خانه »و nbsp؛ پست ها با برچسب گذاری شده و nbsp؛» santa maria

Festa dell’Uva dell’Impruneta 3/5: sfilata rione Sante Marie

\ \ \ \ \ \ \ \ \

حزب dell'Uva dell'Impruneta 3/5: بخش رژه سانته ماری

جشن dell'Uva dell'Impruneta 28 سپتامبر 2014, بخش رژه سانته ماری که انتخاب کرده است موضوع "زندگی در انگور". احساسات در مرکز جشنواره انگور, فراتر از زمان و فراتر از همه رقابت. سحر و جادو از بافت نامرئی بین انسان و طبیعت, لینک تنگاتنگ بین زندگی انسان و انگور. Un carro molto scarno all’ingresso […]