హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» san lorenzo

Omaggio alla tomba di Donatello nella cripta della Basilica di San Lorenzo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Omaggio alla tomba di Donatello nella cripta della Basilica di San Lorenzo

గురువారం 13 dicembre in occasione dell’anniversario della sua morte, si è tenuta nella Cripta della Basilica di San Lorenzo la Giornata Donatello organizzata dallo storico Gruppo Donatello. “L’amministrazione comunale, seguendo le indicazioni del sindaco – ha spiegato la presidente della Commissione cultura Maria Federica Giuliani – è sempre attenta alla contemporaneità e modernità. Donatello è […]

In San Lorenzo esposta la donazione Barocchi

\ \ \ \ \ \ \

In San Lorenzo esposta la donazione Barocchi

Inaugurata in San Lorenzo l’esposizione permanente della donazione Barocchi, una quarantina di oggetti sacri per uso privato: crocefissi, immagini di santi e angeli, oggetti d’uso devozionale e altro, prevalentemente manufatti in argento e legno, restaurati da Ludovica Nicolai e Simone Chiarugi, che rappresentano una parte della raccolta di Carlo e Lucia Barocchi, benefattori fiorentini e collezionisti di […]

San Lorenzo: nuove iniziative e nuovo Consiglio per valorizzare il complesso

\ \ \ \

శాన్ లోరెంజో: కొత్త కార్యక్రమాలు మరియు కొత్త బోర్డు మొత్తం విస్తరించేందుకు

Anno nuovo, nuove iniziative per la basilica di San Lorenzo che propone una serie di opportunità per apprezzare ancora meglio lo straordinario patrimonio religioso, artistico e culturale custodito nel complesso. La prima è che il prossimo 9 febbraio si insiederà il nuovo Consiglio dell’Opera Medicea Laurenziana nominato dal Ministero dell’Interno. Sono stati confermati tre componenti […]

Pranzo di Natale 2016 del Cardinale Betori e Sant’Egidio con i poveri di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Pranzo di Natale 2016 del Cardinale Betori e Sant’Egidio con i poveri di Firenze

ఓవర్ 600 persone messe a tavola, nella Basilica di San Lorenzo, e servite da 100 వాలంటీర్లు. Questi i numeri del Pranzo di Natale con i poveri, gli anziani abbandonati, ma anche con gli stranieri – polacchi, cinesi, indiani, africani, rom – che cercano anche il riscatto della propria dignità andando a scuola di italiano frequentando […]

Veglione del 31 dicembre: feste in 5 piazze e al piazzale Michelangelo con Mengoni

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Veglione del 31 డిసెంబర్: feste in 5 piazze e al piazzale Michelangelo con Mengoni

పిజ్జాలే మిచెలాంగెలో concertone పాప్ కోసం మార్కో Mengoni, పాల్గొన్న అయిదు గళ్ల, మొదటిసారి కూడా dell'Isolotto మరియు చదరపు Bartali కోసం వీటిలో, ఒక పెద్ద పార్టీ కోసం ఆ నగరమంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఈ ఫ్లోరెంటైన్ న్యూ ఇయర్ కార్యక్రమం 2016. "మొదటి సారి - అన్నారు మేయర్ డారియో Nardella – […]

Aperture straordinarie in San Lorenzo il 21 e 28 settembre per restauro campanile

\ \ \ \ \ \ \ \

Aperture straordinarie in San Lorenzo il 21 మరియు 28 settembre per restauro campanile

Due nuove aperture straordinarie per consentire di ammirare sotto un’altra luce la basilica di San Lorenzo e contribuire al restauro del campanile. Sarà possibile ammirare la nuova illuminazione della Sagrestia Vecchia inaugurata a luglio e poter accedere, a piccoli gruppi, alla controfacciata, la Tribuna di Michelangelo, un percorso inedito e nuovo, uno spettacolo mozzafiato con la […]

Celebrata la festa del compatrono di Firenze San Lorenzo Martire

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Celebrata la festa del compatrono di Firenze San Lorenzo Martire

సోమవారం 10 ఆగష్టు, festa di San Lorenzo, Firenze ha celebrato il suo c0mpatrono. La giornata di festa è iniziata con la sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina dal Palagio di Parte Guelfa verso Palazzo Vecchio, dove all’Arengario si è unito il Gonfalone della città per roseguire verso la Basilica di San Lorenzo. Qui il l’Arcivescovo di […]

Fino al 31 luglio a San Lorenzo mostra fotografica “zenitale” dedicata all’architettura sacra e civile della città

\ \ \ \

వరకు 31 luglio a San Lorenzo mostra fotografica “zenitale” dedicata all’architettura sacra e civile della città

Trentacinque grandi fotografie zenitali dei principali monumenti architettonici di Firenze e non solo sono visibili nella mostra dei particolarissimi lavori di Franco Zampetti, dal titolo “Basiliche. Visioni Zenitali”, ospitata negli spazi del Museo dell’Opera Medicea Laurenziana fino al 31 జూలై. L’ingresso è gratuito ma è gradita un’offerta da destinare al restauro del campanile della chiesa. ది […]

Gli effetti di luce del solstizio d’estate nella Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo

\ \ \ \

Gli effetti di luce del solstizio d’estate nella Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo

Nella Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo, in occasione del solstizio d’estate e dei giorni seguenti, è possibile vedere la luce solare entrare dalla lanterna, బ్రూనెల్లెషితో గోపురం పైన, మరియు ప్రత్యేక కాంతి ప్రభావాలను తో గోడ మీద ప్రతిబింబిస్తుంది. లా లాంతరు, సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు ద్వారా దాటింది, funge da “gnomone” e tra le […]

Aperture notturne straordinarie in San Lorenzo per visitare la controfacciata di Michelangelo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Aperture notturne straordinarie in San Lorenzo per visitare la controfacciata di Michelangelo

Quattro aperture straordinarie per consentire di ammirare sotto un’altra luce la basilica di San Lorenzo e contribuire al restauro del campanile. ది 16, 23 మరియు 30 జూన్ మరియు 7 luglio dalle 19.30 కు 21.30 San Lorenzo resterà aperta al pubblico che, in via del tutto eccezionale, potrà accedere alla controfacciata di Michelangelo, quella che […]

పేజీ 1 యొక్క 3123