முகப்பு »& Nbsp; இடுகைகள்? & Nbsp முன்பே;» facoltà teologica dell’italia centrale

Cardinale Betori inaugura al Cardinale Florit aula della Facoltà Teologica Italia Centrale

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cardinale Betori inaugura al Cardinale Florit aula della Facoltà Teologica Italia Centrale

கார்டினல் குயுசெப் Betori, Arcivescovo di Firenze e Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, nata per l’opera svolta negli anni Settanta dal Cardinale Ermenegildo Florit, assieme all’allora Preside dello Studio Teologico Fiorentino, மலை. Valerio Mannucci, ha deciso di rendere un nuovo omaggio alla memoria del suo predecessore decidendo, in occasione della inaugurazione dell’Anno Accademico […]

Facoltà Teologica per l’Italia Centrale: Inaugurazione Anno Accademico 2018-’19

\ \ \ \ \ \ \ \

Facoltà Teologica per l’Italia Centrale: Inaugurazione Anno Accademico 2018-’19

வியாழன் 29 நவம்பர் 2018 மணி 16 presso l’Aula Magna della Facoltà Teologica per l’Italia Centrale a Firenze si è tenuta l’Inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019. Dopo i saluti iniziali del Cardinale Giuseppe Betori, Gran Cancelliere della Facoltà, e del Preside Mons. Basilio Petrà, si è tenuta la Lectio Magistralis “La dimensione sapienziale dell’Amoris Laetitia” உள்ள […]

I 20 anni della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale: intervista al Preside don Stefano Tarocchi

\ \ \ \ \ \ \ \ \

நான் 20 anni della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale: intervista al Preside don Stefano Tarocchi

Compie vent’anni la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. புதன் 4 ottobre la giornata ufficiale di celebrazione del ventennale, மணி 17, con la partecipazione del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Cei. Il programma prevede il saluto del Preside, don Stefano Tarocchi, e del Gran Cancelliere della Facoltà, கார்டினல் குயுசெப் Betori. Seguirà l’intervento del Cardinale Gualtiero […]

A Firenze la prima conferenza europea sulla prevenzione degli abusi sui minori nella Chiesa

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

A Firenze la prima conferenza europea sulla prevenzione degli abusi sui minori nella Chiesa

Si è tenuta a Firenze nella sede della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale la prima Conferenza europea sulla prevenzione degli abusi sui minori dal titolo: “Formazione e Prevenzione. Confrontare i differenti approcci di formazione umana e valutazione psicologica nei Seminari”. L’evento di due giorni è stato organizzato dall’arcidiocesi di Firenze in collaborazione con il Centro per la protezione dei […]

Inaugurato l’Anno Accademico 2017  della Facoltà Teologica

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Inaugurato l’Anno Accademico 2017 della Facoltà Teologica

“Il Conventino: da realtà abbandonata a realtà viva e riqualificata”, con queste parole il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, nella nuova sede di piazza Tasso, ha inaugurato il nuovo Anno Accademico 2016/17. “Il passaggio dalle colline di Careggi all’Oltrarno – ha detto Betori – è una novità che offre […]

Nuova sede in Oltrarno per la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Nuova sede in Oltrarno per la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

மின்’ அது திறந்து வைக்கப்பட்டது 10 நவம்பர், Conventino மத்திய இத்தாலி தியோலோஜிகல் ஆசிரியர் புதிய தலைமையகம், Oltrarno உள்ள. திறப்பு விழா புளோரன்ஸ் பேராயர் கலந்து கொண்டனர், கார்டினல் Giuseppe Betori, பிராந்திய கவுன்சிலர் வலது சுகாதார ஸ்டெபன்யா Saccardi செய்ய, புளோரன்ஸ் மேயர், Dario Nardella, Archdiocesan மேஜர் செமினரி பியோரெண்டினோ ரெக்டருக்கு, டான் கியான் லூகா Bitossi, ஆசிரிய டீன் […]

Pubblicate le inedite lettere di La Pira a Papa Paolo VI

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pubblicate le inedite lettere di La Pira a Papa Paolo VI

E’ stato presentato il 26 ஏப்ரல், nell’Aula magna “Cardinale Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, in via Cosimo il Vecchio 26, ஒரு ஃபிரென்ஸெ, il libro “Abbattere i muri, costruire ponti” – Lettere a Paolo VI” , ultimo grande evento in questa sede, visto che la Facoltà da settembre si sarà trasferita nella nuova sede nel […]

Video sui documenti inediti del Cardinale Florit

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Video sui documenti inediti del Cardinale Florit

Lo scorso 4 febbraio a Firenze, presso il Seminario Maggiore di Firenze, per volontà dell’attuale Cardinale Arcivescovo di Firenze, மலை. Giuseppe Betori, si è tenuto un seminario sul Cardinale Florit, Arcivescovo a Firenze dal 1954 செய்ய 1977, e poi Emerito fino al 1985, anno della sua morte. Il seminario, affidato alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, […]