Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Nënsekretari i Shtetit për Mbrojtjen erdhi në Firence për një vizitë institucionale në Institutin e Shkencave Ushtarake të Forcave Ajrore dhe Shkollën Ushtarake Aeronautike,it,E vendosur në parkun e madh të gjelbër të shtëpive të fermave,it,Gjatë vizitës ai u takua me stafin,it,Studentët dhe vizitorët e dy instituteve,it,Pastaj duke mbajtur një fjalim në Sallën Magna të Italisë Palazzina,it,Takimi pa studentët e shkollës Doohet si protagonistë në veçanti,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – qëllimi i të cilit është të inkurajojnë të ekuilibruarit e tyre nga këndvështrimi njerëzor,it,morale dhe fizike për të pasur aftësitë e nevojshme për t'u bërë qytetarë të mirë dhe për t'u përballur me sfidat e së nesërmes,it,Pavarësisht nga zgjedhjet e ardhshme të jetës,it,dhe për vizitorët e kursit të 89 -të normal të angazhuar për të marrë pjesë në formën e 1 -të Interforze,it,Projekti inovativ në përputhje me qëllimet e autoritetit politik,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, Në lidhje me zbatimin e një politike trajnimi të personelit të mbrojtjes të orientuar për të intensifikuar integrimin ndër -forcues dhe për të inkurajuar zhvillimin e aftësive të zakonshme për forcat e ndryshme të armatosura dhe armën e Carabinieri,it,Duke ndaluar atëherë ai bisedoi me gazetarët e shumtë të paraqitur nënsekretarin iu përgjigj disa pyetjeve,it,në veçanti mbi barazinë gjinore dhe praninë gjithnjë e më të madhe të grave në forcat e armatosura,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Nga numri 369 – Anno XI del 10/1/2024

Kjo <em>slideshow</em> lyp JavaScript.