నుండి 15 కు 18 ottobre torna il Finger Food Festival: il meglio del cibo di strada e delle birre artigianali

Finger Food Festival 4Dopo il pienone dell’anno scorso, torna a Firenze, da giovedì 15 ఆదివారం 18 అక్టోబర్, il Finger Food Festival, manifestazione itinerante che porta nelle città italiane le eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali.

Un universo di gusti e profumi che troverà casa all’Ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine: l’ingresso è gratuito e Finger Food Festival è pronto ad accogliere i gourmand toscani da mezzogiorno a mezzanotte (giovedì e venerdì apertura ore 18).

Per quattro giorni si incontreranno vere eccellenze del cibo di strada, tra cui prodotti dop e igp del territorio e molti prodotti da filiera corta, come gli arrosticini abruzzesi e le bombette di Alberobello, le olive ascolane e il pasticciotto salentino, oltre a tanti altri prodotti tradizionali da altri continenti (anche vegani, vegetariani e senza glutine).

Un tripudio di sapori per un “giro del mondo in 80 morsi”. Finger Food Festival si svolgerà in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Eccellenze gastronomiche presenti al festival

టుస్కానీ: Hamburger di Chianina, Lampredotto, Trippa

Emilia Romagna: Gnocco Fritto, Tortellini Fritti, Tagliata di Manzo, Hot Dog Bolognese, Fritto misto di pesce, Anguilla alla brace

Marche: Olive Ascolane, Olive Tartufate, Fiori di Zucca Fritti

Puglia: Bombette, Orecchiette, Burrate, Pasticciotto, Panzerotti

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto

Abruzzo: Arrosticini

Calabria: Salsiccia Calabrese DOP alla griglia, Nduja

Campania: Carne di Bufala alla Griglia e Mozzarella di Bufala alla brace

Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli, Cassate, Stigghiola

Friuli: Prosciutto San Daniele, Frico

Dal Mondo: Cucina Thailandese, Paella, Churros, Tacos Messicani, Carni Argentine, Kurtosalacs

Orari della manifestazione:

-గురువారం 15 అక్టోబర్: నుండి 18 కు 24
-శుక్రవారం 16 అక్టోబర్: నుండి 18 కు 24
-శనివారం 17 అక్టోబర్: నుండి 12 కు 24
-ఆదివారం 18 అక్టోబర్: నుండి 12 కు 23

L’ingresso è sempre gratuito!

L’evento è organizzato in collaborazione con Le Nozze di Figaro

సమాచారం కోసం: pagina Facebook “Finger Food Festival” fingerfoodfestival@gmail.com

మాట్ Lattanzi
సంఖ్య నుండి 313 – Anno VII del 14/10/2020

ఈ స్లైడ్ ప్రదర్శన కోసం జావాస్క్రిప్ట్ అవసరం.