హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» limonaia

Inaugurato il Viale don Antonio Sani nel parco del Boschetto a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Inaugurato il Viale don Antonio Sani nel parco del Boschetto a Firenze

Il viale di Villa Strozzi che sale verso la Limonaia è stato intitolato a Don Antonio Sani. Alla cerimonia di intitolazione, శుక్రవారం 17 యౌవన, erano presenti l’assessore alla Toponomastica, l’assessore al Welfare e il presidente del Quartiere 4. Don Antonio Sani (San Casciano Val di Pesa 25.11.1900 - ఫ్లోరెన్స్, 4.4.1982), parroco del popolo di Monticelli […]

Dal 14 al 16 novembre a Villa Strozzi il fascino della cultura giapponese

\ \ \ \ \ \ \ \

నుండి 14 కు 16 విల్లా స్ట్రోజీ నవంబర్ జపనీస్ సంస్కృతి యొక్క ఆకర్షణ

నుండి 14 కు 16 నవంబర్, విల్లా స్ట్రోజీ మంత్రముగా లో limonaia, జపనీస్ సంస్కృతి యొక్క ఫెస్టివల్ అపాయింట్మెంట్ కోరుతూ, dall'Ass.Lailac నిర్వహించారు మరియు పదహారవ ఎడిషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు జపాన్ లో అభిమానులు ఈ ఈవెంట్ నుండి తెలుసు 1999 torna puntuale ogni anno per portare a Firenze artisti ed artigiani giapponesi che fanno scoprire agli italiani […]

In scena dal 4 al 11 giugno

\ \ \ \ \ \ \ \

దృశ్యంలో 4 కు 11 జూన్

డేటా: 4 giugno Evento: Scuole in musica nel Parco Genere: Musica Luogo: Limonaia di Villa Strozzi Informazioni: 338.4458473 డేటా: 4 giugno Evento: 77 Festival MMF. Concerti nei musei: Don Giovanni allo specchio. Ritratto di un seduttore Genere: Musica Luogo: Museo di Casa Martelli Informazioni: 055.216725 డేటా: 4 giugno Evento: Scuola di Musica di Fiesole: కచేరీలు […]