హోం »& Nbsp; పోస్ట్లు & nbsp టాగ్;» V. Vajiramedhi

“Manovre per Alleviare la rabbia” del Venerabile V.Vajiramedhi

\ \ \ \ \ \ \ \

“Manovre per Alleviare la rabbia” del Venerabile V.Vajiramedhi

గురువారం 6 giugno alle ore 15 a Palazzo Medici Riccardi, nella Sala Pistelli, presentazione del libro “Manovre per alleviare la rabbia” del Venerabile V. Vajiramedhi, edito dalla casa editrice Scribo. Sarà presente l’Ambasciatore dalla Thailandia. L’evento sarà presentato dal giornalista Roberto Vinciguerra. ప్రతి సంవత్సరం, ది 29 జనవరి, i discepoli del Venerabile Vajiramedhi festeggiano la data […]