خانه »و nbsp؛ پست ها با برچسب گذاری شده و nbsp؛» Scannagallo

Corteo storico per i 500 anni trasferimento Corte Granducale a Palazzo Vecchio

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Corteo storico per i 500 anni trasferimento Corte Granducale a Palazzo Vecchio

شنبه 11 maggio è stato rievocato il trasferimento della corte ducale da Palazzo Medici al Palazzo della Signoria, avvenuto il 15 مه 1540 e rievocato in occasione del Cinquecentenario della nascita di Cosimo I grazie alla collaborazione fra Comune di Firenze, Città Metropolitana, صفوف تاریخی از جمهوری فلورانس, Calcio Storico Fiorentino e MUS.E. Il Duca Cosimo […]