Redazione chiusa per ferie, si riapre il 6 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷದ 9 ನೇ ತಿಂಗಳು

chiuso per ferieಪ್ರಕಾಶಕ ಘೋಷಿಸಿದರು ಲಾ Terrazza ಡಿ ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂದಿನಂತೆ, e come fanno tutti i settimanali, , ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ತೂಗುಹಾಕಿಕೊಂಡು.

ಸಂಪಾದಕ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

Il prossimo numero sarà online dal 6 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷದ 9 ನೇ ತಿಂಗಳು.

ಸಂಖ್ಯೆ 441 – Anno X del 2/08/2023