హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» panico

I film nelle sale da giovedì 9 Maggio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

I film nelle sale da giovedì 9 Maggio

సీజన్ ఈ కొత్త చిత్రం, చిత్ర విమర్శకుడు, విలేఖరి మాట్ Lattanzi సమర్పించారు, nelle sale fiorentine questa settimana. Ted Bundy – Fascino criminale Genere: ఉద్రేకం కలిగించు కథ, బయోగ్రఫికల్, డ్రామా దర్శకత్వం: Joe Berlinger Cast: లిల్లీ కాలిన్స్, Zac Efron, Angela Sarafyan, John Malkovich, Sydney Vollmer, Macie Carmosino, Ava Inman, Morgan Pyle, James Hetfield L’arresto di Ted Bundy e i vari […]

Panico, paura: sconfiggere l’ansia, con Angelo Barone si può

\ \ \ \ \

Panico, paura: sconfiggere l’ansia, con Angelo Barone si può

Tantissime persone soffrono di ansia, panico o sentimenti contrastanti che spesso non fanno uscire da casa, non fanno vivere la vita con serenità e soprattutto lacerano i rapporti umani. Il nuovo libro di Angelo Barone, con prefazione di Claudia P., nasce per dare una mano a coloro che vivono questa difficile fase della vita, dettata […]