హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» sandro querci

Sandro Querci con “La pulce nell’orecchio” al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sandro Querci con “La pulce nell’orecchio” al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

A dare una nuova veste alla commedia di George Feydeau “La pulce nell’orecchio” è l’attore e regista Sandro Querci, che insieme a Silvia Querci, Fabrizio Checcacci, Andrea Bacci, Elena Talenti, Rosario Campisi, Elena Mancuso e Claudia Cecchini presenta un adattamento musicale dello spettacolo, గురువారం 11 aprile al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Una vera […]

In Consiglio Regionale l’annuncio Premio alla Carriera all’attore Sandro Querci

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

In Consiglio Regionale l’annuncio Premio alla Carriera all’attore Sandro Querci

Un’altra prima nazionale al Politeama di Prato: ది 15 మరియు 16 dicembre andrà in scena infatti “Il Barbiere di Siviglia”, Walters Produzioni, commedia musicale pop per la regia di Sandro Querci, presentata nella sala Barile di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale della Toscana dove, in anteprima, è stata data la notizia che […]

Il Barbiere di Siviglia commedia musicale pop per la regia di Sandro Querci – interviste al cast

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il Barbiere di Siviglia commedia musicale pop per la regia di Sandro Querci – interviste al cast

Ancora pochi giorni, ఆపై, ది 15 డిసెంబర్, al Teatro Politeama Pratese, il debutto nazionale del “Barbiere di Siviglia”, commedia musicale pop con l’adattamento e la regia di Sandro Querci. Uno spettacolo nuovo, inedito nella sua forma e allestimento, pur rimanendo intatti i contenuti della vicenda narrata in prosa da Beaumarchais nel 1772, e ripresa […]

VIDEO – torna a Firenze “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo” dal 10 al 13 maggio 2018 al Teatro Verdi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

VIDEO – torna a Firenze “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo” నుండి 10 కు 13 యౌవన 2018 టీట్రో వెర్డి వద్ద

నుండి 10 కు 13 maggio torna al Teatro Verdi il musical dei record tratto dall’opera di Shakespeare “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo”, Una produzione kolossal con centinaia di costumi, attori eccezzionali, ballerini veri performance della danza, per non parlare delle coreografie e della regia. La regia e la direzione artistica sono di […]

“La pulce nell’orecchio” al Teatro Politeama Pratese

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

“La pulce nell’orecchio” al Teatro Politeama Pratese

In prima nazionale, శనివారము 16 మరియు ఆదివారం 17 డిసెంబర్, Sandro Querci torna al Teatro Politeama Pratese con “La pulce nell’orecchio”, adattamento musicale dell’omonima commedia di Georges Feydeau, che esordì a Parigi nel 1907. Un testo comico, scoppiettante con situazioni paradossali che è qui rappresentato in una veste assolutamente nuova, in forma di spettacolo musicale, con un cast d’eccezione […]

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sandro Querci inAggiungi un posto a tavola

L’Arca diAggiungi un posto a tavola”, commedia musicale di Garinei & Giovannini, scritta con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli e le coreografie originali di Gino Landi, approda al Teatro Verdi di Firenze il 2 మరియు 3 aprile prossimi con la Compagnia dell’Alba, che ha messo in scena la prima edizione professionale […]

Torna il Cappello di Paglia di Firenze di e con Sandro Querci

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Torna il Cappello di Paglia di Firenze di e con Sandro Querci

Spazio alla commedia musicale venerdì 5 febbraio al Teatro delle Arti di Lastra a Signa con “Il cappello di paglia di Firenze”, opera portata al successo da Nino Rota e tratta dalla farsa ottocentesca di Eugène Labiche e Marc Michel. Il giovane regista pratese Sandro Querci, insieme a collaboratori eccellenti,tra cui la sorella Silvia Querci, […]

In scena “Polvere di Stelle – Tra passato ed eternità” firmato Sandro Querci

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scena లో “Polvere di Stelle – Tra passato ed eternità” firmato Sandro Querci

Debutta in prima nazionale il 21 మరియు 22 novembre al Teatro Politeama di Prato “Polvere di Stelle – Tra passato ed eternità”, la nuova commedia musicale scritta e diretta da Sandro Querci Lo spettacolo è ambientato durante la stagione teatrale 1938-39, quando un appena diciottenne Alberto Sordi veniva scritturato per la prima volta in una […]

“Il cappello di paglia di Firenze” arriva al Teatro di Cestello

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

"ఫ్లోరెన్స్ యొక్క ఎండుగడ్డి టోపీ" టీట్రో డి సెస్టెల్లో వస్తాడు

Al Teatro di Cestello va in scena oggi mercoledì 26 రేపు, గురువారం 27 నవంబర్, pm 20.45, "ఫ్లోరెన్స్ యొక్క ఎండుగడ్డి టోపీ", యూజిన్ Labiche పని నుండి డ్రా, సాన్డ్రో Querci దర్శకత్వం, ఎవరు కూడా రాణించారు ప్రవక్త. తొలిసారి వేదికపై వెంట్ 1851, వాల్టర్స్ ద్వారా ఉత్పత్తి, lo spettacolo comprende […]

Ricca di novità la nuova stagione del Teatro di Cestello

\ \ \ \ \ \

టీట్రో బుట్ట కొత్త సీజన్ వార్తలు పూర్తి

టీట్రో ఫ్లోరెంటైన్ బుట్ట కొత్త సీజన్, పూర్తి Borgo శాన్ Frediano లో, accanto all’omonima chiesa, కలిసి 9.500 వీక్షకులు గత సీజన్, అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు లక్షణం ఫ్లోరెంటైన్ థియేటర్లలో ఒకటైన నిర్వాహకులు కొత్తదనం పూర్తి ప్రోగ్రామ్ ప్రదర్శించడానికి అనుమతించే ప్రముఖ కళాకారులు పాల్గొనడం తో ముఖ్యమైన సమావేశాలు పూర్తి. Il programma della […]

పేజీ 1 యొక్క 212