ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ »& nbsp​; Posts tagged ມີ & nbsp​;» croce rossa italiana

Giornata Nazionale delle Forze Armate a Firenze il 4 novembre 2019

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Giornata Nazionale delle Forze Armate a Firenze il 4 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2019

Come tradizione, anche quest’anno, ໄດ້ 4 novembre la città di Firenze ha celebrato la Giornata Nazionale delle Forze Armate. Le cerimonie hanno avuto inizio con l’Alzabandiera solenne in piazza Santa Croce, dove era schierata una compagnia interforze di Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Militare e Infermiere Volontarie della […]

Celebrata il 4 novembre la Giornata Nazionale delle Forze Armate

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrata il 4 novembre la Giornata Nazionale delle Forze Armate

Nell’ambito delle celebrazioni per il “Giorno dell’Unità nazionale e Giornate delle Forze Armate” a Firenze, in piazza Santa Croce, ມື້ 4 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2018, il Prefetto, dottoressa Laura Lega, accompagnata dal Comandante dell’Istituto Geografico Militare, Generale di Divisione Pietro Tornabene, e dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella, hanno reso omaggio ai caduti con una deposizione […]

Centenario Prima Guerra Mondiale: convegno e mostra della CRI

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ຮ້ອຍ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ: ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແລະ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຂອງ CRI ໄດ້

ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ການ​ເມືອງ​ແລະ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ການ​ລະ​ດົມ​ຂອງ​ອິ​ຕາ​ລີ Red Cross ມີ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ, ເຖິງ​ໂຮງ​ຫມໍ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໃນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ, sono alcuni dei temi che saranno trattati il 26 ແລະ 27 Marzo nel Convegno “Il Corpo Militare della CRI nella Grande Guerra: una storia fatta […]