prima volta che non guida la Processione […]

Processione Corpus Domini a Firenze – quinta parte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

קורפוס כריסטי התהלוכה בפירנצה – החלק החמישי

Solenne Processione del Corpus Domini per le strade del centro storico di Firenze, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e del Vescovo Ausiliare Claudio Maniago. La Processione, dopo essere sfilata per le strade del centro storico, si appresta a concludere il suo percorso arrivando […]

Processione Corpus Domini a Firenze – sesta parte

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

קורפוס כריסטי התהלוכה בפירנצה – החלק השישי

Solenne Processione del Corpus Domini per le strade del centro storico di Firenze, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, con la partecipazione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e del Vescovo Ausiliare Claudio Maniago. La Processione, dopo essere entrata nella chiesa di Santa Trinita si appresta a chiudere l’appuntamento con la Solenne […]

Intervista esclusiva a Ceruti sartoria cardinalizia in Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ראיון בלעדי עם תפירה מונה ב פירנצה Ceruti

ראיון בלעדי הפרנק מריאני ללה טרצה מיכלאנג'לו ג'ון וסינתיה, המחזיקים הכנסייתית חייטות צ'רוטי Via del Proconsolo בפירנצה שסגרה את השמלה של קרדינלס קרדינל Gualtiero Bassetti החדש, ארכיבישוף של פרוג'ה, בישוף לשעבר של Massa Marittima וארצו, כומר כללי לשעבר של הארכיבישוף של פירנצה. Questo è il terzo […]

L’abito cardinalizio di Mons. Gualtiero Bassetti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

השמלה של הקרדינל של מונס. Gualtiero Bassetti

Esclusiva de La Terrazza di Michelangelo: in assoluta anteprima le prime riprese dell’abito cardinalizio del nuovo Cardinale Mons. Gualtiero Bassetti, ארכיבישוף של פרוג'ה, בישוף לשעבר של Massa Marittima וארצו, כומר כללי לשעבר של הארכיבישוף של פירנצה. L’abito cardinalizio è stato realizzato dalla Sartoria Ecclesiastica Ceruti di via del Proconsolo a Firenze. La Berretta è quella […]

Asse cardinalizia Firenze-Perugia per riforma Cei?

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Asse cardinalizia Firenze-Perugia per riforma Cei?

Sembra che per la riforma della Cei, la Conferenza dei Vescovi Italiani, tanto voluta da Papa Francesco, che l’ha avviata subito dopo la sua elezione dello scorso marzo, possa essere determinante l’asse cardinalizia Firenze-Perugia, che si è venuta a creare dopo l’annuncio della elevazione alla porpora cardinalizia del fiorentino Mons. Gualtiero Bassetti, attuale Arcivescovo di […]

Nuovo Cardinale per Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \

הקרדינל חדש לפלורנס

La città e l’Arcidiocesi di Firenze da domenica scorsa, 12 ינואר, ha un nuovo Cardinale. Si tratta di Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, nato a Marradi, ordinato a Firenze, Vicario Generale di Firenze e Vescovo, prima di Massa Marittima-Piombino e poi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Nato 71 anni fa a Popolano, località del Comune […]