హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» uomini

La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei

Storie, persone e luoghi, sospesi tra sofferenze indicibili e accogliente solidarietà. Sono i temi del volume “La Chiesa fiorentina e il soccorso agli ebrei” che è stato presentato lunedì 26 నవంబర్ 0 nella sala convegni della Fondazione biblioteche della Cassa di risparmio di Firenze. La pubblicazione ricostruisce tutti i particolari, collocandoli nello scenario storico italiano, […]

Prostata: nuovo laser per cancellare il dolore durante intervento

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ప్రొస్టేట్: న్యూ లేజర్ శస్త్రచికిత్స సమయంలో నొప్పి వేయండి

టర్నింగ్, ఫ్లోరెన్స్ లో కనీసం, సంరక్షణ మరియు నిరపాయమైన ప్రోస్టేట్ గ్రంధి హైపర్ట్రోఫీ చికిత్సలో (IPB), విల్లా డోనాటెల్లో మరియు క్యాన్సర్ సెంటర్ ఫ్లోరెంటినో ద్వారా అమలు (CFO), ఆ "గ్రీన్ లైట్" అనే ముఖ్యమైన కొత్త టెక్నాలజీ అనుసరిస్తున్నాయి. Erases నొప్పి ఒక గ్రీన్ లైట్, శస్త్రచికిత్స భయం మరియు ఒక దీర్ఘ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కరిగియున్నదో, మరియు అనుమతిస్తుంది […]

Sempre più fiorentini emigrano all’estero

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Sempre più fiorentini emigrano all’estero

నుండి 2000 ad oggi sono 5.277 i fiorentini che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Una vera e propriafuga dei cervelli”: nel solo 2013 i fiorentini trasferiti all’estero sono stati 590, లో 2000 furono 307. లో 14 anni le destinazioni preferite sono state gli Stati Uniti (724), il Regno Unito (638), la Francia (485), la Svizzera (400). […]

Quando a Firenze esistevano 7 stabilimenti balneari

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Quando a Firenze esistevano 7 stabilimenti balneari

లో 1800 a Firenze vista, allora, la buonissima qualità delle acque del fiume, esistevano numerosi bagni, veri e propri stabilimenti balneari attrezzati dove i fiorentini potevano recarsi a rinfrescarsi gettandosi, senza grossi problemi, in Arno. Il posto più frequentato era chiamato la “Vagaloggia”, di fronte a dove oggi si trova Palazzo Favard, zona Consolato Americano. […]