הבית »הודעות שתייגת עם» capannucce in città

Torna “Capannucce in città” il concorso che premia tutti coloro che fanno il Presepe

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Torna “Capannucce in città” il concorso che premia tutti coloro che fanno il Presepe

“Bambini, siate missionari del presepe”: ancora una volta l’Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori si rivolge ai più piccoli invitandoli a realizzare per Natale il presepe in casa, parrocchia, famiglia, addirittura “a regalarlo a un amico, un parente, un vicino di casa”. Oppure, suggerisce, andare a costruirlo a casa di una persona sola, un anziano, […]

Partita l’edizione 2018 di Capannucce in città  con l’invito a fare il Presepe

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Partita l’edizione 2018 di Capannucce in città con l’invito a fare il Presepe

Capannucce in Città la manifestazione-campagna che ogni anno invita migliaia di persone a realizzare il presepe in casa, nelle scuole, nei negozio, luoghi di lavoro e aggregazione, anche per il natale 2018 ha iniziato la sua campagna di sensibilizzione su quello che è “simbolo di un messaggio che va oltre le apparenze. La Capannuccia racchiude […]

Premiati i presepi di Capannucce in città del Natale 2017

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Premiati i presepi di Capannucce in città del Natale 2017

Nella chiesa di San Gaetano in Via Tornabuoni il Cardinale Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e Padre Maria Bernardo, Abate di San Miniato al Monte hanno premiato tutti coloro che nelle scorse settimane hanno aderito all’invito rilanciato da Capannucce in Città di condividere la gioia di realizzare il Presepe in casa con i propri familiari, […]

Riparte Capannucce in città

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Riparte Capannucce in città

Sta per avvicinarsi il Natale e anche quest’anno torna l’iniziativa Capannucce in Città, che recuperando l’antico insegnamento di San Francesco, incoraggia a vivere il Natale ripartendo dal Presepe, il simbolo della Cristianità che più di altri aiuta a comprendere il mistero dell’Incarnazione. Una tradizione da celebrare in famiglia, parrocchia o scuola insieme ai nostri bambini […]

Capannucce in Città compie 15 anni e si rinnova

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Capannucce in Città compie 15 anni e si rinnova

Un invito all’incontro con Gesù come risposta ai falsi modelli della modernità e a rileggere i Vangeli arriva dal Cardinale Mons. Giuseppe Betori nella sua lettera ai bambini e ai ragazzi, in occasione della XV edizione di Capannucce in Città, la manifestazione che intende riportare al centro del Natale la Sacra Famiglia. “Care bambine, cari bambini, היום […]

Capannucce in città: un premio per tutti i piccoli che realizzeranno il presepe

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Capannucce in città: un premio per tutti i piccoli che realizzeranno il presepe

Un gesto di Misericordia da accompagnare alla realizzazione del presepe è l’invito che l’Arcivescovo di Firenze, קרדינל ג'וזפה Betori, fa a tutti i bambini e ragazzi di Firenze esortandoli ad iscriversi alla quattordicesima edizione di Capannucce in città, l’iniziativa che vuole riportare il Natale al suo vero significato: la nascita di Gesù. “Care bambine, […]

Oltre 3200 iscritti all’iniziativa che valorizza il Presepe

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

מעל 3200 נרשם ליוזמה שמשפרת את המולד

הצטרפויות עדיין להשתולל ל 12 ה מהדורה של Capannucce בעיר, האירוע שמתגמל את כל הילדים ואנשים צעירים שעושים או לעזור להפוך בבית, בקהילה או בבית ספר לעריסה, משמעות אמיתית של חג המולד (בתמונה הפרסים בשנה שעברה). מעל 3200 ילדים (alcune iscrizioni stanno arrivando anche in […]

E’ tempo di Natale: il Cardinale Betori invita a fare il Presepe a casa, scuola e nei negozi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

E’ זמן חג המולד: קרדינל Betori מזמין לעריסה בבית, בית ספר וחנויות

ארכיבישוף הקרדינל של פירנצה, מונס. ג'וזפה Betori, פעם כתב מכתב פתוח ל “בנים ובנות לאכפת יקרים” הבישופות האיטלקית נהדרת להזמין, כחלק מהמהדורה ה -13 של Capannucce בעיר, כדי להפוך את העריסה בבתיהם, אבל גם בבית הספר ובחנויות. Da 13 anni un […]