ಮುಖಪುಟ »& Nbsp; ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು & nbsp ಟ್ಯಾಗ್;» rabbino

In Piazza della Signoria Cardinale, Imam, Rabbino hanno pregato per la fine del Coronavirus

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

In Piazza della Signoria Cardinale, Imam, Rabbino hanno pregato per la fine del Coronavirus

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha chiamato a raccolta in Piazza della Signoria le tre principali confessioni religiose monoteistiche, per pregare per l’emergenza Coronavirus. “Qui ci sono i rappresenanti delle tre religioni che si richiamano al patriarca Abramo, un tema molto caro a Giorgio La Pira”, ha sotolineato il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori. “Ognuno […]

Al Quirinale la Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale

\ \ \ \ \ \ \

Al Quirinale la Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale

Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale lo scorso 17 ottobre il Rav Dott. ಜೋಸೆಫ್ ಲೆವಿ, Presidente della Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale, accompagnato da una delegazione formata da Mons. ಆಂಡ್ರಿಯಾ Bellandi, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Firenze, e dall’Iman di Firenze Izzedin Elzir.

Celebrato il 72° anniversario della Liberazione d’Italia

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrato il 72° anniversario della Liberazione d’Italia

“Oggi celebriamo le radici fondamentali della nostra Costituzione e della nostra democrazia. La storia della liberazione, i suoi valori e il suo senso profondo vivono ancora forti tra di noi in contesti e situazioni fortunatamente molto differenti, ma con lo stesso spirito, con la stessa forza e passione. Ne sento tutta la potenza quando attraverso […]

La religione servita a tavola dall’Istituto Sangalli: si parte con il menù ebraico

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La religione servita a tavola dall’Istituto Sangalli: si parte con il menù ebraico

Incontrarsi a tavola per gettare un ponte fra le religioni che unisca momenti di convivialità e riflessione, confrontandosi sul valore del cibo come elemento unificante e punto di partenza per un percorso condiviso e permanente, è il senso del primo appuntamento 2016 del ciclo “La religione è servita. Ebrei, cristiani e musulmani si incontrano.… a tavola”; un […]

A Firenze il II Festival delle Religioni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

A Firenze il II Festival delle Religioni

ಇ’ stato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha citato Giorgio La Pira come esempio cui si guarda a partire dalla sua frase “unire le città per unire le nazioni”, ad aprire, ಪಲಾಜೊ ವೆಚ್ಚಿಯೋ, il II Festival delle Religioni che si svolge dal 15 ಗೆ 17 maggio nel capoluogo toscano, e che oggi […]

Firenze ha ricordato il 71mo della deportazione nei lager degli Ebrei fiorentini

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಆಫ್ 71 ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಮೇಯರ್ ಡರಿಯೊ Nardella ಬೈನರಿ ರಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್. ಎಂ. ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾದಳದ ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಯಹೂದಿಗಳು ಗಡೀಪಾರು ಆಫ್, ರಂದು ನಡೆಯುವ 9 ನವೆಂಬರ್ 1943. ಗುರುತು ಮೂಲಕ Farini ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ, ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ 6 ನವೆಂಬರ್ 1943 ಯಾವಾಗ […]

Firenze ha festeggiato il suo Patrono San Giovanni Battista

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಂತ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್, ಕಳೆದ 24 ಜೂನ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಂತ ಗೌರವ ತನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ನವೀಕೃತ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಯೋಗದ, ಆಚರಣೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಪ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೊಸೈಟಿ, ಪವಿತ್ರ ರೆಲಿಕ್ ಗೌರವ ನೀಡಿತು, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಲೋಗ್ಗಿಯಾ ಡೆಲ್ Bigallo ಬಹಿರಂಗ, ಪಿಯಾಝಾ […]