முகப்பு »& Nbsp; இடுகைகள்? & Nbsp முன்பே;» ponte

Cartello indica semaforo emergenza che però non c’è su Ponte Vespucci a Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Cartello indica semaforo emergenza che però non c’è su Ponte Vespucci a Firenze

உருக்கு 13 aprile il Ponte Vespucci è stato riaperto al passaggio pedonale, chiuso, assieme a quello stradale, per restauro e verifica stabilità, dopo quanto avvenuto col crollo a Genova. Come prevedono le attuali regole di sicurezza è stato inserito un cartello che avvisa i pedoni, in caso di pericolo, di non attraversare il ponte…peccato che, […]

Inaugurato sul fiume Mugnone il ponte dedicato al Prof. Giorgio Spini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Inaugurato sul fiume Mugnone il ponte dedicato al Prof. Giorgio Spini

சனிக்கிழமை 22 settembre il ponte sul Mugnone, all’interno del Quartiere 5, è stato intitolato, durante una breve ma sentita cerimonia presieduta dall’Assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci, con la presente del Presidente del Quartiere, Cristiano Balli, al Prof. Giorgio Spini, illustre storico e accademico fiorentino. Al Prof. Giorgio Spini è stato intitolato il ponte che inizia […]

Installati a Novoli i piloni del ponte della tramvia

\ \ \ \ \

Installati a Novoli i piloni del ponte della tramvia

Posata la prima parte del ponte sui piloni che sorreggeranno il viadotto di San Donato, a Novoli, dove transiterà la tramvia. Sotto transiteranno le auto. I lavori si sono svolti nella notte, sotto gli occhi degli abitanti del quartiere, e alla presenza del Sindaco Dario Nardella. அறவீடுகள் ஆடி Pocci. Mattia Lattanzi Dal numero 127 […]

Palazzo Vecchio aperto per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Palazzo Vecchio aperto per i ponti del 25 aprile e del 1 கூடும்

Il museo di Palazzo Vecchio sarà aperto il 25 aprile e il 1 கூடும். L’orario sarà quello estivo, மணி 9 மணி 23. Aperti per queste festività saranno anche il Museo Novecento (25 aprile dalle 9 செய்ய 19; 1 maggio dalle 9 செய்ய 19); il Museo di Santa Maria Novella (25 ஏப்ரல் 9-19; 1 கூடும் 13-17,30), தி […]

La Madonna delle Grazie, “dal Ponte al Lungarno”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

கிரேஸ் லேடி, "Lungarno பாலம்"

உருக்கு 21 மே சாண்டா மரியா டெல்லெ பாவனை இன் சொற்பொழிவுக்கலை, Lungarno டயஸ் மீது 6, மடோனா டெல்லெ பாவனை இன் சுவரோவியம் மொழிபெயர்ப்பு 140th ஆண்டு நினைவு கூர்ந்தார், தேவாலயத்தில் முதலில் டெக் Rubaconte வைக்கப்பட்டது, இன்று போனதே சொரி லட்சம் வசூலாகும், தற்போதைய பிரசாங்க வரை, ஆல்பெர்டி குடும்பத்தின் கட்டிடங்கள் ஒன்று உள்ளே கட்டப்பட்ட. ஆல்பெர்டி தாராளமாக இடம் வழங்கப்படும் […]

La ricostruzione del Ponte a Santa Trinita in un raro film del 1958

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ஒரு அரிய படத்தில் போன்டெ சாண்டா Trinita புனரமைப்பு 1958

எழுபது ஆண்டுகளுக்கு ஆகஸ்ட் 1944, பின்வாங்கிய ஜேர்மனியர்கள் புளோரன்ஸ் பாலங்கள் வரை பறந்தன போது, மற்றும் பழைய நகரம் மிகவும், டஸ்கனி காப்பக மேற்பார்வையும், டஸ்கனி பிராந்தியம் இணைந்து, ஃபோண்டாசியோன் சிஸ்டெமா இலவசம் மற்றும் டஸ்கனி உள்ள எதிர்ப்பை வரலாற்று நிறுவனம், ஒரு அரிய தெரியாமல் படம், இடையே படமாக்கப்பட்டது 1955 மற்றும் […]

In Borgo San Jacopo facciata bottega del tempo del Magnifico

\ \ \ \ \ \ \

அசத்தும் நேரம் Borgo சான் ஜாகோபொ கடை முகப்பில் உள்ள

Borgo எஸ். Iacopo, போண்டே Vecchio அருகில், நீங்கள் இன்னும் ஒரு பழைய ப்ளோரன்ஸ் பட்டறை முகப்பில் பாராட்டத்தான், லாரென்சோ அசத்தும் நேரம் தவிர வேறு யாரும் டேட்டிங். பால்கனியில் எதிர்கொள்ளும் பரம கீழ், அதை காட்சிக்கு பொருட்களை விற்பனை விற்பனை தெருவில் நேரடியாக செய்யப்பட்டது அங்கு. வாடிக்கையாளர் என்றால் உள்ளிட்ட உள்ளே […]